Forum Gündemi:

Editör
#1
1. (X) kişisi 03.08.2014 tarihinde bir suç işlemiştir. Suçun işlendiği zaman cezası 1 yıldır. (X) yakalandığı tarihte suçun cezası 3 yıla çıkmıştır. Yargılama sürerken kanunda yapılan değişiklikle ceza 6 aya düşmüştür. (X) bakımından hangi zaman kanunu geçerli olacaktır?
A) Yargılama zamanı kanunu geçerli olacaktır.
B) Suçun işlendiği zaman kanunu geçerli olacaktır.
C) Yakalanma zamanı kanunu geçerli olacaktır.
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verir.
E) Geçiş kanunu ile mesele düzenlenir.

2. Aşağıdakiler suçlardan hangisi bağlı hareketli suça örnek olarak verilebilir?
A) Hırsızlık
B) İnsan öldürme
C) İşkence
D) Cinsel saldırı
E) Dolandırıcılık

3. Aşağıdaki suçlardan hangisi düşünce kastıyla işlenebilir?
A) İşkence
B) Adam öldürme
C) Casusluk
D) Dolandırıcılık
E) İftira

4. Aşağıdakilerden hangisinde iştirakin maddi unsurunun alt unsurları tam ve doğru olarak verilmiştir?
A) Faillerin çokluğu - bir suçun gerçekleştirilmesi - faillerden her birinin suçun gerçekleşmesine katkıda bulunması
B) Faillerin çokluğu - irade çokluğu - bir suçun gerçekleştirilmesi
C) Bir suçun gerçekleştirilmesi - faillerden her birinin suçun gerçekleşmesine katkıda bulunması – irade birliği
D) Faillerin çokluğu - irade birliği - manevi unsur
E) Faillerin çokluğu - ortak davranma - suç işleme kastında ortaklık

5. Koşullu salıverme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Koşullu salıverilenin tabi tutulacağı denetim süresi, infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır.
B) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresince tabi tutulabileceği tedbirler ve yükümlülükler İnfaz Kanununda gösterilmiştir.
C) Koşullu salıverme sürelerinin hesaplanmasında, on sekiz yaşından küçüklerin infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün sayılır.
D) Denetim süresinin yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirilmesi durumunda, ceza infaz edilmiş sayılır.
E) Hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için öncelikle kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmiş olması gerekir.

6. Cinsel amaçlı söz atmak durumunda hangi suç tipi ortaya çıkar?
A) Cinsel taciz
B) Sarkıntılık
C) Cinsel istismar
D) Irza tasaddi
E) Hakaret

7. İnsan öldürme suçunun nitelikli halleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Canavarca hisle İnsan öldürme halinde nitelikli hal söz konusu olur.
B) Medeni nikâhlı eş öldürme durumunda nitelikli hal söz konusu olur.
C) İnsan öldürme suçunun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” işlenmiş olması halinde nitelikli hal söz konusu olur.
D) İnsan öldürme suçunun “namus saiki ile” işlenmesi durumunda nitelikli hal söz konusu olur.
E) İnsan öldürme suçunun “kan gütme saikiyle işlenmiş olması” halinde nitelikli hal söz konusu olur.

8. (X), (Y)’yi silahını denemek ve usta bir atıcı olduğunu göstermek için öldürmüştür. (X) bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Basit insan öldürmeden sorumludur.
B) İnsan öldürmeye teşebbüs ve kamu düzenini bozmaktan sorumludur.
C) Nitelikli insan öldürme ve işkence suçundan sorumludur.
D) Basit insan öldürme ve işkence suçundan sorumludur.
E) Nitelikli insan öldürmeden sorumludur.

9. Aşağıdakilerden hangisi bir fizikçiye “fiziğin f’sini bilmez” denmesi halinde söz konusu olur?
A) Hakaret
B) Eleştiri
C) İftira
D) Tehdit
E) Cebir

10. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun hukuki konusu bireye ait kamusal varlık veya menfaatlerdir.
B) Genellikle ani suçlardandır.
C) Özel kast gerektirir.
D) Ülkede yaşayan herkes bu suçun mağduru olabilir.
E) Siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılan (TCK. m.53) kimselere karşı bu suç işlenemez.

11. Cebir suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu suçun manevi unsuru, genel kasttır.
B) Bu suça teşebbüs mümkündür.
C) Kanun, cebir suçunun cezasını kasten yaralama suçunun cezasına göre belirlemiştir.
D) Failin saiki önemli değildir.
E) Hukuken geçerli bir iradeye sahip olmayanlar bu suçun mağduru olamaz.

12. Hırsızlık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gemi, yüzen evler çalınabilir.
B) Elektrik enerjisi çalınabilir.
C) Hırsızlık suçunun hukuki konusu zilyetliktir.
D) İnsan vücudu hırsızlık suçuna konu olmaz.
E) Ceset üzerinde hırsızlık suçu işlenemez.

13. Otobüs terminalinin emanet eşya bölümünde çalışan (X), kendisine emanet edilen valizin varlığını inkâr etmiştir. (X) bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hırsızlık suçunu işlemiştir.
B) Dolandırıcılık suçunu işlemiştir.
C) Güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir.
D) Mala zarar verme suçunu işlemiştir.
E) Yağma suçunu işlemiştir.

14. (X), bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla (Y)’ye tokat atmıştır. (X) bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yağma suçunu işlemiştir.
B) Filli hukuka uygundur.
C) Cebir suçunu işlemiştir.
D) Yağma suçunun cezası indirilerek verilir.
E) Hırsızlık suçunu işlemiştir.

15. “Kadınların üniversite öğretim üyeliği yapmaları aşırı duygusal olmaları ve rasyonel düşünememeleri nedeniyle doğru değildir.” diyen kişi bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusu olabilir?
A) Halkı aşağılama
B) Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
C) Suç işlemeye tahrik
D) İfade özgürlüğü
E) Suç ve suçluyu övme

16. Belgenin sahih olmasına karşılık gerçek (doğru) olmaması halinde ne tür bir sahtecilik söz konusu olur?
A) Maddi sahtecilik
B) Tali sahtecilik
C) Özel belgede sahtecilik
D) Resmi belgeye benzetilen özel belgede sahtecilik
E) Fikri sahtecilik

17. Suç işlemeye tahrik suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tahrikte kullanılan vasıtalar önemli değildir.
B) Tahrik aleni olmalıdır.
C) Tahrikin konusu re’sen soruşturulan bir suç olmalıdır.
D) İdari bir suçun işlenmesini alenen tahrik bu hükmün kapsamına dahil değildir.
E) Genel kast yeterlidir, failin saiki önemli değildir.

18. Vergi dairesinde çalışan (X)’in, farkı kendisine mal etmek amacıyla, tahsil etmesi gereken miktardan daha çok bir miktar verginin ödenmesi gerektiğini söylemesi durumunda hangi suç ortaya çıkar?
A) Rüşvet
B) Görevi kötüye kullanma
C) Zimmet
D) İrtikâp
E) Dolandırıcılık

19. Denetim görevini ihmal suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kasıtlı bir suçtur.
B) Denetim görevini ihmal ederek, rüşvet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisi cezalandırılır.
C) Bu suçu her kamu görevlisi değil, sadece “denetim görevi” olan kamu görevliler işleyebilir.
D) Maddi unsurun oluşması için denetim görevinin ihmali ile ilgili suçun işlenmesi arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
E) Suçun oluşması için denetim görevinin ihmal edilmiş olması yeterli değildir; ayrıca ilgili suçun işlenmesine imkân sağlanmış olması da gerekir.

20. Zimmet suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun tamamlanması için zimmete geçirme fiilinin bir zarara neden olup olmaması önemli değildir.
B) Kamu görevlisine duyulan kişisel güven sonucu zilyetliği devredilen mal üzerinde zimmet suçu işlenemez.
C) Sadece zilyetliği devredilmiş olan şey zimmete geçirilebilir.
D) İşlendiği anda failde iade niyetinin bulunması suçu ortadan kaldırır.
E) Suç, zimmete geçirme fiillerinin gerçekleştiği anda tamamlanır.

B E B A C A D E A D E B C C A E C D B D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,637 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,736 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,023 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,243 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,474 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi