Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisinde bireyin içinde bulunduğu grubun dışından biri ile evlenmesi esastır?
A) Ataerkillilik
B) Endogami
C) Polijini
D) Egzogami
E) Poliandri

2.Kağıtçıbaşı'nın Psikolojik/Duygusal Aile modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Maddi olmayan karşılıklı bağlılığa dayanmaktadır.
B)Çocuğun anne babaya bağlılığı itaate ve otoriteye dayalıdır.
C)Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımsızdır.
D) Anne babalarda serbest çocuk yetiştirme ve özerklik davranışı ortaya çıkmaktadır.
E)Nesiller arası bağımlılık aile yaşamı boyunca yön değiştirir.

3.Aşağıdakilerden hangisi aile eğitimi ve katılımını zorlaştıran okul kaynaklı olumsuz etkenlerden biridir?
A) Ailelerin birden fazla işte çalışmaları
B)Ailelerin düzensiz mesai saatlerinde çalışmaları
C)Ailelerin düşük sosyo ekonomik düzeye sahip olmaları
D) Ailelerin farklı kültürel özelliklere sahip olmaları
E)Yönetici ve öğretmenlerin ailelerin okula gelmesinden rahatsız olmaları

4.  I. Kişilerin kendi kimlikleri ve imajları hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasına olanak tanıma
II. Çocuğun akademik gelişimine yönelik ortak çaba
III. Standart iletişim kanalları ve yöntemleri kullanma
IV. Çocuk için ortak hedefler ortaya koyma
Yukarıdakilerden hangileri ailelerle iletişimde bulunması gereken özelliklerdendir?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

5.Aile danışmanlığı seanslarında ailelere verilen ödevlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Gerekirse ödevin bir örnek uygulaması seans içerisinde yaptırılmalıdır.
B)Aile içindeki ilişkileri güçlendirmek için ödevler verilebilir.
C)Ödevler ailede hangi bireyin daha sorunlu olduğunu anlamak için kullanılır.
D)Seanslardaki etkileşim tarzlarının seans dışında denenmesi danışanların rahat hissetmelerini sağlar.
E) Ödevin aile için yeterince anlaşılır ve açık olması gerekir.

6.1960’lı yıllarda hümanistik psikoloji akımı ve varoluşçuluğun etkisi ile ortaya çıkan aile terapisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel Aile Terapisi
B) Yaşantısal Aile Terapisi
C) Davranışçı Aile Terapisi
D) Yapısal Aile Terapisi
E) Aile Sistemleri Teorisi

7.Aile üyelerinin, kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki ilişkilerini belirleyen, aileyi diğer aileler ve başka insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailede iletişim süreci
B) Ailede roller
C) Ailenin sınırları
D) Ailenin kuralları
E) Üyeler arasındaki güç ilişkileri

8.Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığının İlerlemesinde önemli rolü olan etmenlerden biri değildir?
A) Şizofreni aileleri ile yapılan çalışmalar
B) Psikodinamik teorilerdeki gelişimler
C) Çift terapisinin gelişimi
D) Grup terapilerindeki gelişimler
E) Çocuk rehberliği hareketi

9.Parçalanmış ve tek ebeveynli ailelerde görülen sorunlara sağlanacak destek yaklaşımlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Çocukla yapılan görüşmede, doğrudan ve detaylı sorular sorularak ilk kaynaktan bilgi alınmalıdır.
B)Aile parçalandığı için ebeveynlerden birine destek sağlamak yeterlidir.
C) Çocuğun aile imgesi, yaşadıkları ve beklentileri oyun, resim gibi çeşitli yollarla değerlendirilmelidir.
D)Ebeveynlerle görüşmeden önce aile hakkında bilgiler çocuktan alınmalıdır.
E)Müdahale sürecinde ailenin sosyokültürel özelliklerine bakılmaksızın çocuğa odaklanılmalıdır.

10.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 10-12 çocuğun kaldığı küçük müstakil binalardan oluşturulan hizmet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi Evleri
B) Çocuk Destek Merkezleri
C) Çocuk Koruma Merkezleri
D) Çocuk İzlem Merkezi
E) Bakım ve Koruma Sistemleri

11.Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığı sürecinin sonlandırılmasına ilişkin gerekçelerden biri değildir?
A)Danışanların sorunlarının, danışmanın yeterliklerini aşar nitelikte olması
B) Danışmanın çalıştığı yerden geçici veya kalıcı bir şekilde ayrılması
C)Danışanların artık süreçten yararlanmıyor olmaları
D)Danışanların ekonomik güçlerinin yetmemesi
E) Danışanların sorunlarının çok fazla olması ve çözüme ulaşmanın uzun sürecek olması

12.Aşağıdakilerden hangisi, okul çağı çocuklarında görülen travma sonrası stres bozuklukları tepkilerinden biridir?
A)Dünya hakkında olumsuz düşüncelere kapılma
B) Okul öncesi çağa gerileme
C) Risk alma
D) Sorumluluk alarak erken olgunlaşma
E) Madde kullanımı

13.Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukların eğitsel tanılaması yapılırken kullanılan tekniklerden biridir?
A) Ölçüt bağımlı testler
B) İşitme testleri
C) Ruhsal durum belirleme testleri
D) Nörolojik testler
E) Genetik testler

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi çocukla iletişimde “Ben” diline uygundur?
A)Hep senin yüzünden bütün bunlar oluyor, beni sinir ediyorsun.
B)Senle ben anlaşamayız, çünkü farklı diller konuşuyoruz.
C)Böyle yaptığın zaman sana çok kızıyorum.
D)Sen odanı temizlemeyince, ben çok yoruluyorum.
E)Benim canımı çok sıktığın için seni sevmiyorum.

15.Otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin eğitiminden olumlu sonuçlar alınabilmesi için önerilen yoğun müdahale programı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haftada 5 saat ile 15 saat arası eğitim
B) Haftada 10 saat ile 18 saat arası eğitim
C) Haftada 20 saat ile 40 saat arası eğitim
D) Ayda 10 saat ile 20 saat arası eğitim
E) Ayda 25 saat ile 45 saat arası eğitim

16.Aşağıdakilerden hangisi “talepkar olmayan, çocuklarıyla sıcak ilişki kuran, serbest bırakan ve kabul edici” ebeveyn tutumudur?
A) Demokratik
B) Aşırı koruyucu
C) Reddedici ve ihmalkâr
D) Geleneksel ve tutarsız
E) İzin verici ve hoşgörülü

17.Ailelerin uzmanlara geri bildirimlerde bulunarak programların daha iyi bir hale getirilmesine katılımda bulundukları özel eğitim hizmet aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının değerlendirilmesi
B) Belirleme/aday gösterme
C) Öğretim etkinliklerinin uygulanması
D)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının hazırlanması
E) Çocuğun değerlendirilmesi ve tanılanması

18.Görüştüğü uzmana “eğer çocuğumu iyileştirirseniz ne isterseniz yaparım” diyen zihin engelli çocuğa sahip bir anne, Tepki Aşama Modelinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde bulunmaktadır?
A) Şok/inkar
B) Depresyon
C) Öfke
D) Kabul
E) Pazarlık yapma

19.Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların çözümünde öğretmenlere verilen tavsiyeler arasında yer almaz?
A)Çocuklarla davranışlarının doğal sonuçlarıyla yüzleşmelerini sağlamaları
B)Derste çocukların hareket etmelerini sağlayacak sebepler serpiştirmeleri
C) Çocuklarla bağ kurmaları
D)Sınıfta diğer çocukların olumsuz davranışlarını örnek göstermeleri
E)Davranışı küçük adımlara ayırarak, açıkça ve tekrar tekrar anlatmaları

20.Ergenlerin, kimlik gelişimi döneminde ne yapacaklarına ilişkin kişisel kararlarını verdikleri ve ebeveynlerine otoriter bağlanma yaşadıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarılı kimlik
B) İpotekli kimlik
C) Askıya alınmış kimlik
D) Dağınık kimlik
E) Moratoryum

D A E D C B C B C A E B A D C E A E D B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,802 11.01.2019, Saat:19:06
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] TÜRK DİLİ-I 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,360 11.01.2019, Saat:18:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,366 11.01.2019, Saat:18:45
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 final çıkmış sorular Editör 0 2,293 11.01.2019, Saat:18:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,350 11.01.2019, Saat:18:02
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi