Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisinde sınıf yönetiminin boyutları doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Disiplin-sınıf atmosferi-saygı
B) Etkili liderlik-disiplin-motivasyon
C) Saygı-sınıf atmosferi-motivasyon
D) Etkili liderlik-sınıf atmosferi-disiplin
E) Etkili liderlik-sınıf atmosferi-motivasyon

2.Aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin özellikleri arasında yer almaktadır?
A)Önceden belirlenmiş amaçlara göre gerçekleştirilir.
B) Eğitim kurumları aracılığıyla yürütülmektedir.
C) İstenmeyen davranışlardan arınıktır.
D) Bir plana bağlı değildir.
E)Öğretmen tarafından bir programa göre uygulanır.

3.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlamayı işaret eden kavramdır?
A) Görenek
B) Değerler
C) Toplumsal denetim
D) Gelenek
E) Norm

4.Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ekonomisinin temel konularıdır?
A) Eğitim ve ekonomi
B) Büyüme ve kalkınma
C) Toplum ve kalkınma
D) Maliyet ve eğitim
E) Ekonomi ve toplum

5.Üretim faktörleri içinde, üretim sürecinin verimliliğini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi
B) Teknoloji
C) İnsan
D) Hammadde
E) Sermaye

6.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı demokratik açıdan geliştirmeye yardımcı olan bireylerden biri değildir?
A) Demokrasinin işletilmesinde sorumluluk alan
B) Demokratik değerleri içselleştirmiş olan
C) Demokratik kuralları uygulayan
D)Demokratik kuralların uygulanması için girişimci olan
E) Demokratik düzeni değiştirmeye çalışan

7.“İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.”
Milli eğitimin bu genel amacı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A)Bireyin ekonomik olarak kendine yeterli duruma getirilmesi
B)Yetiştirilecek vatandaşların sahip olması gereken özellikleri
C) Bireyin geliştirilmesi ile ilgili özellikler
D)Bireyin yaratıcı ve verimli kişiler haline getirilmesi
E)Devletin devamlılığı için gereksinim duyulan vatandaş nitelikleri

8.Ayşe öğretmen eğitim-öğretimi öğrencilerin yaşantı ve etkinliklerine dayandırmakta, öğrenci odaklı etkinlikler düzenlemekte, anlatan, açıklayan ve sürekli konuşan bir öğretmen olmaktan çok yol gösteren, yardım eden, olanak tanıyan bir görev üstlenmektedir. Buna göre Ayşe öğretmen hangi eğitim felsefesi akımını benimsemektedir?
A) Varoluşçuluk
B) Daimicilik
C) Yeniden Yapılanmacılık
D) Esasicilik
E) İlerlemecilik

9.Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin yaşam boyunca devam etmesinin esas alındığı Türk Milli Eğitiminin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneltme
B) Her yerde eğitim
C) Süreklilik
D) Genellik ve Eşitlik
E) Fırsat ve olanak eşitliği

10.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
A) Bilimsel araştırmalar sonucunda ulaşılması
B) Öznel yargılara olanak tanıması
C)Anlamlı duruma getirilmesinin araştırma sonuçlarının yorumlanmasıyla sağlanması
D)Aksi kanıtlanıncaya kadar doğru olarak kabul edilmesi
E) Tek ve değişmez bir bilgi türü olmaması

11.Sınav kaygısı ile sınavdan önceki gece sınava hazırlanma arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Gerçekleştirilecek bu araştırma aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) Deneysel araştırma
B) Bağıntısal araştırma
C) Betimsel araştırma
D) Durum çalışması araştırması
E) Nitel araştırma

12.Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamlarda insan davranışlarının incelenmesini temel amaç edinen bir veri toplama yöntemidir?
A) Deney
B) Görüşme
C) Sormaca
D) Gözlem
E) Anket

13.Bir ülkede yaşanan eğitim sorunları ve bunların nedenlerini geçmişteki toplumsal koşullara göre inceleyerek, güncel uygulamalara katkı sağlama amacı taşıyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim Sosyolojisi
B) Eğitim Tarihi
C) Eğitim Ekonomisi
D) Eğitim Felsefesi
E) Eğitim Psikolojisi

14.Avrupa’da ilk üniversitenin kurulduğu, eğitimde kültür ve sanat etkilerinin görülmeye başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rönesans Dönemi
B) İlk Çağ Dönemi
C) Yunan Dönemi
D) Endüstri Dönemi
E) Roma Dönemi

15.Aşağıdakilerden hangisi aylık çıkan yönetmeliklerle oluşumu ve çalışma yöntemleri düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürekli kurullardan biri değildir?
A) Öğrenci Disiplin Kurulları
B) Özel İhtisas Komisyonları
C) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
D) Milli Eğitim Şurası
E) Hukuk Müşavirliği

16."Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür ve değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici
ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır." Yukarıdaki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğretmen
yeterliklerinden hangi alan yeterliği ile ilgilidir?
A) Kişisel ve mesleki değerler-Mesleki gelişim
B) Öğrenciyi tanıma
C)Öğrenmeyi ve gelişimi izleme ve değerlendirme
D) Program ve içerik bilgisi
E) Öğretme ve öğrenme süreci


17.Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin özelliklerinden biri değildir?
A)Gerekli durumlarda alanda en iyi yetişmiş öğretim elemanlarının sunduğu akademik danışmanlık etkinliklerinin bulunması
B) Özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programlarının kullanılması
C)Örgün eğitimin sorunlarını çözmek üzere kendiliğinden ortaya çıkmış bir uygulama olması
D)En yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
E)Dünyanın gelişmiş, zengin ve sanayileşmiş ülkeleri tarafından uygulanması

18.Önce genel kültür ve özel alan bilgisi dersleri, daha sonra öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin verildiği öğretmen eğitiminde kullanılan program modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ardışık
B) Eşzamanlı
C) Sürekli
D) Sarmal
E) Kaynaşık

19.Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
B)Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
C)Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
D)Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı diğer meslek gruplarına göre daha azdır.
E)Öğretmenlik, tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.

20.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin verdiği hizmetlerden biri değildir?
A) E-öğrenme Portalı
B) Akademik Danışmanlık
C) Televizyon ve Radyo Programları
D) Basılı Ders Malzemeleri
E) Yetiştirme Kursları

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi