Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Yeni Osmanlılar Cemiyeti
D) Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
E) İttihat ve Terakki Cemiyeti

2.18. yüzyıl sonlarında Rusya’nın, Karadeniz’e yerleşmesini ve Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Kırım Antlaşması

3.Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?
A) Neyyir-i Hakikat
B) Sırat-ı Müstakim
C) Yıldız
D) Meşveret
E) Terâkki

4.1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Bulgaristan
C) Almanya
D) İtalya
E) Avusturya – Macaristan

5.Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni bir ordu kurulması kararının alınması
B)Milli hareketi savunan gazetelerin çıkarılması
C)Yerel kongrelerin yapılmasının teşvik edilmesi
D)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasının teşvik edilmesi
E)Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın habercisi olması

6.Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
A) Islahat
B) Yeşil Ordu
C) Tesanüd
D) Halk Fırkası
E) İstiklal

7.Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Erzurum Kongresi
E) Havza Genelgesi

8.I.TBMM’de kurulan Halk Zümresi’nin savunduğu görüş aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Muhafazakâr - İttihatçı
B) Sosyalist - Liberal
C) İslamcı - Liberal
D) İttihatçı - Liberal
E) İttihatçı - İslamcı - Sosyalist

9.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un işgali üzerine alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
A)İstanbul’a para ve kıymetli eşya akışının durdurulması
B) İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması
C)Belirli noktalardaki demir yollarının bozulması
D)Avrupa’daki Türk delegasyonunun geri çağrılması
E)İstanbul ile iletişimin kesilmesi

10.Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı yasal düzenlemelerden biri değildir?
A) Seyyar Jandarma Birliklerinin oluşturulması
B) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
C) Milli İstihbarat Teşkilatının kurulması
D)Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğünün kurulması
E) Anadolu Ajansı’nın desteklenmesi

11.Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın desteği ile 5 Kasım 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Kars Milli İslam Şurası
C) İzmir Müdafaa-ı Vatan Heyeti
D) Milli Kongre
E) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

12.Misak-ı Millî’nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Milli Kongre
D) Balıkesir Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

13.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren yabancı bankalardan biri değildir?
A) Deutsche Bank
B) The Royal Bank of London
C) Banco Di Roma
D) Deutsche Orient Bank
E) Bank-ı Osmanî Şahane

14.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan, boğazların statüsüne ilişkin hükümlerden biri değildir?
A)Barış zamanında yabancı ticaret gemilerine gece ve gündüz tam geçiş serbestliği tanınması
B) Anlaşmaya katılan devletlerin temsilcilerinden oluşan bir Boğazlar Komisyonunun kurulması
C)İstanbul Boğazı’nın her iki tarafında 15 kilometrelik bir alanın askerden arındırılması
D)Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin gemilerinin geçmesi için Sovyetlerden izin alınması
E) Türkiye’nin savaşta olması halinde tarafsız gemilerin düşmana yardım etmemek şartıyla boğazlardan geçmesi

15.Cumhuriyet Dönemi'nden önce, 1810'da devlet sermayesi ile kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beykoz Tesisleri
B) Hereke Fabrikası
C) Feshane Tesisleri
D) Yıldız Çini Fabrikası
E) Bakırköy Bez Fabrikası

16.İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhak edilmesi
B) Milletler Cemiyeti’ne havale edilmesi
C) Geçici manda kurulması
D) Askeri harekât yapılması
E) Plebisit yapılması

17.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
A)Bankacılık sektörünü düzenlemek
B) Milli iktisatı uygulamak
C) Tekalif-i Milli Emirlerini yayımlamak
D) Tekalif-i Harbiye Kanunu çıkarmak
E) Kırıkkale’de silah fabrikası kurmak

18.1913’te küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici Sanayi Kanunu
B) Muharrem Kararnamesi
C) Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
D) Milli İktisat Kanunu
E) Tekâlif-i Harbiye Kanunu

19.Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitülasyonlar
B) Boğazlar
C) Sınırlar
D) Adalar
E) Azınlıklar

20.Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rauf Bey
B) Recep Bey
C) Fevzi Paşa
D) Fethi Bey
E) İsmet Paşa

C A B C E D D E D C B A B D A E C A B E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,802 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,351 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 2017 FİNAL CIKMIS SORULAR Editör 0 2,369 10.01.2019, Saat:23:01
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi