Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Çocuklarla araştırma yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Nicel araştırma yöntemlerinin kullanılmasının çocukların düşüncelerini belirlemede daha etkili olduğu unutulmamalıdır.
B)Temel engelin kişinin kendi alışkanlıkları olduğu unutulmamalıdır.
C) Temel veri kaynaklarının çocuklar, aileleri ve toplum olduğu dikkate alınmalıdır.
D)Araştırmaların çocukların ilgi ve çıkarlarıyla ilgili olma zorunluluğu hatırlanmalıdır.
E)Araştırmalar çocukların adına ve onların düşündüğü gibi yürütülmelidir.

2.“Çizgi film izlemeyi ne kadar seviyorsunuz?” sorusu aşağıdaki soru tiplerinden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Doğrudan
B) Açık uçlu
C) Varsayımlı
D) Yönsüz
E) Yönlendirici

3.Aşağıdakilerden hangisi anekdot kayıtlarının üstünlüklerinden biridir?
A)Resmi işlemlerde kanıt olarak kullanılabilmesi
B)Kaydedilen davranışlarda örneklem hatasının yanlış değerlendirmelere yol açabilmesi
C)Gözlenen davranışın unutulmadan ve kısa bir süre içinde kayıt edilmesinin gerekmesi
D)Bir gün içindeki çok kısa bir kesitten alınan gözlem sonuçlarının yanıltıcı olabilmesi
E) Hangi davranışın gözlenmesi gerektiğine karar verilmesinin zor olması

4.Öğrencilerin bir programa veya öğretim etkinliğine başladıktan sonraki süreçteki öğrenmelerini, bu süreçte yaşadıkları öğrenme güçlüklerini ve gereksinimlerini
ortaya koymak amacıyla yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanılayıcı değerlendirme
B) Düzey belirleyici değerlendirme
C) Biçimlendirici değerlendirme
D) Formal değerlendirme
E) Süreç değerlendirmesi

5.Öğretmenin çocuklarda dikkatini çeken davranışları sürekli olarak ayrıntılı ve objektif şekilde kaydetmesini sağlayan değerlendirme aracına ne ad verilir?
A) Standart Testler
B) Gözlem
C) Portfolyo dosyaları
D) Anekdot
E) Gelişim Kontrol Listeleri

6.Erken çocukluk eğitiminde bir programın tasarlanması, geliştirilmesi, denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve düzeltilmesini içeren sistematik ve dinamik süreç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program değerlendirme
B) Program tasarımı
C) Eğitim programı
D) Program hazırlama
E) Program geliştirme

7.Aşağıdakilerden hangisi Waldorf Programı’nın değerlendirme sisteminde yer almaz?
A)Öğretmenin kendi eksiklerini belirlemeye yönelik kendini değerlendirmesi
B)Çocuğun gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıklarına dikkat edilerek yapılan gözlem
C) Çocuğun yaptığı ürünlerin değerlendirilmesi
D) Çocuğun notla değerlendirilmesi
E) Çocuğun mutlu olup olmadığının göz önünde bulundurulması

8.  I. Ev ortamının düzenli ve temiz olması
II. Ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış öğrenme amaçları
III. Anne babaların kullandıkları disiplin yöntemleri
IV. Öğrenme ortamını destekleyici materyallerin bulunması
V. Sınıf güvenliği
Yukarıdakilerden hangileri sınıf ortamının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır?
A) IV, V
B) II, IV, V
C) III, IV, V
D) I, II, III, V
E) I, III, IV, V

9.Aşağıdakilerden hangisi portfolyonun amaçlarından biri değildir?
A)Ailelerin çocuklarını değerlendirmelerini sağlamak
B)Öğrenci gelişimini daha sağlıklı bir biçimde izlemek
C)Çocukların başarılarına dikkat çekmek
D)Öğrencinin kendisini ifade etme becerisini geliştirmek
E)Final ürünü olan çalışmaların yapılma sürecini göstermek

10.Aşağıdakilerden hangisi portfolyo sürecinde velinin rollerinden biridir?
A) Portfolyo dosyasını sunuma hazırlarlar
B)Ürün dosyasına neler konulacağına karar verirler
C)Portfolyo amaçlarını belirlenmesinde öğrenciyle işbirliği içinde çalışırlar
D) Akran değerlendirmesi yaparlar
E)Öğrencilerin çalışma hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olurlar

11.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin portfolyo sunum hazırlığı için öğrencilere sorabileceği sorulardan biri değildir?
A) Niçin bu çalışmayı seçtin?
B) Kendini güçlü hissettiğin bir yönün var mı?
C) Bu çalışmada neler öğrendin?
D) Daha iyi bir çalışma konusu bulamadın mı?
E) Bunun hakkında ne anlatmak istersin?

12.Aşağıdakilerden hangisi portfolyonun bölümlerinden biri değildir?
A) Ölçüt tanımlamaları
B) Değerlendirme ölçütleri
C) Dereceli puanlama anahtarı
D) Puanlama stratejisi
E) Çalışmanın adı

13.Aşağıdakilerden hangisi eğitimde ölçme değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?
A) Okulun başarısını gözlemlemek
B)Öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında karar verebilmek
C) Anne-babaların başarısını gözlemlemek
D) Öğrenci başarısını gözlemlemek
E)Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek

14.Aşağıdakilerden hangisi okul aile işbirliğinin amaçlarından biri değildir?
A) Öğrencilere ödevlerinde yardımcı olmak
B)Okulda ve çevrede bulunan diğer ailelerle iletişim kurmak
C) Okuldaki sorunları çözmek
D) Okul ile ev arasında köprü oluşturmak
E) Öğretmene çalışmalarında yardımcı olmak


15.Aşağıdakilerden hangisi eğitim kademelerinde kullanılan süreci temel alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarından biri değildir?
A) Proje
B) Boşluk doldurmalı testler
C) Kontrol listesi
D) Öğrenci ürün dosyası
E) Kavram haritaları

16.Ölçme-değerlendirme araçlarından olan dereceli puanlama anahtarının diğer adı nedir?
A) Proje
B) Rubrik
C) Gözlem
D) Kavram haritası
E) Kontrol listesi

17.Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uygulanan tanılama testlerinden biri değildir?
A) Leither Performans Testi
B) Stanford Binet Zeka Testi
C) Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)
D) PEABODY Resim Kelime Testi
E) Bender Geştalt Görsel Algı Testi

18.Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) ne tür bir testtir?
A) Hız Testi
B) Tarama Testi
C) Maksimum Performans Testi
D) Başarı Testi
E) Zekâ Testi

19.Bir testin çocukların belirli bir yetersizliğini doğru olarak belirleme yeteneği testin hangi parametrik özelliğine vurgu yapmaktadır?
A) Geçerlik
B) Duyarlılık
C) Güvenirlik
D) Seçicilik
E) Tarafsızlık

20.Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci seçiminin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
A)Tıbbi Tanılama - Eğitsel Değerlendirme - Bireysel İnceleme
B)Aday gösterme - Bireysel İnceleme-Grup Tarama
C) Tıbbi Tanılama - Grup Tarama - Bireysel İnceleme
D) Aday Gösterme - Grup Tarama - Bireysel İnceleme
E) Grup Tarama - Bireysel İnceleme - Aday Gösterme

A C A C D E D B A E D E C A B B C E B D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,359 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi