Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Emile Durkheim’ın geliştirdiği ve “İntihar” adlı eserinde kullandığı normsuzluk, kuralsızlık anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal kontrol
B) Anomi
C) Asabiyet
D) Rasyonalite
E) Sapma

2.Tarih boyunca kadınların mücadelelerine temel oluşturup yön veren düşünceler akımına ne ad verilir?
A) Eleştirel Okul
B) Aile İdeolojisi
C) Liberalizm
D) Feminizm
E) Çatışmacı Yaklaşım

3.Derin Ekoloji kavramını ilk kez kullanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulrich Beck
B) Herbert Mead
C) Max Weber
D) Arne Naess
E) Catton ve Dunlap

4.Bir bireyin kendi kültürünü merkeze koyup diğerlerinden üstün görmesi ile başlayan ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi olgulara neden olan kavrama ne ad verilir?
A) Kültürel görelilik
B) Kültür şoku
C) Kültürel değişim
D) Etnosantrizm
E) Yutulma

5.Göz ve kulak, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda diğer duyu organlarına göre daha hassastır?
A) Fark eşiği
B) Mutlak eşik
C) Psikofizik yöntem
D) Uyarıcı eşiği
E) Mutlak fark düzeyi

6.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağıya bilgi işlemleme sürecinde yer almaz?
A) Öğrenilmiş bilgiler
B) Önceki yaşantılar
C) Uyarıcının duyusal özellikleri
D) Beklentiler
E) Deneyimler

7.İnsanların çevreden topladıkları bilgileri algılara dönüştürürken, doğuştan getirdikleri gruplama eğilimlerine göre hareket ettiklerini söyleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç Renk Kuramı
B) Gestalt İlkeleri
C) Karşıt Renk İşleme Kuramı
D) Davranışçılık Kuramı
E) Optimum Uyarılma Kuramı

8.Psikolojinin, insanı araştıran diğer bilimlerle de ilişkili olmasınınn sebebini ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan bio-psiko-sosyal bir varlıktır.
B) İnsan toplumsal bir varlıktır.
C) İnsan düşünebilen bir canlıdır.
D) İnsan sosyo-ekonomik varlıktır.
E) İnsan sosyal-psikolojik bir varlıktır.

9.Hareket eden bir araç içindeyken bir ağaca baktığımızda ağacın önündeki nesneleri gittiğimiz yolun tam tersi yönde çok hızlı bir şekilde hareket ediyormuş gibi, ağacın
arkasındaki nesneleri ise bizimle aynı yönde daha yavaş hareket ediyormuş ya da etmiyormuş gibi algılamamız monoküler ipuçlarından hangisine bir örnektir?
A) Göreli büyüklük
B) Göreli hareket
C) Doğrusal perspektif
D) Binişim
E) Doku değişimi

10.Okulda riskli davranışlarda bulunan öğrencilerin uzun süreli izlenmesi hangi psikolojik araştırma yöntemine bir örnektir?
A) Anket
B) Deneysel yöntem
C) Survey
D) İlişkisel araştırma
E) Vaka incelemesi

11.İnsanların yetenek, beceri, zeka, kişilik, ve anormal davranışlarının ölçülmesiyle ilgili testler geliştiren psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal psikoloji
B) Gelişim psikolojisi
C) Deneysel psikoloji
D) Endüstri psikolojisi
E) Psikometrik psikoloji

12.Bütün psikolojik olayların, beynin ve sinir sisteminin eylemlerine bir şekilde yanıt vermesi ilkesini benimseyen biyolojik yaklaşımın öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rogers
B) James
C) Meyer
D) Piaget
E) Freud

13.Duyguların, vücutta meydana gelen fizyolojik uyarılmadan sonra oluşan özel duyumlar sonucu oluştuğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cannon-Bard Kuramı
B) Schachter-Singer Kuramı
C) Lazarus Kuramı
D) Duygusal Nörobilim Kuramı
E) James-Lange Kuramı

14.Oyuncaklarını toplatmayı öğretmek istediğimiz çocuğa yapmaktan hoşlandığı oyun oynamak gibi bir etkinliği ödül olarak kullanma aşağıdakilerdenhangisine bir örnektir?
A) Sosyal bilişsel öğrenme
B) Bilişsel öğrenme
C) Büyükanne kuralları
D) Bilgiyi işleme kuramı
E) Olumsuz pekiştirme

15.İnsan davranışlarının odak noktasının kişisel özgürlük, seçim, kendi kendine karar verme ve kişisel gelişme için savaş verme olduğunu vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel Kuram
B) Biyolojik Kuram
C) Beklenti Kuramı
D) Hümanist Güdü Kuramı
E) Davranışçı Kuram

16.Sınıfta parmak kaldırarak konuşan çocuklara öğretmenin söz vermesi üzerine diğer çocuklarda da parmak kaldırma davranışlarının artması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Dolaylı pekiştirme
B) Doğrudan pekiştirme
C) Dolaylı ceza
D) Sürekli pekiştirme
E) Söndürme

17.Aşağıdaki kuramlardan hangisine göre güdülenen davranış, olumsuz bir bedensel gerilimi azaltma ve bedeni biyolojik denge durumuna döndürme çabasıdır?
A) İç Güdü Kuramı
B) Optimum Uyarılma Kuramı
C) Davranışçı Ödül Kuramı
D) Beynin Ödül / Zevk Merkezi Kuramı
E) Dürtü Azalma Kuramı

18.Aşağıdakilerden hangisi Ekman ve arkadaşlarının dünya çapında insanların tanıdığını ifade ettikleri temel duygulardan biri değildir?
A) Horlanma
B) Kötümserlik
C) Tiksinti
D) Korku
E) Şaşırma

19.Sosyal bilişsel öğrenme sürecinde bilişsel olarak depolanan bilginin prova yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit etme
B) Hafızaya alma
C) Dikkat etme
D) Güdülenme
E) Sönme

20.Herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin, işlemlerin depolandığı bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anısal bellek
B) Anlamsal bellek
C) İşlemsel bellek
D) Duyusal kayıt
E) Kısa süreli bellek

B D D D A C B A B E E C E C D A E B A C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,802 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,293 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 2017 FİNAL CIKMIS SORULAR Editör 0 2,369 10.01.2019, Saat:23:01
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi