Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İletişim sürecinde sembollerin aktarıldığı fiziksel nesnelere kanal; iletiyi sembollere dönüştüren teknik ve fiziki nesnelere de araç denir. Yukarıdaki tanımlara göre, aşağıdakilerden hangisi bir araçtır?
A) Ses dalgaları
B) Işık dalgaları
C) Radyo dalgaları
D) Sinir sistemi
E) Televizyon

2.Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?
A) Bir süreç olması
B) Unsurların birbirine bağlı olması
C) Tekrar edilemez olması
D)Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
E)İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması

3.Sözsüz iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Objektiftir.
B) Çoğunlukla beynin sağ lobunda işlenir.
C) Yapılandırılmamıştır.
D) Süreklidir.
E) Çoğunlukla doğuştan gelmektedir.

4.Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir?
A) Doyumsuzluk evresi
B) Telaffuz edilen dil evresi
C) Biyolojik dil evresi
D) Jest evresi
E) Dil öncesi seslenme evresi

5."Amerika’da Demokrasi" adlı kitabında kitle kavramını ilk kez ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alexis de Tocqueville
B) Emile Durkheim
C) Ferdinand Tönnies
D) Ortega y Gasset
E) David Hume

6.Klasik yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Üretim düzeyi, gruplar tarafından oluşturulmuş bazı norm ve statüler tarafından belirlenir.
B)Bir örgüt insan-makine ilişkisinden daha fazla şeyi ifade eder.
C) Birçok durumda ekonomik olmayan ödüller ekonomik olanlar kadar önemlidir.
D) Kararları gruplar alır, bu gruplar ve diğer alt gruplar biçimsel örgütün bir parçası olarak tanımlanır.
E)Hiyerarşik ilkeye göre her düzeydeki çalışanlar daha üst düzeydeki çalışanların doğrudan kontrolü ve denetimi altındadır.

7.Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunu oluşturan nedenlerden biri değildir?
A) Bireyciliğin ön plana çıkması
B)Büyük çaplı fabrikalarda meta üretiminin yapılması
C) Nüfusun köylerde yoğunlaşması
D) Biçimsel eşitliğin sağlanması
E)Kapitalist iş bölümünün geliştiği bir üretim sistemine sahip olunması

8.  17. yüzyıl Avrupa’sında tek sayfa olarak çıkartılan ve modern gazetenin öncüsü olan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Washington Post
B) Corantas
C) Acta Diurna
D) Cormantes
E) Times

9.Bütün durumlar için geçerli belirli bir liderlik tipi ve örgütsel yapının söz konusu olamayacağını söyleyen örgütsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan kaynakları yaklaşımı
B) Klasik yaklaşım
C) Sistem yaklaşımı
D) Olasılık yaklaşımı
E) İnsan ilişkileri yaklaşımı

10.Kablosuz ağ erişimi ilk kez hangi yılda sağlanmıştır?
A) 2004
B) 2005
C) 2006
D) 2007
E) 2008

11.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yaklaşımı için önemli görüşler belirten isimlerden biridir?
A) Katz
B) McGregor
C) Weber
D) Taylor
E) Mayo

12.Bir örgütteki iki yönlü iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Göndericinin prestijini aşağı çekebilir.
B) Hızlıdır.
C) Gönderici için prestij sağlanır.
D) Gönderici kendini güvende hisseder.
E) Bilgi hakkında az güven vardır.

13.İletişim sürecindeki kaynak ve alıcının aynı anda mevcut olmasını gerektiren çevrim içi iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çift yönlü iletişim
B) Eş zamansız iletişim
C) İnternet iletişimi
D) Anlık iletişim
E) Eş zamanlı iletişim

14.SIDE kuramı doğrultusunda çevrimiçi iletişimi incelemiş olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylerarası
B) Hiperkişisel
C) Kişisel olmayan
D) Kişisel
E) Siber

15.Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin yararlarından biri değildir?
A) Bireylerarası etkileşim sağlanması
B) Çatışmanın artması
C) Ticaretin artması
D) Daha sağlıklı toplumların olması
E) Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim sağlanması

16.Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli özelliklerden biri değildir?
A)İletişime katılanların, aynı zamanda o kültüre katılanlar olması
B)Kültür ve iletişim arasında bir ilişkinin olması
C) Kültürlerin homojen olması
D)Kültürde yer almanın, belirli bir tarzda İletişim kurmak anlamına gelmesi
E)Kültürel olanın, iletişime yansıması

17.Aşağıdaki kuşaklardan hangisi çevrimiçi iletişime sonradan uyum sağlamak zorunda kalmamıştır?
A) V Kuşağı
B) T Kuşağı
C) Y Kuşağı
D) Z Kuşağı
E) X Kuşağı

18.Eşitsizlik toleransı olarak bilinen kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirsizlikten kaçınma
B) Bireycilik-ortaklaşalık
C) Erillik-dişillik
D) Güç mesafesi
E) Hoşgörü-baskı

19.  I. Sosyal değerler
II. Bireysel mesafe ve mekân algıları
III. Sözel ve sözsüz iletişim davranışları
IV. Hukuki ve etik davranışlar
Yukarıdakilerden hangileri kültürler arası iletişim sürecinde temel olarak dikkat edilmesi gerekenlerdendir?
A) I ve III
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

20.Aşağıdakilerden hangisi iki birey arasında hızlı, eş zamansız iletişim kurmaya yardımcı olan çevrim içi iletişim araçlarından biridir?
A) Blog
B) Forum
C) E-posta
D) Wiki
E) Web konferansı

E D A C A E C B D A B A E B B C D D E C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,358 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi