Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin oyunu kolaylaştırıcı rolleri arasında yer almaz?
A) İzleyici
B) Yeniden yönlendiren
C) Oyun arkadaşı
D) Oyun lideri
E) Ortam yöneticisi

2."Çalışmak insanın enerjisini tüketir ve bu enerjiyi yeniden kazanmak için insanlar oyun oynarlar." görüşünü benimseyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elizabeth B. Hurlock
B) Stanley Hall
C) Moritz Lazarus
D) Sarah Smilansky
E) Herbert Spencer

3.Oyunun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oyun içten güdümlüdür.
B) Oyun süreç değil, sonuç odaklı bir eylemdir.
C)Oyun çocuklara özgür seçim yapma imkanı veren aktif bir eylemdir.
D) Oyun keyifli bir eylemdir.
E)Oyun içerisinde mecazi anlamlar ve doğaçlamalar barındırır.

4.Fiziksel alanı çok küçük olan bir sınıfta öğrenme merkezlerini düzenlemekte zorluklar yaşanabilir. Yukarıdaki bilgiye göre, böyle bir sınıfta öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yetersiz materyal bulunan bir merkez kurulmayabilir.
B)Öğrenme merkezlerinden biri koridorda kurulabilir.
C) Bazı merkezler diğerlerinden daha büyük ya da küçük olabilir.
D)Öğrenme merkezlerinden biri başka bir odada kurulabilir.
E)Bazı merkezler dönüşümlü olarak kullanılabilir.

5.Ön araştırma evresinde, gözlemlerini ya da bir durumun neden gerçekleşmiş olabileceğini açıklamak için mevcut bilgilerini kullanan bir grup çocuğun
sergilediği bilimsel beceri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotez oluşturma
B) Tahminde bulunma
C) Sınıflama
D) Sorular oluşturma
E) Bilgiyi yorumlama

6.Aşağıdakilerden hangisi fen eğitimi kapsamında kazandırılması hedeflenen bilimsel bilgiye ilişkin genel kategoriler arasında yer almaz?
A) Süreç bilgisi
B) Kavramsal bilgi
C) Tutuma ilişkin bilgi
D) Mizaç
E) Kardinal bilgi

7. ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

"Dramatik oyun merkezinde 3 yaşlarında 5 çocuk oynamaktadır. Çocuklar birbirlerinden bağımsız olarak yemek yapıyormuş gibi yapıyorlar. Her çocuk hazırladığı yiyeceği öğretmene getirip ikram ediyor ve öğretmen yiyormuş gibi yapıp eline sağlık diyor. Oyun sürecinde çocuklar aralarında oyunla ilgili iletişimde bulunmuyor. Her
çocuk oyununu 5 dakikadan fazla sürdürüyor." Yukarıdaki örnekte çocuklar Smilansky’nin bilişsel oyun aşamalarından hangisinin özelliklerini göstermektedir?

7.
A) Yapı oyunu
B) Sosyo-dramatik oyun
C) Duyusal motor oyun
D) Dramatik oyun
E) Evcilik oyunu

8.Yukarıdaki örnekte çocuklar Parten’a göre hangi sosyal gelişim aşamasındadır?
A) İzleyici
B) İşbirlikçi oyun
C) Birlikte oyun
D) Paralel oyun
E) Uğraşsız davranış

9.Dramatik oyun esnasında kahvaltı hazırlayan Ahmet oyundaki arkadaşlarının her birinin önüne birer tabak ve çatal koyar. Yukarıdaki örnekte Ahmet'in kazandığı
matematiksel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parça-bütün
B) Birebir eşleme
C) Sayı ve sayma
D) Gruplama
E) Karşılaştırma

10.Bu evrede çocuklar dünyalarını temsil edecek semboller kullanırlar ancak semboller temsil ettikleri nesneyi tam olarak andırmayabilir. Çocukların çizimleri özgündür ve nesnenin gerçek rengi yerine sevdikleri rengi kullanmayı tercih edebilirler. Çizimlerini adlandırabilir ve anlatabilirler.
Yukarıdaki bilgiye göre çocukların yansıttığı sanat gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit Şekiller Evresi
B) Şema Evresi
C) Karalama Evresi
D) Gerçekçiliğin Başlangıcı
E) Şema Öncesi Evre

11. I. Çocuk sınıfta amaçsızca vakit mi geçiriyor yoksa bir merkezde oynuyor mu?
II. Çocuk oyunda toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranış gösteriyor mu?
III. Çocuk cinsiyetine uygun bir merkezde oynuyor mu?
IV. Bir etkinlik ya da oyunu uzun süre devam ettirebiliyor mu yoksa sık sık etkinlik ya da oyun mu değiştiriyor?
V. Bir etkinliğe ya da oyuna başlamak için yetişkin yardımına ihtiyaç duyuyor mu?
Yukarıdakilerden hangileri öğretmenin oyun değerlendirmesinde genel olarak cevap araması gereken sorulardandır?
A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) II, IV ve V

12.Matematik eğitimi kapsamında çocuklara oynamaları için domino seti verip nasıl oynanacağını öğreten bir öğretmenin bu çalışması öncelikle aşağıdaki matematiksel
beceri gelişimlerinden hangisini desteklemeye yöneliktir?
A)Küçük bir gruptaki nesne sayısını saymadan görme becerisi
B) Örüntü oluşturma
C) Ordinallik ilkesini geliştirme
D) En az 10'a kadar olan rakamları öğrenme
E) Nesneleri sayma

13.Aşağıdakilerden hangisi dış mekânın iç mekâna kıyasla sahip olduğu avantajlardan biridir?
A) Yapılandırılmış materyaller içermesi
B) Sınırlı bir alana sahip olması
C) Durağanlıktan uzak ve değişime açık olması
D) Kurallı davranış ve uygulamalar gerektirmesi
E) Küçük grup etkinliklerine uygun olması

14.Oyun sırasında tekrarlı bir şekilde arabasını ileri geri süren bir çocuğa garajı ve çizgilerle belirlenmiş yolu göstererek “Arabanı yolda
sürebilir ve yolun sonundaki garaja park edebilirsin.” yönergesini veren öğretmen aşağıdaki ipucu tekniklerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Yönlendirici yorumlar yapma
B) Eylemleri hatırlatma
C) Yönlendirici sorular sorma
D) Seçenekler sunma
E) Jest/mimik ipucu kullanma

15.Özel gereksinimi olan çocuklara oyun öğretiminde sıklıkla kullanımı önerilen öğretim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal öğretim
B) Yapılandırılmış öğretim
C) Etkinlik çizelgeleriyle öğretim
D) Video modelle öğretim
E) İpucunun giderek artırılmasıyla öğretim


16.Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan bir çocuğun arkadaşlarının oyununa katılımını sağlamada uygulanması gereken önerilerden biri değildir?
A)Özel gereksinimi olan çocuk, seçilen oyunu öncesinde öğrenmiş olmalıdır.
B) Rehberlik etmeye gönüllü bir oyun arkadaşı seçilmelidir.
C) Her iki çocuğunda bireysel oynayabileceği bir oyun belirlenmelidir.
D) Her iki çocuğa da oyun sırasında uygun ipucu sunulmalıdır.
E)Seçilen oyun, sıra alma becerisinin öğretimine fırsat vermelidir.

17.Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneğine, [National Association for the Education of Young Children-NAEYC]'a göre, bir çocuk için ideal dış mekân en az kaç m2lik bir alana sahip olmalıdır?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 75
E) 100

18.Orman Okulu Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Okul binası ve bahçesindeki materyallerin bazıları ahşaptan üretilmiştir.
B)Öğretmenler “Acele ya da telaş yok” ilkesine göre hareket ederler.
C) Batı Avrupa’da ortaya çıkarak, oradan dünyaya yayılmıştır.
D) Bahçesinde, salıncak, kaydırak gibi plastik, büyük donanımlar yer alır.
E)Eğitim öğretim yılının %50’si dış mekânda veya ormanda geçirilir.

19.Johnson, Christie ve Wardle (2005) tarafından tanımlanan modele göre, dış mekânda oyunu olumsuz yönde etkileyen öğretmen rolleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Yönetici, Oyun Arkadaşı, Oyun Lideri İzleyici, 
B)Sahne (ortam) Yöneticisi, Oyun Arkadaşı
C) Yeniden Yönlendiren, İzleyici, Oyun Lideri
D) Katılmayan, Yönetici, Yeniden Yönlendiren
E) Katılmayan, İzleyici, Sahne(ortam) yöneticisi

20.Oyun öğretimi sırasında etkileşim kurmada; resim, fotoğraf, renk, yazı ve nesne gibi görsel destekler aşağıdaki yetersizlik gruplarından hangisi için öncelikli bir role sahiptir?
A) Zihin yetersizliği olan çocuklar
B) İşitme yetersizliği olan çocuklar
C) Görme yetersizliği olan çocuklar
D) Ortopedik yetersizliği olan çocuklar
E)Sözel iletişim becerileri sınırlı olan otizmli çocuklar

B C B A A E D D B E C A C A E C D B D E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,796 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,357 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,359 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,291 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,346 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi