Forum Gündemi:

Editör
#1
1."Diyalektik Kuram"ı toplumsal değişim kuramı olarak temel alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hobbes
B) Weber
C) Marx
D) Comte
E) Durkheim

2.Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin konusunu en iyi şekilde ifade eder?
A) Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
B) Dinin insana etkileri
C) Toplumun din üzerindeki etkileri
D) Dinin toplum üzerindeki etkileri
E) Dinî hayatın başlangıç biçimleri

3.Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin kullandığı sözlü materyallerden biridir?
A) Vakfiyeler
B) Fermanlar
C) Seyahatnameler
D) Fetvalar
E) Destanlar

4.Aşağıdakilerden hangisi doğulu ve batılı bazı bilim adamlarınca “sosyoloji” ve “din sosyolojisi”nin öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir?
A) İbn Haldun
B) Naima
C) Farabi
D) Gazali
E) Şehristani

5.“Agonistik Kamu” yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jürgen Habermas
B) Bruce Ackerman
C) Emile Durkheim
D) Şeyla Benhabib
E) Hannah Arendt

6.Kamu sözcüğünün İngilizce'de ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Sivil toplum
C) İnsanlararası ilişkiler
D) Toplumun ortak çıkarı
E) Rekabet

7.Küreselleşmeyi yeni bir süreç olarak görmeyen ve modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin büyümesi olarak değerlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Joachim Wach
B) Anthony Giddens
C) Zygmunt Bauman
D) Mc Luhan
E) Jürgen Habermas

8.Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda gerçekleşmeyen faaliyetlerden biridir?
A) İbadet için camiye gitmek
B) Eğitim için okula gitmek
C) Parkta boş vakit geçirmek
D) Sağlık hizmeti için hastaneye gitmek
E) Evin misafir odasında vakit geçirmek

9.Siyasal anlamda laikliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Din adamı olmayanların da dini kurumların yönetilmesinde söz sahibi olmasıdır.
B)Devletin siyasî varlığı üzerinde dinsel inançların söz konusu olmaması; onun bütün din ve mezhepler karşısında tarafsız tavır alması, vicdan ve inanç özgürlüğüne saygı göstermesidir.
C)Din otoritelerinin devlet yönetiminde söz sahibi olmasıdır.
D)Dini kurumların devlet içinde özerklik kazanmasıdır.
E)Kamusal alanda ruhban ve siyasi sınıfın ortak şekilde karar almasıdır.

10.İslam ülkelerinde laikliğin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Batılı devletlerle olan ilişkileri sırasında tanışmış ve ecnebi sefirlerle laiklik olgusu İslam ülkelerine taşınmıştır.
B)Avrupa sömürgeciliğinin ve yayılmacılığının 19. yüzyılın başında başlattığı ideolojik bir ürün olarak tanışmıştır.
C)Laiklik modern dünyanın vazgeçilmez bir olgusu olarak görülmüş ve İslam ülkeleri çağın gereklerini yakalamak adına laikliği benimsemiştir.
D)Batının kaydettiği ilerleme ve gelişme laik kültürün üstünlüğü ve çağdaşlığa ulaşmanın yolu olarak değerlendirilmeye başlanmış ve derhal benimsenmiştir.
E)İslam dünyasında laiklik siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak kademeli bir şekilde gelişmiştir.

11.Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletin özelliklerinden biridir?
A)Toprağa bağlı bir yapısının olması
B)Tek tipçi ve milliyetçi bir anlayışa yaslanmaması
C) Bünyesindeki farklılıklara açık olması
D) Sosyalist yapıya yakın olması
E) Hakim bir kültür ve yapıya sahip olmaması

12.Roland Robertson’un küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Postmodernizm
B) Geç dönem kapitalizmi
C) Glokalleşme
D) Zaman - mekan sıkışması
E) Modernliğin küreselleşmesi

13.Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karl Marx
B) Auguste Comte
C) Brian Wilson
D) Grace Davie
E) Emile Durkheim


14.Gündelik hayatın belirleyicisi olan kültürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Küresel kültür-Sosyal kültür
B) Sosyal kültür- Geleneksel kültür
C) Popüler kültür- Sosyal kültür
D) Geleneksel kültür- Popüler kültür
E) Sosyal kültür- Kitle kültürü

15.William Miller’in kurduğu adını İsa Mesih’in yeryüzüne tekrar inişinden alan, kendilerini ahir zaman cemaati olarak gören dini harekete ne ad verilir?
A) Moonculuk
B) Hare Krişna
C) Yedinci Gün Adventistleri
D) Mormonlar
E) Yahova Şahitleri

16.Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
A) Sosyal hareket
B) Mezhep
C) Din
D) Kilise
E) Sosyal grup

17.Terör, bir kavram ve eylem biçimi olarak aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Ağ oluşturma
B) Çatışma ve şiddet
C) Sistematik ve ideolojik baskı
D) İnsan sevgisi
E) Korku ve endişe

18.Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?
A) Akli bireyselleşme
B) Akli kişilik
C) Akli sosyalleşme
D) Asli sosyalleşme
E) Asli kişilik

19.Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çatışma ortamı insanda şiddete yol açan mağduriyet duygusu yaratmaktadır.
B)Çatışma ortamı insanda otoriteye başkaldırma duygusu yaratmaktadır.
C)Çatışma ortamında insandaki saldırganlık duygusunun bastırılması zorlaşmaktadır.
D)Çatışma ortamı, şiddet ve terörü ifade biçimi olarak meşrulaştırmaktadır.
E)Çatışma ortamı insanı pasifleştirmekte ve tepkisizleştirmektedir.

20.Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
A) Toplumsal kuralları öğrenmek
B) Kültüre yeni ürünler katmak
C)Toplumu oluşturan maddi - manevi öğeleri öğrenmek
D) Kültürel öğeleri kullanma becerisi kazanmak
E) Kültürel yapıyı içselleştirmek

C A E A E D B E B B A C C D C A D D E B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,757 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,686 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,613 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN PSİKOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,379 09.01.2019, Saat:19:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi