Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Okul öncesi öğretim programında sınıflarda çocukların bilimi öğrenme ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerinde rol oynayan fiziksel alanlara ne ad verilir?
A) Laboratuvarlar
B) Doğa okulları
C) Teknoloji alanları
D) Fen merkezleri
E) Oyun alanları

2.1930 yılında keşfedilen Plüton 76 yıldır Güneş sisteminde yer alan gezegenlerden biri olarak kabul edilmekteydi. Fakat 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton gezegen olarak değil cüce gezegen olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki durum birincil olarak bilimin doğasının hangi özelliğine işaret eder?
A) Bilimin yaratıcı doğası
B) Bilimin sosyal ve kültürel doğası
C) Gözlem ve çıkarım ilişkisi
D) Teoriler ve yasalar arasındaki ilişki
E) Bilimin değişebilir doğası

3.Dış dünyadaki varlıklar ve olaylar arasındaki ilişkilerin gözlenmesi sonucu oluşturulan kavramlara ne ad verilir?
A) Kuramsal kavramlar
B) Betimlemeli kavramlar
C) Zihinsel kavramlar
D) Duygusal kavramlar
E) Algılanan kavramlar

4.Aşağıdaki göstergelerden hangisi okul öncesi dönemdeki nesneleri ölçme kazanımı ile ilgili değildir?
A)Nesnenin mekândaki konumunun söylenmesi
B)Standart ölçme araçlarının neler olduğunun söylenmesi
C) Ölçme sonucunun tahmin edilmesi
D) Standart olmayan birimlerle ölçülmesi
E)Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırılması

5.Aşağıdakilerden hangisi fen öğretiminde kullanılan oyun tabanlı öğrenmenin faydalarından biri değildir?
A)Oyunların sosyal yaşama ait kuralların öğrenilmesinde yardımcı olması
B)Çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine yardımcı olması
C)Oyunların çocukların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını sağlaması
D)Öğretmenin öğrencileri daha iyi tanımasına yardımcı olması
E)Çocukların ezber becerilerini güçlendirmesi

6.Sibel Öğretmen Fen Bilimleri dersinde 5E öğrenme halkasını kullanarak bulaşıcı hastalıklar konusunu işlemektedir. Öğrencilerin dikkatlerini toplamak üzere ağzını ve burnunu kapatan bir maske takarak onlara çeşitli sorular yöneltmektedir. Yukarıdaki etkinlik 5E öğrenme halkasının aşağıdaki aşamalarından hangisinde yer alır?
A) Açıklama
B) Değerlendirme
C) Giriş
D) Keşfetme
E) Derinleştirme

7.Vygotsk'nin öğrenme hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültürel öğelerin önemine vurgu yapar.
B) İşbirlikçi öğrenmeyi savunur.
C) Öğrenmede dilin önemli olduğunu savunur.
D)Öğrenmenin bireysel bir süreç olduğunu savunur.
E) Öğrenmede sosyal çevrenin önemine dikkat çeker.

8.Esra Öğretmen, sağlıklı beslenme bilinci kazanmaları için bir grup öğrenciden sağlıklı beslenme yolları, her besinden ne kadar alınması gerektiği ve sağlıksız beslenme örnekleri hakkında araştırma yapmalarını ve bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Esra Öğretmen’in yukarıda kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3E Öğrenme halkası
B) Proje yaklaşımı
C) Waldorf yaklaşımı
D) Oyun tabanlı öğrenme
E) Bütünleştirilmiş program yaklaşımı

9.Antroposentrik yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Tüm canlıların eşit yaşam hakkının olmasını savunan bir yaklaşımdır.
B) Cansız varlıkları konu alan yaklaşımdır.
C)Biyolojik olayları merkeze alan bir yaklaşımdır.
D) İnsanı merkeze alan yaklaşımdır.
E) Doğa olaylarını merkeze alan yaklaşımdır.

10.2015 Paris İklim Konferansının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Atmosfer sıcaklığının artışının 1.5-2 ºC (santigrat) ile sınırlanması
B) Erozyonun azaltılması
C) Su kirliliği ile mücadele edilmesi
D) Biyoçeşitliliğinin artırılması
E) Atmosferik çalışmalara önem verilmesi

11.Nickerson’nın Psikoloji ve Çevresel Değişim kitabında belirtildiği gibi aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?
A) Biyoçeşitliliğin azalması
B) Çölleşme
C) Organik gübre kullanımı
D) Asit yağışları
E) Küresel ısınma

12.Beslenme şekline göre herbivorlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkincil tüketiciler
B) Birincil tüketiciler
C) Dördüncül tüketiciler
D) Üreticiler
E) Üçüncül tüketiciler

13.Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlerin, çocukların televizyon izleme süreçlerine dair yaptıkları yanlışlardan biri değildir?
A) Televizyonu dadı olarak kullanmak
B)Çocuğu pasif izleyicisi durumundan çıkartamamak
C)Çocuğun ne izlediğine dikkat etmemek
D)Çocukla birlikte televizyon izlemek
E)Televizyon izleme zamanına kısıtlama koymamak

14. Bilişsel Yaklaşımda aktarım nsaıl oluşur?
A) Bilgi tekrarı ile
B) Uyaran - cevap ilişkisi ile
C) Sosyalleşme ile
D) Bağlantıları birleştirme ile
E) Ödül - ceza verme ile

15.Aşağıdakilerden hangisi bilgi aktarım teknolojisi olarak radyo ve televizyonun özellikleri arasında yer almaz?
A) Yerden bağımsız
B) Öğrenen kontrolü düşük
C) Eş zamanlı
D) Bireysel
E) Esnek

16.Ağ toplumu sürecinde ortaya çıkan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel Yaklaşım
B) Davranışçı Yaklaşım
C) Edimsel Yaklaşım
D) Yapıcı Yaklaşım
E) Bağlantıcı Öğrenme Yaklaşımı

17.Gelişimsel uygulamalar raporunda, çocuğun gelişimini temel alan üç boyut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Yaş, Bireysel, Kültürel uygunluk
B) Aile, Öğretmen, Kültürel uygunluk
C) Kültürel, Çevre, Okul uygunluğu
D) Okul, Öğretmen, Bireysel uygunluk
E) Bireysel, Öğretim, Yaş uygunluğu

18.Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş programın öğretmene sağladığı katkılardan biri değildir?
A)Öğretmenler arasındaki iş birliğinin artmasına olanak sağlar
B)Öğretmenler kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini diğer derslerle birleştirme ve etkili bir biçimde kullanma fırsatı bulur
C)Öğretmenler etkili öğrenmeyi sağlama yönünde nasıl birlikte çalışabileceklerini keşfeder
D)Öğretmenler birbirbirlerinin alanlarını daha iyi anlar
E) Öğretmenler kendi uzmanlık alanlarının diğer alanlara göre daha önemli olduğunu anlar

19.Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş programların en temel amaçlarından biri değildir?
A)Öğrencileri yaratıcı düşünmeye yönlendirmesi
B) Öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmesi
C)Öğrencileri tek bir disiplin üzerinde çalışmaya yönlendirmesi
D)Öğrencilerin belirlediği amaçlara ulaşmasını sağlaması
E)Öğrenenleri çok boyutlu düşünmeye yönlendirmesi

20.Kültürel uygunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Çocuklar öğrenme deneyimlerini çevrelerindeki kişiler aracılığı ile gerçekleştirirler.
B)Sosyal çevreden soyutlanmış çocuk daha iyi öğrenme gerçekleştirir.
C)Çocuklar gelişimsel düzeylerine uygun olarak diğer kişilerle iletişimde bulunarak zihinsel becerilerini geliştirirler.
D) Çocukların akranları ve yetişkinlerle iş birliği hâlinde çalışmaları öğrenmelerini kolaylaştırır.
E)Birey öğrenirken çevresiyle etkileşir.


D E B A E C D B D A C B D A C E A E C B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,802 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,294 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,351 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi