Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Öğretim, öğrenme ve öğretme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği oluşur.
B) Öğretme, bireyin öğrenmesini sağlayan etkinliklerdir.
C) Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden süreçlerin tümüdür.
D)Öğretme, öğretim ve öğrenme faaliyetlerini kapsar.
E)Öğretme, öğretmenin desteği ve katkısıyla gerçekleşir.

2.Sınıflarda kullanılan eğitim-öğretim donanımları, materyaller, araç-gereçler, eğitim programı ve bilgi aşağıdaki sınıfiçi alt sistemlerinden hangisine aittir?
A) Yapı
B) Öğrenci-öğretmen
C) Teknoloji
D) Program
E) Amaç ve görev

3.Eğitimin tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğitim, okulda gerçekleştirilen eğitsel süreçlerdir.
B)Eğitim, bireyde davranış değişikliği oluşturmak için öğretmen tarafından oluşturulan süreçlerdir.
C) Eğitim, var olanı bireye aktarma şeklinde işleyen edilgen bir eylemdir.
D)Eğitim, öğretmen ve okul yöneticilerinin sağladığı yaşantılar toplamıdır.
E)Eğitim, bireylerde kendi yaşantıları yoluyla istendik yönde davranış değiştirme sürecidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi kılavuzla öğrenmeye örnek olarak verilebilir?
A)Öğrencinin problemi belirlemesi ve öğretmenin izlenecek yolu sunması
B) Öğretmenin problemi sunması ve öğrencinin izlenecek yolu belirlemesi
C) Öğrencinin problemi belirlemesi ve sorgulama basamaklarındaki döngüleri kendisinin tamamlaması
D) Öğretmenin problemi hissettirmesi
E) Öğretmenin problemi ve izlenecek yolu sunması

5.Aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukdönemindeki değerlendirmenin amaçlarındanbiri değildir?
A) Örgüt değerlendirme
B) Tarama değerlendirmesi
C) Öğretimi değerlendirme
D) Tanılayıcı değerlendirme
E) Program değerlendirme

6.Aşağıdakilerden hangisi kapsam geçerliliğini belirlemede kullanılan yöntemlerden biridir?
A) Ayırtedicilik testi
B) Faktör analizi
C) Testi cevaplayanlarla görüşme
D) Testin belirtke tablosu ile uyumuna bakma
E) Testi yarılama

7.Çocukların doğal performanslarını sergilediği ev, sınıf ya da oyun alanı gibi ortamlarda, bir öğretmen ya da çocuk gelişimi uzmanı tarafından gözlenmesine ve
ürünlerinin incelenmesine dayalı ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdiyografik
B) Doğrudan
C) Psikanalitik
D) Normatif
E) Otantik

8.Bir testin, zaman içinde göreceli olarak değişme göstermeyen bir özelliğe ait farklı iki zamandaki ölçümünden elde edilen
sonuçları arasında tutarlılık olması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A)Testin kararlı ölçme yaptığının
B) Testin görünüş geçerliliğini sağladığının
C) Testin geçerli bir test olduğunun
D) Testin kullanışlı bir test olduğunun
E) Testin yapı geçerliliğini sağladığının

9.Testte bir yönergenin olması ve uygulamada sorun çıkacak durumların ortadan kaldırılması, bir testin kullanışlılığını belirleyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Ekonomiklik
B) Uygulama kolaylığı
C) Uygulama süresi
D) Hazırlayıcı nitelikleri
E) Puanlama kolaylığı

10.“Çocuğum konuşmayı çok erken öğrendi, üstün zekalı olabilir mi?” diye merak eden bir anneye aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisi yardımcı olur?
A) Tarama değerlendirmesi
B) Sınıflandırma değerlendirmesi
C) Özel değerlendirme
D) Tanılayıcı değerlendirme
E) Öğretimi değerlendirme

11.Bir testin sadece gelişimsel bozukluğu olan çocukları belirleyebilme düzeyine ne ad verilir?
A) Hassaslık
B) Geçerlilik
C) Güvenirlik
D) Seçicilik
E) Duyarlılık

12.Aşağıdaki güvenirlik belirleme yöntemlerinden hangisi diğerlerine göre daha çok kullanılmaktadır?
A) Eş değer yarılar
B) Kuder Richardson-20
C) Eşdeğerlik katsayısı
D) Test-tekrar test
E) Eşdeğer formlar

13.Bir devlet okuluna giden Ali, girdiği sınavdan 100 üzerinden 72 puan almıştır. Özel bir okula giden Berkcan ise girdiği sınavdan 4 üzerinden 2.65 almıştır.
Buna göre, yukarıdaki iki öğrenciden hangisinin daha başarılı olduğunu tespit etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Ortalama
B) Standart puan
C) Standart sapma
D) Standart hata
E) Ters orantı

14.Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri yeni çalışmalarda veya projelerde kullanmalarının hedeflendiği durumlarda aşağıdaki ödev türlerinden hangisinin verilmesi daha uygundur?
A) Geliştirici
B) Alıştırmalar
C) Hazırlık
D) Yaratıcı
E) Yansıtıcı

15.Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi iki değişkenden biri artarken diğerinin azaldığı, daha yüksek bir ilişkiyi göstermektedir?
A) -0,85
B) -0,68
C) 0,00
D) +0,50
E) +0,85

16.Aşağıdakilerden hangisi akran değerlendirmenin yararlarından biri değildir?
A)Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi
B) Öğrencilere öğrenme ve değerlendirme konusunda sorumluluk yüklemesi
C)Öğrencilerin öğrenmeleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi
D)Öğrencilerin değerlendirme konusuyla ilgili üstün ve zayıf yönlerini görebilmesi
E)Öğrencilere etkili ve uygun geribildirimler verilmesine olanak sağlaması

17.Z puanı "-1" olan bir öğrencinin T puanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

18.Doğru-yanlış testleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Maddeler genelde uzun olmalıdır.
B) Bir maddede birden fazla fikir ölçülebilir.
C)Çift olumsuz önermelerden oluşan maddeler kullanılabilir.
D)Maddelerin doğru ya da yanlış olduğunu açıkça belirtecek ipuçları verilmelidir.
E)Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.

19.Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araç ve tekniklerinden biridir?
A) Seçmeli testler
B) Ödev
C) Gözlem
D) Sözlü sınav
E) Yazılı sınav

20.Bir gruptaki değerlerin ortalamadan uzaklaşma ölçüsüne ne ad verilir?
A) Mod
B) Medyan
C) Ranj
D) Ortalama
E) Standart sapma

D C E B A D E A B D D B B A A C C E C E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,358 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi