Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Türkiye’de yaratıcı drama hareketini başlatan iki öncü, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Tamer Levent - İnci San
B) Selahattin Çoruh - İnci San
C) İsmail Hakkı Baltacıoğlu - Tamer Levent
D) Emin Özdemir - Nevide Gökaydın
E) Emin Özdemir - İsmail Hakkı Baltacıoğlu

2.Aşağıdakilerden hangisi drama, bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığında ortaya çıkan öğrenme türlerinden biri değildir?
A) Aktif
B) Tartışarak
C) Etkileşim yoluyla
D) Yaşantılara dayalı
E) Klasik koşullanma yoluyla

3.Aşağıdakilerden hangisi dramada kullanılan teknikler arasında yer almaz?
A) Doğaçlama
B) Rol oynama
C) Rol kartları
D) Dramatizasyon
E) Değerlendirme

4.Drama lideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Drama sürecini katılımcıların yeteneklerini gözetmeksizin hazırlamalıdır.
B) Drama, gelişim, eğitim, tiyatro, oyun konularında donanımlı olmalıdır.
C)Drama sürecinde daha yararlı bir durum ortaya çıktığında hazırlanan planı bırakma esnekliğine sahip olmalıdır.
D)Drama lideri, öncelikle “Amacım nedir?” sorusunu sormalıdır.
E)Çocukların yaratıcılıklarının gelişimini desteklemelidir.

5.Kütüphanede drama çalışması yapmak isteyen bir drama liderinin aşağıdakilerden hangisini kontrol etmesi gerekli değildir?
A)Kütüphanenin katılımcılar için güvenliği olup olmadığını
B) Kütüphanenin yeterli tanıtımının olup olmadığını
C) Kütüphanede drama çalışmasına uygun bir odanın olup olmadığını
D)Kütüphanenin gelen katılımcılardan bir beklentisi olup olmadığını
E)Seçilen kütüphanede drama yapmak için izin almak gerekip gerekmediğini

6. I. Müze
II. Okul binası
III. Üretim tesisi
IV. Doğal park
Yukarıdaki mekanlardan hangilerinde drama oturumu yapılabilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

7.Fen ve Matematik konulu drama etkinliğinde değerlendirme aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)Değerlendirme aşamasında reklam filmi oluşturma veya doğaçlama yapma gibi canlandırmada kullanılan teknikler kullanılabilir.
B)Değerlendirme aşamasında sadece sözel değerlendirme yapılır.
C)Değerlendirme aşaması kazanıma ulaşılıp ulaşılamadığını belirleyen aşamadır.
D)Değerlendirme aşamasında grafik oluşturma, poster veya pankart hazırlama gibi teknikler kullanılabilir.
E)Değerlendirme aşamasında resim yaptırılabilir.

8.Resim öğretmeni olan Zeynep Hanım, bir gün çalıştığı ilde Picasso sergisi açıldığını öğrenir. Bunun güzel bir fırsat olduğunu düşünür ve öğrencileri ile sergiye giderek, bu ünlü ressamı tanıma ve tekniğini drama yöntemi ile işlemeye karar verir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Picasso sergisinde drama yapmak isteyen Zeynep Öğretmen' in sorumluluklarından biridir?
A)Mekanda istediği eğitimi verecek bir eğitmenin olup olmadığını öğrenmek
B) Yükseköğrenimi sırasında Picasso’ya dair bir çalışma yapmış olmak
C)Picasso’dan önce diğer kübist ressamların eserlerini çocuklarla çalışmış olmak
D)Daha önce öğrencileri ile müzede drama yapmış olmak
E) Okulda en az bir tane resim sergisi açmış olmak

9.Drama oturumlarını sınıfın dışına taşımanın önemli olduğunu düşünen drama lideri Zeliha, bir konuşmasında "Alternatif mekanda drama yapmak demek drama için seçilen mekanın içeriği ile paralel bir çalışma yapmak demektir." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi drama lideri olan Zeliha'nın yukarıdaki sözüne bir örnektir?
A)Altı yaş grubu çocukların okul bahçesine çıkarılarak saklambaç oynatılması
B)Drama çalışması için daha geniş bir alana ihtiyaç duyan drama liderinin dersini okulun hemen yanındaki yeşil alanda yapması
C)Çocukların yaş grubuna uygun oyunlar sergileyen bir tiyatro ekibi ayarlanarak, çocuklarla birlikte tiyatroya gidilmesi
D)Öğrenciler için müze gezisi organize ederek her esere dair öğretmenin önceden hazırladığı soruların yanıtlanması
E)Postmodern eserlerin sergilendiği bir sanat galerisinde, postmodernizm ve önemli temsilcilerine dair bir saatlik bir drama atölyesi yapılması

10.Drama öğretmeni, "çevre kirliliği" temasında hazırladığı bir drama planını uygulamaktadır. Öğretmen, çocuklardan kendi vücutlarını kullanarak çevre kirliliğini engelleyecek yeni bir robot oluşturmalarını istemektedir. Yukarıdaki bilgilere göre, bu drama öğretmeni hangi drama aşamasındadır?
A) Canlandırma Aşaması
B) Ara Değerlendirme Aşaması
C) Değerlendirme Aşaması
D) Hazırlık Aşaması
E) Isınma Aşaması

11.Damla Öğretmen'in, "bitkiler" ile ilgili bir drama planı hazırlarken drama çalışmasının aşamalarını ne şekilde kurgulayacağına ve kazanıma nasıl hizmet edeceğine dair cevaplar araması hangi 5N1K sorusunun cevabıdır?
A) Ne zaman?
B) Nasıl?
C) Nerede?
D) Kim?
E) Ne oldu?

12.Drama yöntemi ile hazırlanan fen eğitiminin amaçlarından biri de temel bilimsel süreç becerilerini çocuklara kazandırmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel bilimsel süreç becerilerinden biri değildir?
A) Tahmin etme
B) Gözlem yapma
C) Sınıflama yapma
D) Sentez yapma
E) Sonuç çıkarma

13.Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukların dramayla uyumlu olarak gruplandırılan karakteristik özelliklerinden biri değildir?
A) Yaratıcı entellektüeller
B) Yüksek düzeyde dikkat
C) Yüksek başarılılar
D) Sosyal liderler
E) Asiler

14. I. Yedi daireden oluşan aşamaları vardır.
II. Arkadaşları ve öğretmeniyle işbirliği yapar.
III. Öz farkındalığı oluşturmak amaçlanmaktadır.
IV. Herhangi bir alanda uzman rolü alınır.
Yukarıda özellikleri verilen drama tekniği ile bu tekniği geliştiren drama kuramcısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Cecily O’Neill - Süreçsel Drama
B) Augusto Boal - Forum Tiyatrosu
C) Dorothy Heathcote - Uzman Mantosu
D) Harriet Finlay Johnson - Doğaçlama
E) Augusto Boal - İmge Tiyatrosu

15.Mülteci çocuklarla yapılan drama çalışmalarında dil sorununu en aza ingirgemek için kullanılan drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğaçlama
B) Rol oynama
C) İmge tiyatrosu
D) Süreçsel drama
E) Uzman mantosu

16.Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklarla yapılan drama çalışmalarının kazanımlarından biri değildir?
A) Duygusal özgürlük
B) Zihinsel uyarım
C) Hayal gücünü kullanma
D) Akıl yürütme
E) Hayal gücünü genişletme

17.Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarla yapılan drama çalışmalarında drama liderinin veya öğretmeninin dikkate alması gereken gelişimsel özelliklerden biri değildir?
A) Kısa dikkat süresi
B) Düşük öz güven
C) Yüksek öz kontrol
D) İfade edici dilde gerilik
E) Yönergeye uygun davranmada güçlük

18.Drama çalışmalarının yapılacağı ortamın düzenlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mutlaka birinden destek alınmalıdır.
B) Mutlaka bir sınıf gerekmektedir.
C)Geniş, büyük ve ferah bir oda ayarlanmalıdır.
D) Çevresel özellikler ve çalışılan grup dikkate alınmalıdır.
E) Alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlara yakın olmamalıdır.

19. I. Çocukların yaratıcılıklarını fark etmelerine ve beğendikleri yönlere odaklanmalarına imkan tanıması
II. Sözlü ve sözsüz iletişim örnekleri sunması
III. Kişiler arası iletişim ve etkileşim imkanı sunması
Yukarıda özellikleri verilen özel gereksinimli çocuklar için drama etkinliği planlama modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendini Savunma
B) Görevler ve Beceriler
C) Gelişimsel
D) Yaratıcı - Etkileyici
E) Duyu - Motor

20.Aşağıdakilerden hangisi farklı yaşam alanlarında yaşayan çocuklarla drama çalışmaları yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
A) İlgili kurumlarla yasal vasilerin onayı
B) Ne kadar ücret alınacağı
C) Paylaşılan sırların korunması
D) Güven duyma
E) Gelişimsel özelliklerin bilinmesi


A E E A B E B A E A B D C C C D C D D B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,802 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,293 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,350 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi