Forum Gündemi:

  ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav takvimi
Yazar: ByAdmin - 16.05.2019, Saat:01:43 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına odaklandı.

ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içinde yani 20 Mayıs'a kadar açıklanması beklenmektedir. 

ATA AÖF sonuçları nasıl sorgulanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Atatürk Üniversitesi açıköğretimde öğrenimine devam eden binlerce öğrencinin gündeminde. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içinde 20 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. 

ATA AÖF bütünleme sınavı ise 15-16 Haziran'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte https://obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Atatürk Üniversitesi’nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2019 ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak bütünleme sınav tarihi de baz alınarak sonuçların sınav sonrası 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.


Exclamation Açıköğretimde Başarıya Giden Yol
Yazar: Editör - 28.04.2019, Saat:20:28 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

Açıköğretimde okuyanlar düzenli olarak ders çalışarak sınavlarda başarı elde edebilirler. Farklı okul ve bölümlerde kayıtlı öğrenciler için sunduğumuz online aöf kaynakları ile başarıya iden yolda bir adım öne geçebilirsiniz. Doğru kaynak kullanımı ve taktikleri izleyen adaylar, belirlenen süre zarfında eğitimlerini tamamlayarak kariyer hedeflerini gerçekleştirmeye başlayabilirler.

Açıköğretim Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Ara sınav başarısının da sonuca etki ettiği sistemde, öğrencilerin dersleri takip etmesi ve önerilen kaynak aöf kitapları üzerinden konu tekrarı yapması gerekir. Sunduğumuz online hizmetler kapsamında siz de aradığınız her türlü kaynağa tek tıkla sahip olabilirsiniz.

Yardımcı kitapların sınav başarısına direk etki ettiği sistemde, düzenli bir şekilde planlanan ders saatleri günlük hayatın aksamadan devam etmesine imkan sağlar. Boş vakitlerini doğru değerlendirebilen öğrenciler, konu tekrarının ardından yapacakları aöf çıkmış sorular ve çözümleri ile sınavlarını geçebilirler.

Sınav Telaşına Kapılmayın!

Sınav telaşına kapılmadan başarıya ulaşmak isteyen adaylar, okul ve bölümlerine uygun kaynak kitapları sipariş ederek zaman kaybı riskini ortadan kaldırabilirler. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistemde örnek sorular eşliğinde sınav başarısı en üst seviyede yakalanabilir.

Başarının adresi: Hızlı Aöf - https://www.hizliaof.com


Exclamation Anadolu Aöf Yaz Okulu
Yazar: Editör - 24.04.2019, Saat:09:47 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

Anadolu Üniversitesi en son yönetmelik değişikliği ile yaz okulu açtığını duyurmuş oldu. Bu yönetmelik değişikliği doğrultusunda yaz okulları ile ilgili şimdilik bilinenler;

1-) Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır.

2-) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır.

3-) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.


  AÖF sınav yönetmeliğinde değişiklik
Yazar: Editör - 24.04.2019, Saat:09:42 - Forum: Duyurular - Yorum Yok

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemlerinin ve öğrenci hizmetlerinin sunulduğu otomasyon sistemini,

ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,"

"ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekanda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir."

"(5) Yaz okulunda birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir."

"(3) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınır."

"Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde ders transferi ve muafiyet işlemleri, Üniversite tarafından kabul edilen Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır."

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 11 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin hüküm 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Exclamation İDARE HUKUKU 2015 FİNAL CIKMIS SORULARI
Yazar: Editör - 03.02.2019, Saat:18:42 - Forum: Yerel Yönetimler Bölümü - Yorum Yok

1.Özel ve teknik bir bilgi ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin merkezi idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişilerine gördürülmesine ne ad verilir?
A) Yetki ayrılığı
B) Yetki genişliği
C) Hizmet yönünden yerinden yönetim
D) Merkezden yönetim
E) İdarenin bütünlüğü

2.Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu olan kamu idarelerden biridir?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu
B) Belediyeler
C) Üniversiteler
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri
E) Karayolları Genel Müdürlüğü

3.Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?
A) Negatif kanuna aykırılık
B) Amacın imkânsız olması
C) Pozitif kanuna aykırılık
D) Yetki saptırması
E) Yetki gaspı

4.Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para ödünç alması konusunda yaptığı sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görevlendirme sözleşmeleri
B) İmtiyaz sözleşmeleri
C) İşletme devri sözleşmeleri
D) Kamu istikraz sözleşmeleri
E) İltizam sözleşmeleri

5.Bir kamu hizmetinin o hizmetten sorumlu kamu idaresinin kurduğu bir kamu tüzel kişisi tarafından işletilmesi usulüne ne ad verilir?
A) Kamu kurumu usulü
B) Emanet usulü
C) Müşterek emanet usulü
D) Vekâlet usulü
E) İltizam usulü

6.Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhuriyet savcıları adli kolluk personeli hakkında doğrudan soruşturma yapabilir.
B) Adli kolluk faaliyetleri ceza hukukuna tabidir.
C)Adli kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
D)Adli kolluk sadece devlet adına icra edilebilen münhasıran devlete ait bir faaliyettir.
E)Adli kolluk hem düzenleyici hem de bireysel işlemler yapabilir.

7.İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahalle ve çarşı bekçileri
B) Özel güvenlik personeli
C) Jandarma
D) Polis
E) Muhtarlar

8.İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
A) Hizmetin bağlı olduğu yerel yönetim
B) Başbakanlık
C) Danıştay
D) Hizmetin tabi olduğu ilgili bakanlık
E) Maliye Bakanlığı

9.Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının geleneksel unsurlarından biridir?
A)Bireylerin kendilerine karşı korunması
B) İnsan onuru
C) Genel ahlak
D) Kamusal estetik
E) Kamu huzuru

10.İdare bir taşınmazı satın alma usulü ile elde edemezse taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi üzerine kendisi adına tescili için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
A) İdare mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Danıştay’a
D) Tahkim komisyonuna
E) Uzlaştırma komisyonuna

11.Memurlara verilebilecek disiplin cezaları en ağırdan en hafife aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Kınama, Uyarma
B)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Kınama, Uyarma
C)Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Uyarma, Kınama
D)Devlet memurluğundan çıkarma, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama
E)Kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma, Aylıktan kesme, Uyarma, Kınama

12.Kamu tüzel kişilerine ait kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
A) Kamusal mallar
B) Kamuya yararlı mallar
C) Kamu malları
D) Özel mallar
E) Tahsisi kaldırılmış mallar

13.Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstimlak
B) Kamulaştırma
C) İstimval
D) Kamulaştırmasız el atma
E) Devletleştirme

14.Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanmasına veya yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?
A) Kara kamu malları
B) Doğal kamu malları
C) Taşınmaz kamu malları
D) Hizmet malları
E) Orta malları

15.İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
A) Tahkim
B) İdari işlem
C) Ön karar kuralı
D) İdari merci kuralı
E) Uzlaşma

16.Aşağıdakilerden hangisi zarar şartına ilişkin olarak kusur sorumluluğunda aranmazken kusursuz sorumlulukta aranan ilave şartlardan biridir?
A) Zarar anormal olmalıdır.
B)Zarar hukuken korunan bir menfaate yönelik olmalıdır.
C) Zarar parayla ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
D) Zarar gerçekleşmiş olmalıdır.
E) Zarar kesin olmalıdır.

17.Aşağıdaki hallerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
A)Üçüncü kişinin kusurlu davranışı
B) Beklenmeyen hal
C) Mücbir sebep
D) Kamu görevlisinin kusuru
E) Zarar görenin belli oranda kusuru

18.Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
A) Kişisel kusur
B) Mesleki risk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Tehlikeli yöntemler nedeniyle risk sorumluluğu
E)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk

19.İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdahalenin önlenmesi davası
B) İptal davası
C) Tespit davası
D) Tam yargı davası
E) Edim davası

20.Gazetecinin fotoğraf makinesinin polis tarafından elinden alınıp kırılması halinde idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayanmaktadır?
A)Hizmetin kötü işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu
B) Mesleki riskten doğan sorumluluk
C)Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu
D)Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk
E)Hizmetin geç işlemesi nedeniyle kusur sorumluluğu

C B D D A E C C E B B D E E C A C E D A


 
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 44,580
» Son Üye: Ötüken24
» Toplam Konular: 1,732
» Toplam Yorumlar: 4,820

Detaylı İstatistikler

Son Aktiviteler
Sosyal Hizmet Yönetimi 5....
Nazejirki | 24.05.2019, Saat:11:12
ATA AÖF bütünleme sınavı ...
ByAdmin | 16.05.2019, Saat:01:43
Açıköğretimde Başarıya Gi...
Editör | 28.04.2019, Saat:20:28
Anadolu Aöf Yaz Okulu
Editör | 24.04.2019, Saat:09:47
AÖF sınav yönetmeliğinde ...
Editör | 24.04.2019, Saat:09:42
İDARE HUKUKU 2015 FİNAL C...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:42
GENEL MİKROBİYOLOJİ-II 20...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:35
DOSYALAMA ARŞİVLEME 2018 ...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:28
HALKLA İLİŞKİLER 2015 FİN...
Editör | 03.02.2019, Saat:18:16