Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek Köken Kuramı
B) Yansıma Kuramı
C) Ding Dong Kuramı
D) Ünlem Kuramı
E) Güneş Dil Kuramı

2.Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Türkçe başka dillerden ünlü veya ünsüz sesler almamıştır.
B)Türkçede hiçbir durumda iki ünsüz yan yana gelemez.
C) Türkçe kök veya gövdelerde iki ünlü yan yana gelebilir.
D)Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur.
E)İki ünsüz ile biten sözcüklerin tamamı yabancı kökenlidir.

3.Güneyde(I) deniz kenarında(II) bir yazlık(III) alıp emekliliğin keyfini(IV) çıkartacağım.(V)
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

4.Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir.
B)Bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Codex Cumanicus’dur.
C) Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır.
D)Altınordu döneminde oluşan edebî dilin devamıdır.
E)Asıl eserleri Mısır’da Kölemenler zamanında yazılmıştır.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.
B)Son söylediğinle beni can evimden vurdun sen.
C)Bana caka satmayı bırak da önündeki işi bitir bir an önce.
D)Meydanı boş bulan sahtekarlar hiç vakit kaybetmemişlerdi.
E) Alınma hemen, laf olsun diye söylemiştir o .

6."Bugün çok ödevin var yapılacak." cümlesinin anlamına göre olumsuz ve soru yüklemin yerine göre kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bugün değil mi yapılacak çok ödevin?
B) Bugün yapılacak çok ödevin yok mu?
C) Bugün çok ödevin var yapılacak, değil mi?
D) Çok ödevin mi var bugün yapılacak?
E) Bugün çok ödevin yok mu yapılmayacak?

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
A)Sınav sabahı heyecandan mideme koca bir taş oturdu sanki.
B)O, yalnız evimin değil; yüreğimin de vazgeçilmeziydi.
C)Onun konuşmalarından her zaman büyük keyif almışımdır.
D)Senin Ankara’dan Eskişehir’e taşınacağını hiç kimse bilmiyordu sanırım.
E)Romanlarıyla beni büyüleyen ünlü yazarın kitaplarını uzun zamandır okuyamamıştım.

8.Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin anlatım gücünü arttıran unsurlardan biri değildir?
A) Deyim zenginliği
B) Mecaz dünyasının zenginliği
C) Sözcük türetme zenginliği
D) Sözlük zenginliği
E) Soyutlama gücü

9."Son sınava giren öğrencileri tanımıyorum." cümlesinde yer alan sözcük öbekleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
A) İsim tamlaması - birleşik fiil
B) İsim tamlaması - sıfat tamlaması
C) Sıfat tamlaması - sıfat fiil öbeği
D) Edat öbeği - İsim fiil öbeği
E) Zarf fiil öbeği - ikileme

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklı türdedir?
A)Mağazada en pahalı ayakkabılar timsah derisi ile yapılan ayakkabılardı.
B)Antik dönemden kalma altın heykeller göz kamaştırıyordu.
C) Şehrin her yerinde taş evler vardı.
D)Cam dolapların içini annemin en sevdiği kahve takımları süslerdi.
E)Öğrencilere seramik vazolar yapmayı öğretmekten çok keyif alırdı.

11.“Savaş Dinçelin Sait Faik'in yaşamını anlatan Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile
1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cümlede birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması vardır.
B)Öğe dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
C)Yüklem edilgen yapılı bir fiildir.
D) Yüklemin yerine göre düz cümledir.
E) Anlamına göre olumlu cümledir.

12.Aşağıdakilerden hangisi argoda sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir?
A) Tecahül-i Arif
B) Hüsn-i Talil
C) İstifham
D) Tenasüp
E) Teşbih

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır?
A)Senin çocukluk arkadaşın deste deste para yatırdı bu bankaya.
B)Sabahı evden çıkmadan önce üst üste sakarlıklar yapıp herkesi telaşlandırdım.
C)Biraz acele etsen iyi olacak, böyle salına salına gelirsen yetişemeyiz trene.
D)Bütün yıl harıl harıl çalışıp üniversite sınavlarında istediği yeri kazandı.
E)Dün bir banka oturup dereden tepeden konuştuk işte.

14.Orhon Yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurallı bir dilbilgisi vardır.
B)Sözcüklerin gerçek anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları da gelişmiştir.
C) Başka dillerden alıntılar çoktur.
D) Üslup, akıcı ve sürükleyicidir.
E) Etkileyici bir anlatıma sahiptir.

15.Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin İslam dinini kabul etmesi
B)Türklerin Arap ve Fars kaynaklarından yararlanması
C) Maniheizm inancının etkisi
D)Arap ve İran toplumlarıyla dostluklar kurulması
E) Köktürk alfabesinin yazı dili için yetersiz olması

16.Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcükler yer alır?
A) Mavzer, fitne, lüks, lamba
B) Ayva, salon, hüzün, keder
C) Düğme,sohbet, kivi, dert
D) Dolma, ocak, köşk, kazan
E) Yeis, seçal, sancak, tümen

17.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımında yaşanan sorunlardan biridir?
A)Yayımcılığın kısır bir s A) öz varlığıyla yapılması
B) Kısa mesejlardaki karakter sınırlaması
C) Ölçünlü Türkçe kullanımı
D) Alıntı sözlerin kullanılması
E) Etkileyici sunucuların olmaması

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilişki sözü kullanılmıştır?
A)Sınav sabahı mideme heyecandan koca bir taş oturdu sanki.
B) Babaannem olumsuz bir söz söylediğinde alınmayalım diye “sözüm meclisten dışarı” derdi.
C)Onun konuşmalarını ablam ağzı açık dinlerdi.
D) Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.
E)Doktor, “hastanızın durumu ağır, sabaha çıkar mı bilmem” deyince annem oracıkta bayılmıştı.

19.Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?
19.
A) server – sunucu
B) e-mail – e-posta
C) center – merkez
D) rating – değerlendirme
E) bodyguard – karıştırıcı

20.Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir?
A) Kısır söz varlığı
B) Söyleyiş bozuklukları
C) Yabancı dil öğretimi
D) Yabancı dille eğitim
E) Yabancı sözlerin yoğunluğu

B D E C A B E D C A B E D C A D A B E C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,358 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 2017 FİNAL CIKMIS SORULAR Editör 0 2,365 10.01.2019, Saat:23:01
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi