Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Ceza muhakemesi hukuku, aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin içinde yer alır?
A) Kamu hukuku
B) Özel hukuk
C) Mali hukuk
D) Devletler hukuku
E) Anayasa hukuku

2. Kolluk, adli faaliyetleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?
A) Cumhuriyet savcısına
B) Mülki amire
C) Adalet Bakanlığı’na
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
E) Sulh ceza hâkimine

3. Duruşmadaki beyanıyla aralarında çelişki bulunması halinde, sanığın kolluktaki ifadesine ilişkin tutanakların okunabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olması zorunludur?
A) Sanığın beyanı alınırken kamera kaydı yapılmış olması gerekir.
B) İfade alma sırasında sanığın bir yakınının hazır bulunmuş olması gerekir.
C) İfade alma sırasında kolluk amirinin hazır bulunmuş olması gerekir.
D) İfade alma sırasında Cumhuriyet savcısının hazır bulunmuş olması gerekir.
E) Kolluktaki ifade alma sırasında müdafinin hazır bulunmuş olması gerekir.

4. Toplu işlenen suçlarda yol süresi hariç toplam gözaltı süresi, uzatma süreleriyle birlikte en fazla ne kadar olabilir?
A) 24 saat
B) 48 saat
C) 3 gün
D) 4 gün
E) 1 hafta

5. Aşağıdakilerden hangisi el konulamayacak eşyalardandır?
A) Resmi belgeler
B) Basın araçları
C) Günlükler
D) Beslenme malzemeleri
E) Tıbbi ilaçlar

6. Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) İl adalet komisyonu başkanı
C) Mülki amir
D) İnfaz hâkimi
E) Kolluk amiri

7. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesince beraatine karar verilen Aylin, bu haksızlığın giderilmesi için CMK’ya göre aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdır?
A) Sulh ceza hâkimliğine
B) Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
C) Adalet Bakanlığı’na
D) İl İnsan Hakları Komisyonu’na
E) Oturduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine

8. Soruşturma sırasında, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbirine başvurulması talep edilir ve yetkili merci bunu reddederse; yetkili merciin kararına itiraz
edildiğinde, itirazı inceleyecek merciin tedbire karar verebilmesi için gerekli olan oy oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tedbirin uygulanabilmesi için bu yönde oybirliği veya oyçokluğu gerekir.
B) Tedbirin uygulanması yönünde tek bir üyenin görüş bildirmesi, tedbirin uygulanması bakımından yeterlidir.
C) Oybirliği veya oyçokluğu ile karar verilebileceği gibi, tek bir üyenin olumlu görüş bildirmesi halinde de Yargıtay’ın onayıyla tedbirin uygulanması kararlaştırılabilir.
D) Tedbire ancak oybirliği ile karar verebilir.
E) Oybirliği veya oyçokluğu ile karar verilebileceği gibi, tek bir üyenin olumlu görüş bildirmesi halinde de Adalet Bakanlığının onayıyla tedbirin uygulanması kararlaştırılabilir.

9. İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra on beş gün içerisinde iddianamenin kabulü veya iadesi konusunda bir karar verilmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İddianame kabul edilmiş sayılır.
B) İddianame iade edilmiş sayılır.
C) İddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için yüksek görevli mahkemeye başvurulur.
D) İddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Yargıtay’a başvurulur.
E) İddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Adalet Bakanlığı’na başvurulur.

10. Bazı suçlardan takibat yapılabilmesi için o suçla menfaatleri ihlal edilen kurumdan alınan görüşe ne ad verilir?
A) Şikâyet
B) Müracaat
C) Talep
D) Emir
E) Mütalaa

11. Soruşturma işlemlerinin hep aynı kişiler tarafından yapılmasının zorunlu olmaması soruşturmanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?
A) Kurallara bağlı olmayış
B) Gizlilik
C) Mecburilik
D) Dağınıklık
E) Kamusallık

12. Kamu davası açılmasının ertelenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Görevli ve yetkili mahkeme
B) Cumhuriyet savcısı
C) İl adalet komisyonu
D) İl adalet komisyonu başkanı
E) Sulh ceza hâkimi

13. On yedi yaşındaki sanık Ceren hakkında açılmış ceza davasının duruşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Duruşma kapalı yapılır.
B) Duruşma açık yapılır.
C) Duruşma sanık isterse kapalı yapılır.
D) Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına il adalet komisyonu karar verir.
E) Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına HSYK karar verir.

14. Tensip zaptı ceza muhakemesinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde hazırlanır?
A) Duruşma
B) Hüküm verme
C) Soruşturma
D) Olağan kanunyolları
E) Duruşma hazırlığı

15. CMK’ya göre duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar bir süre olması gerekir?
A) 3 gün
B) 1 hafta
C) 10 gün
D) 15 gün
E) 1 ay

16. CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biridir?
A) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
B) İddianamenin iadesi kararı
C) Düşme kararı
D) Durma kararı
E) Yetkisizlik kararı

17. Son numaralı daire olan 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itiraz edildiğinde itirazı aşağıdaki mahkemelerden hangisi inceler?
A) En yakın ağır ceza mahkemesi
B) 1.Ağır Ceza Mahkemesi
C) En yakın asliye ceza mahkemesi
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Yargıtay

18. Aşağıdakilerden hangisi CMK’da düzenlenmiş kanunyollarından biri değildir?
A) İstinaf
B) İtiraz
C) Karar düzeltme
D) Yargılamanın yenilenmesi
E) Kanun yararına bozma

19. İstinaf incelemesi aşağıdaki yargı mercilerinden hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A) Yargıtay ceza dairesi
B) Ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Uyuşmazlık mahkemesi

20. Aşağıdaki mahkûmiyet hükümlerinden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur?
A) Terör suçlarına ilişkin hükümler
B) Örgütlü suçlara ilişkin hükümler
C) On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
D) Çok failli suçlara ilişkin hükümler
E) Hayata karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler

A A E D B C E D A E D B A E B C B C D C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi