Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnetullah
B) Sun’ullah
C) Gayretullah
D) Sebilullah
E) Kelamullah

2. “İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi aşağıdaki filozoflardan hangisidir?
A) A. Comte
B) M. Weber
C) E. Renan
D) K. Marks
E) E. Durkheim

3. “İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan islâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) İbn Rüşd
C) İbn Arabi
D) İbn Ravendi
E) Gazzali

4. İhkak-ı hak ne demektir?
A) Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
B) Haklının yanında olmaktır.
C) Hakkın ortaya çıkarılmasıdır.
D) Herkese hakkının verilmesidir.
E) İnsanların haklarının yenmemesidir.

5. İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eğitim imkânları gelişmiştir.
B) Okuma-yazma bilen sayısı oldukça fazladır.
C) Eğitim ve iletişim daha çok yazılı olarak yapılmıştır.
D) Şiir ve hitabet sanatları gelişmemiştir.
E) İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle, “Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi medreselerdeki öğretim programlarında yer alan mekâsıd ya da naklî ilimlerin içinde yer alan ilimlerden biridir?
A) Tefsir
B) Arapça
C) Mantık
D) Matematik
E) Fen

7. Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması ve tartışma yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Tartışma konuları seçilirken öğrencinin gelişim düzeylerine uygun olması
B) Tartışmanın açık bir amacının olması
C) Her öğrencinin düşüncelerini rahatça söyleyebilmesi için güven verilmesi
D) Öğrencilere tartışma konusunu önceden verip derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması
E) Cevabı açık, kesin ve herkesçe ittifak edilen konuların seçilmesi

8. Din eğitimi ve öğretiminde öğrencinin bedensel, zihinsel ve duygusal, ahlâki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysellik
B) Bütünlük
C) Açıklık
D) Amaca Dönüklük
E) Gayelilik

9. “Daha önceden şeker ve oyuncak istemek için yapılan egosantrik (ben-merkezci) duaların yerini, bu dönemde, hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren dualar alır. Artık, yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.” ifadesi aşağıdaki dinî gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?
A) İlk Çocukluk
B) Gençlik
C) İlk Yetişkinlik
D) Son Çocukluk
E) Orta Yetişkinlik

10. Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) Orta yetişkinlik
C) İlk yetişkinlik
D) Son yetişkinlik
E) Yaşlılık

11. Günümüz Türkiye’sinde Müslüman olmayan öğrencilerin okullarda din eğitimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kendi inançları dışında başka bir dinin eğitimini alırlar.
B) Genel okullardaki din derslerinde sadece ahlak ile ilgili konulardan sorumludur.
C) 09.07.1990 tarihli karara göre genel okullardaki din derslerinden muaf değillerdir.
D) Bu öğrenciler hiçbir şekilde din eğitimi almazlar.
E) Özel okullarında kendi dinlerine ait eğitim alırlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin din ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?
A) Terör olaylarının artması
B) Yerel kültürlerin, egemen kültürün etkisi ile giderek zayıflaması
C) Gelir dağılımının bozulması
D) İşsizlik oranının artması
E) Doğal kaynakların israf edilmesi

13. Kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir işlem olarak açıklanmasına imkân sağlayan bilgi, haber, fikir ve kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilere aktarılması olarak tanımlanan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dairesel Model
B) İşlemsel Model
C) Döngüsel Model
D) Doğrusal Model
E) İşlevsel Model

14. İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ile kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlü İletişim
B) Yazılı İletişim
C) Nesnel İletişim
D) Duygusal İletişim
E) Yaşantısal İletişim

15. Aşağıdakilerden hangisi dinî iletişim sürecinde kaynak konumunda olanların kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Güvenilirlik
B) İnanılırlık
C) Uzmanlık
D) İçtenlik
E) Çekicilik

16. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri içinde yer almaz?
A) Uzlaştırma
B) Rehberlik
C) Soruşturma
D) İrşat
E) Toplu dua

17. Dinî bilgi duygu, tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere ne ad verilir?
A) İlişkisel dinî iletişim
B) Yaşantısal dinî iletişim
C) Sözel dinî iletişim
D) Akademik dinî iletişim
E) Nesnel dinî iletişim

18. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin fonksiyonlardan biri değildir?
A) Uyum Sağlayıcı Fonksiyon
B) Yöneltici Fonksiyon
C) Gözleyici Fonksiyon
D) Ayarlayıcı Fonksiyon
E) Önleyici Fonksiyon

19. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik konusunda evrensel ilkeler bağlamında, insanlara dinî konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?
A) Muhatabı dinlemek, anlamak ve saygı göstermek
B) Baskı ve zorlama yapmak
C) Muhatabın kendini tam olarak ifade etmesini sağlamak
D) Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek
E) Fikirlerini en uygun zamanda ve tarzda söylemek

20. Din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfı olan, “Başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve
menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki Diğergamlığın Kur’an-ı Kerim’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnfak
B) İ’sâr
C) İrşad
D) İkaz
E) İfşâ

2015 A E A A E A E B D C E B D C D C D C B B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,685 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,613 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN PSİKOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,379 09.01.2019, Saat:19:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi