Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Mülk sûresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin "uyarıcı" sıfatını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münîr
B) Nebi
C) Nezîr
D) Rasül
E) Mübeşşir

2."Hurûf-i mukattaa" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Başlı başına tek ayet olduğu gibi, ayetin bir bölümü de olmuştur.
B) 29 sûrenin başında yer alır.
C) Başında bulunduğu surelerin çoğu Mekkîdir.
D) Bu harfler Kur’an’ın i’câzına işaret eder.
E) Anlamları kesindir.

3.Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?
A) İnsanın yaratılışı
B) Hayvanların yaratılışı
C) Bitkilerin yaratılışı
D) Hûd (as)’un duası
E) Her şeyin Allah’ı tesbih etmesi

4.Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da az sayıda insanı kapsayan “grup” anlamına gelir?
A) Nebe’
B) Rezîn
C) Tâife
D) Kıst
E) Zan

5. Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir?
A) Fâsık
B) Müstekbir
C) Münafık
D) Müşrik
E) Kâfir

6.Aşağıdakilerden hangisi “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
A) Kusurları öğrenme
B) Güçlü birinin himayesine girme
C) Gayretli araştırma
D) Birinin hastalığını anlama
E) Kontrol etme

7.Aşağıdakilerden hangisi "takvâ" kelimesinin semantik anlamlarından biri değildir?
A) Allah’a bilinçli ve derin bir saygı duyma
B) Allah’ın yasaklarından kaçınma
C)Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve şuuru içinde olma
D) Allah’tan korkma
E) Allah’a karşı gelmekten sakınma

8.Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?
A) Nâsih-Mensûhu bilme
B) Esbâb-ı Nüzûlü araştırma
C) Muhkem-Müteşabih âyetleri ayırt etme
D)Kelimelerin ilk kullanıldıkları anlamlarını öğrenme
E) İsrâiliyyatı nakletme

9.Lügâtte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şey" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salah
B) Tarif
C) Maruf
D) Münker
E) Takva

10.Fazlur Rahman’a göre "takvâ"nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir kimsenin, devamlı bir şekilde mutaassıp ve dindar olarak hayatını sürdürmesidir.
B)Bir kimsenin Allah’tan korkarak, haramlardan kaçınmasıdır.
C)Bireyin, Allah’a karşı gelmekten sakınmak amacıyla gerekli önlemleri almasıdır.
D)Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır.
E)Bir kimsenin Allah bilincini sürekli zihinde canlı tutmak suretiyle günah işlememesidir.

11."Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları
doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maruf
B) Salah
C) Tevbe
D) Takvâ
E) Tevekkül

12."Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker" görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Toplumun düzenini korumasını sağlar.
B) Dinde en büyük dayanaktır.
C)Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.
D)Nemelazımcılığı ortadan kaldırmayı hedefler.
E)Realitelerin icaplarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ihsas ettirir.

13.Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi "takvâ" kelimesinin anlamlarından biridir?
A) tatbîk
B) tedbîr
C) tebyîn
D) tahzîr
E) tasdîk

14.Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?
A) Yetimler
B) Kadın hakları
C) Ebeveynler
D) Konuşma
E) Komşuluk

15.Aşağıdakilerden hangisi "hubb" kelimesinin Kur’ân’daki anlamlarından biri değildir?
A) Sevgi
B) Ülfet
C) Tercih etmek
D) Tohum
E) Bağlılık

16.Aşağıdaki kavramlardan hangisi “hubb” kelimesinin semantik alanında yer almaz?
A) Alâka
B) Hanân
C) Ğarâm
D) Sabâbe
E) Şevk

17.Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Müteşabih âyetleri bilmektir.
B) Kök anlamın ne olduğunu ortaya koymaktır.
C)Anlamı bilinmeyen kelimenin diğer eşanlamlılarıyla bir araya getirmektir.
D)Basit, somut ve ilkel anlamı, bileşik ve soyut anlama tercih etmektir.
E) Zıt anlamlı olan kelimelerle kıyaslamaktır.

18.Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da "fitne" kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir?
A) Münazara
B) İdlâl
C) Seyyie
D) Mücâdele
E) İstiğna

19.Kur’ân’da "fitne" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Fitne kelimesi dilimize geçerken anlamı genişlemiştir.
B)“İmtihan” anlamını ifade eden fitne daha çok Medenî ayetlerde yer almaktadır.
C)“Azap” ve “delilik” anlamındaki fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.
D)'Sapma, saptırma, ayartma' anlamındaki fitne; daha çok Mekkî âyetlerde geçmektedir.
E)“Fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma” anlamını ifade eden fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.

20.Aşağıdakilerden hangisi f-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
A) Döndürmek
B) Tuzak kurmak
C) Savaşmak
D) Oyun oynamak
E) Sevmek


C E A C D B D E B D A C D E B E A B C A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,691 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi