Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru evrakında eksiklik olması durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç gün süre verilir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
E) 60

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçerken yaptığı ilk oylamada aranan çoğunluk kaçtır?
A) Üye tam sayısının 2/3’ü
B) Üye tam sayısının 3/4’ü
C) Üye tam sayısının 3/5’i
D) Üye tam sayısının 4/5’i
E) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

3. Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari yargı
B) Askeri yargı
C) Anayasa yargısı
D) Uyuşmazlık yargısı
E) Adli yargı

4. Genel görevli hukuk mahkemeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?
A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Cumhuriyet Savcılığı

5. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay dairesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1. Daire
B) 2. Daire
C) 3. Daire
D) 4. Daire
E) 11. Daire

6. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nda yer almaz?
A) Danıştay Başkanı
B) Başsavcı
C) Genel Sekreter
D) Daire başkanları
E) Daire üyeleri

7. Askeri düzen içinde, emir komuta zincirine uyulmasının sağlanması amacı güden yargı türünde görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri mahkemeler
B) Sıkıyönetim Mahkemesi
C) Askeri Yargıtay
D) Askeri Disiplin Mahkemesi
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

8. Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi için gereken sayı kaçtır?
A) 1 Başkan ve 1 üye
B) 1 Başkan ve 2 üye
C) 1 Başkan ve 4 üye
D) 1 Başkan ve 5 üye
E) 1 Başkan ve 7 üye

9. Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek işler söz konusu olduğunda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebligat kolluk kuvvetinin merkezine derhal teslim edilir.
B) Tebligat kolluk kuvvetleri aracılığıyla derhal tebliğ edilir.
C) Tebligat için kolluk kuvvetlerinden görevlendirme yapılması istenir.
D) Kolluk kuvvetlerine tebligatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorulur.
E) Tebligatı çıkartan merci, gerekçesini belirterek yetkili mülki amire başvuruda bulunur.

10. Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?
A) Bilgi alma hakkı
B) Dava açma hakkı
C) Adil yargılanma hakkı
D) Alacak hakkı
E) Korunma hakkı

11. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların tutuklulukları süresince kendilerine yapılması gereken tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) Tutuklu bulundukları kurum müdürlerine
B) Savcılığa
C) Adalet Bakanlığına
D) Kanuni temsilcilerine
E) Tutukevinden sorumlu savcılığa

12. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın başında avans olarak ödenmesi gereken tebligat masrafları ödenmediğinde ya da eksildiğinde verilen sürede de
tamamlanmamış olursa aşağıdaki neticelerden hangisi doğar?
A) Dava sonuçlanıncaya kadar ödemenin yapılması beklenir.
B) Dava sonunda karara ek olarak ödemenin yapılması istenir.
C) İlk duruşmaya kadar ödeme yapılması için ikinci bir süre tanınır.
D) Dava, dava şartı yokluğundan reddedilir.
E) Davaya bakmaya devam olunur; masraflar için ayrıca takibat yapılır.

13. Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Mektup
B) Davetiye
C) Tebliğ mazbatası
D) Telgraf
E) Tebliğ mazbatalı zarf

14. Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakı, tebliği belirtilen günden ne kadar önce gönderilir?
A) 6 ay
B) 3 ay
C) 2 ay
D) 1 ay
E) 15 gün

15. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen evrakın muhatabına tebliğ işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirir?
A) Adalet Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Posta İşletmesi
D) Mülki İdare Amirliği
E) Cumhuriyet Başsavcılığı

16. I. Anonim şirket
II. Limited şirket
III. Kollektif şirket
IV. Adi komandit şirket
Yukarıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

17. Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Köy muhtarını imza karşılığı tebliğ edilir.
B) İhtiyar heyetinden bir kimseye imza ettirir.
C) Sol elinin başparmağı bastırılarak tebligat gerçekleştirilir.
D) Evrak en yakın kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
E) Okuryazar komşularından birine imzalattırılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri değildir?
A) Yalan beyan
B) Tebliğ evrakının alınmaması
C) Tebliğ evrakının imzalanmaması
D) Muhatap adına tebligat yapan kimsenin evrakı muhatabına vermemesi
E) Tebliğ evrakının asılmaması

19. Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi durumunda bu durumu aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden dikkate alır?
A) İcra mahkemesi
B) İcra dairesi
C) Muhatap
D) Mahkeme kalemi
E) Muhatap yerine tebligatı alan kimse

20. Tebligat hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi edinme hakkının gerçekleşmesi
B) İdari işlem sürecinin tamamlanması
C) Kamu hizmetlerinde doğruluğun sağlanması
D) Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi
E) Davaların hızlandırılmasının sağlanması

A A E B A C D C E C D D B B E A E C B D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,637 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,737 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,243 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,438 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,474 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi