Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Türkiye'de çağdaş tarihçilik anlayışı ne zaman başlamıştır?

A)II. Meşrutiyetin ilanından sonra
B) Tanzimat Fermanı'ndan sonra
C) I. Meşrutiyetin ilanından sonra
D) Cumhuriyetin ilanından sonra
E) Islahat Fermanı'ndan sonra

2.Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilk yıllarında, İstiklal Mahkemesinde yargılanarak beraat eden gazetecilerle görüşerek fikir birliği oluşturmuş, ardından İzmir'de düzenlenen harp oyunları tatbikatına katılarak buradaki paşalarla görüş alışverişinde bulunmuş ve Ankara'da üniversite rektör ve dekanlarından oluşan heyeti kabul ederek kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimleri aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Medeni Kanunun kabulü
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Latin harflerinin kabulü
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

3.Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyen Musul sorunu kaç yılında çözüme kavuşmuştur?
A) 1923
B) 1924
C) 1925
D) 1926
E) 1927

4.17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhurbaşkanının tarafsız olması görüşünü savunmuşlardır.
B) İki dereceli seçim sistemini savunmuşlardır.
C)Amaçlarının iktidarı denetlemek olduğunu belirtmişlerdir.
D)Anayasa değişikliklerinde kamuoyu yoklaması yapılması gerektiğini savunmuşlardır
E) Yerinden yönetim ilkesini desteklemişlerdir.

5.Kıbrıs meselesini çözmek için 1959'da ABD'nin girişimleri sonuncunda Londra Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında imzalanan ve
Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki dayanağını oluşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garanti Antlaşması
B) Cenevre Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Roma Antlaşması

6.Türkiye’nin 19 Ekim 1939’da Ankara’da, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması
B) Üçlü İttifak Antlaşması
C) Çankaya Paktı
D) Ödünç ve Kiralama Antlaşması
E) Ankara-Londra Paktı

7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girmesine etki eden faktörlerden biri değildir?
A)Türkiye’nin, ABD'ye ihracatta bulunmak istemesi
B)Sovyetler Birliği’nin nükleer kapasitesinin artması
C)Kore'de komünizm rejiminin yayılmasından endişe duyulması
D)Çin’de komünizm rejiminin etkili olmaya başlaması
E)Yugoslavya’nın, SSCB ile ilişkilerinin bozulması

8.Türkiye’nin, dış politikada mutlak blok siyasetinden vazgeçip çok yönlü bir siyasete geçmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küba Füze Krizi
B) Kore Savaşı
C) Johnson Mektubu
D) 27 Mayıs Askeri Darbesi
E) Stalin’in ölümü

9.Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1923-1950 yılları arasında süren iktidar döneminin son hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Günaltay
B) Hasan Saka
C) Recep Peker
D) Celal Bayar
E) Refik Saydam

10.Ecevit Hükümeti Dönemi'nde Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programını hazırlayan, ekonomiden sorumlu devlet bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansu Çiller
B) Zekeriya Temizel
C) İsmail Cem
D) Ali Babacan
E) Kemal Derviş

11.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
A) Enflasyonu azaltmak
B) Sendikal hakları genişletmek
C)İhracatı artırarak dış ticaret açığını küçültmek
D) Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak
E) Mal darlıklarını gidermek

12.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2000 yılında açıkladığı Enflasyonu Düşürme Programı’nın unsurlarından biri değildir?
A) Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası
B) Kur ve para politikası
C) Avrupa Birliği’ne uyum yasaları
D) Siyasi iradenin desteği
E) Sıkı maliye politikası

13.Türkiye'de 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Müdafaa Komitesi
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Milli Birlik Komitesi
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Selamet Komitesi

14.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de basılan kitapların derlendiği ve kanun gereği gönderildiği kütüphanelerden biri değildir?
A) İzmir Milli Kütüphane
B) Bayezıt Devlet Kütüphanesi
C) İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
D) İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
E) Ankara Milli Kütüphane

15.31 Mart 1975’te kurulan Milliyetçi Cephe Hükûmeti'nin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necmettin Erbakan
B) Nihat Erim
C) Naim Talu
D) Süleyman Demirel
E) Alpaslan Türkeş

16.Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs Askeri Darbesi'nden sonra çıkarılan dergilerden biridir?
A) Yön dergisi
B) Kadro dergisi
C) Çınaraltı dergisi
D) Sebilürreşad
E) Bilge mecmuası

17.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947’deki Yedinci Büyük Kurultayı’nda alınan önemli kararlardan biridir?
A)Cumhurbaşkanlığının, iki seçim dönemiyle sınırlandırılması
B)Demokrat Parti’nin kurulmasına izin verilmesi
C)Serbest piyasa ekonomisine geçilmesi
D) Tek dereceli seçim kararının alınması
E)Laiklik ve inkılapçılık çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi

18.Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin 1947’den sonra dini konularda yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
A)Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
B)Ankara Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması
C)İlkokulların 4. ve 5. sınıflarına din dersleri konulması
D) İmam-hatip yetiştirmek için kurslar açılması
E)Elmalılı Hamdi Yazır’a, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin hazırlatılması

19.İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Teşvik Kanunu
B) 24 Ocak Kararları
C) Millileştirme Kanunu
D) Varlık Vergisi Kanunu
E) Milli Korunma Kanunu

20.Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
A) 1987
B) 1990
C) 1993
D) 1995
E) 2000

D B D B A B A C A E B C C D D A E E E C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 2017 FİNAL CIKMIS SORULAR Editör 0 2,365 10.01.2019, Saat:23:01
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi