Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kapkaranlık
B) Yemyeşil
C) Çarçabuk
D) Çepeçevre
E) Düşekalka

2."Müziği, resmin kız kardeşi olarak adlandıran Leonardo, yine de resmin, müziği aştığını ve ona hükmettiğini belirtir ve buna şöyle bir açıklama getirir: “Çünkü müzikte olduğu gibi, resim yaratılıştan hemen sonra yok olmaz; yok olmak bir yana varlığını sürdürür ve aslında yalnızca bir yüzey olan şeyi canlıymış gibi gösterir. Ayrıca
müzik, şiir gibi eşzamanlı olarak değil, ardışık bir düzen içinde art arda dizilen seslerin bir uyum ve bütün oluşturmasıdır."
Yukarıdaki parçada ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Karşılaştırma - Örneklendirme
B) Tanıklama - Karşılaştırma
C) Tanıtlama - Örneklendirme
D) Tanıtlama - Tanımlama
E) Örneklendirme - Tanımlama

3.Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
B)Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini belirtmek için kullanılır.
C) Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi belirtmek için kullanılır.
D)Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için kullanılır.
E)Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı  pekiştirmek için kullanılır.

4.Kaynakçada, yazar adlarının yazımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kaynakça listesinde yer alacak olan eser tek yazarlı ise ve adı ve soyadı tam olarak biliniyorsa, önce soyadı yer alacak şekilde yazılmalıdır.
B) Kaynakça listesinde yer alacak olan yazarın soyadı her zaman büyük harflerle yazılmalıdır.
C) Eserin iki yazarlı olması durumunda kaynakçada her ikisinin ismine de yer verilebilir.
D) İkiden çok yazarlı eserlerde, eserde yer alan ilk isim belirtilerek devamına "ve diğerleri" "ve diğer" ya da bu ifadelerin kısaltması olan "vd." ibaresi yazılmalıdır.
E)Yazarların soyadlarını kullanmayı tercih etmedikleri durumlarda yazarın kullanmayı tercih ettiği özel ad sıralamada yer almalı ve orijinal isim devamında parantez içinde belirtilmelidir.

5.Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik
B) Dramatik
C) Epik
D) Satirik
E) Didaktik

6.Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Okuyucuda merak uyandırmaya çalışır.
B) Olaylar gerçek ya da kurmaca olabilir.
C)Yazım amacı insana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak özdeşim kurdurmaktır.
D)Kişi, zaman, mekan ya da tarih değiştirilebilir.
E)Resmi, sade, açık bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.

7.Aşağıdakilerin hangisinde resmi yazı türleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
B) Makale-mektup-karar-özgeçmiş-tutanak
C) Dilekçe-karar-mektup-özgeçmiş-günlük
D) Tutanak-deneme-mektup-karar-rapor
E) Dilekçe-hikâye-rapor-köşe yazısı-karar

8.Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dipnotlu aktarım
B) Dolaylı aktarım
C) Geleneksel aktarım
D) Doğrudan aktarım
E) Bilimsel aktarım

9.Bilimsel araştırma yazılarında kullanılan dil ve anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Konuyla ilgili genelleyici ifadeler kullanılmamalıdır.
B)Kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinden kaçınılmalıdır.
C)Anlatımı zenginleştirmek için devrik cümlelere yer verilmelidir.
D) Kanıtlanamayacak ifadeler bilimsel yazıda yer almamalıdır.
E)Konu, en az kelime ile ve en açık şekilde anlatılmalıdır.

10.Bu tür 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun "Decameron" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.
Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatro
B) Öykü
C) Masal
D) Roman
E) Şiir

11.Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel anlatım biçimi konuşmadır.
B)Olay ya da olaylar zinciri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört temel öge üzerine kuruludur.
C) Sahnede gösterilmek üzere yazılmış eserlerdir.
D)Öykü ve romandaki betimlemelerin yerini gösterme alır.
E) Roman ve öyküde olduğu gibi okura yönelik bir anlatı türü söz konusudur

12.Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisinin önemli bir yeri vardır.
B)Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu kılar.
C)Bilimsel bir yaklaşımı ve nesnel bakış açısını gerektirir.
D)Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
E)Olgu, olay ve durumları dikkatle ele alıp değerlendirme, yorumlama, analiz ve sentez yapma becerisini gerektirir.

13."Forum"u "açık oturum"dan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
B)Konunun önceden belirlenmesi
C) Bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi
D) Konunun uzmanlar tarafından ele alınması
E) Topluluk karşısında gerçekleşmesi

14.Okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Okul sistemi, bireyin okuma alışkanlığını desteklemede etkilidir.
B)Bireysel farklılıklar, okumaya karşı farklı tutumları beraberinde getirir.
C) Okuma alışkanlığı edinmede arkadaş çevresi, kişinin içinden gelen istek ve yönelimden daha etkilidir.
D) Fiziksel ve sosyal çevre, bireyin okuma alışkanlığı üzerinde belirleyici etmenlerdendir.
E)Aile ortamında anne ve babanın model olması okuma alışkanlığını kazanmada etkilidir.

15.Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
A) Münazara
B) Konferans
C) Panel
D) Açık oturum
E) Forum

16.İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?
A) Duraklama
B) Vurgu
C) Boğumlama
D) Ezgi
E) Tını

17.Zihnin etkin kılınması açısından yararlı olan ve okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin
görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması şeklinde gerçekleştirilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soru sorarak okuma
B) Tartışarak okuma
C) Göz atarak okuma
D) Özetleyerek okuma
E) Tahmin ederek okuma

18.Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasif dinleme
B) Seçici dinleme
C) Eleştirel dinleme
D) Not alarak dinleme
E) Empatik dinleme

19.Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşüne ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve
araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?
A) Makale
B) Deneme
C) Anı
D) Eleştiri
E) Fıkra

20.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
A) öykü
B) engin
C) sahip
D) şura
E) gönül

E B A B C E A D C B E D A C B D E C A D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,293 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,350 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 2017 FİNAL CIKMIS SORULAR Editör 0 2,369 10.01.2019, Saat:23:01
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi