Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Marx ve Engels’e göre şehrin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun, üretim aletlerinin, sermayenin, zevklerin ve gereksinimlerin bir merkezde toplandığı yerleşim yeridir.
B) Nüfusu yirmi binden çok olan yerleşim yeridir.
C) Kamu yönetimi, ekonomi, coğrafya, mimarlık, mühendislik, sosyoloji, sosyal psikoloji, tarih ve sanat tarihi ile ilgili bir bilim dalıdır.
D) En yüksek düzeyde ekonomik işbölümünün gerçekleştiği mekânlardır.
E) Şehrin özelliklerine uygun, şehirdeki diğer mekânları içeren ya da onunla birlikte yapılandırılan yerleşme şekilleridir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Lynch’in “iyi şehir yapısı” için belirlediği teorilerden biri değildir?
A) Görsellik
B) Canlılık
C) Hissiyat
D) Uyma
E) Kontrol

3. Aşağıdakilerden hangisi OECD(İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı)'nin amaçlarından biri değildir?
A) Üye ülkelerde kendi kendine yeterli en yüksek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak
B) Mali istikrarı korumak
C) Üye olan ve olmayan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak
D) Üye olmayan ülkeleri gümrük birliğine yönlendirmek
E) Dünya ticaretinin uluslararası taahhütler çerçevesinde gelişmesine yardımcı olmak

4. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe girmesiyle siyasal bir nitelik kazanarak Avrupa Birliği (AB) adını almıştır?
A) Paris Antlaşması
B) Roma Antlaşması
C) Maastricht Antlaşması
D) Brüksel Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

5. Örümcek ağı planlı kentlerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dıştan içe doğru bir yayılmanın gözlenmesi
B) Sokakların birbirini asla kesmemesi
C) Merkezden çepere yayılarak oluşmaları
D) Kare veya dörtgen biçimde oluşmaları
E) Merkez kısmı daire, çeperlerin ise kare şeklinde olması

6. Kent niteliği taşıdığı bilinen en eski yerleşmelerin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alsas-Loren
B) Mezopotamya
C) Britanya
D) Orta Amerika
E) Ural-Altay

7. Aşağıdakilerden hangisi barınmA koşullarını belirleyen konut niteliklerinden biri değildir?
A) Sağlamlık durumu
B) Teknik özellikleri
C) Oda sayısı
D) Yerleşim yeri
E) Kullanıcı özellikleri

8. Aşağıdakilerden hangisi Charles Correa’nın mimari tasarımlarından biri değildir?
A) Tube Housing
B) Previ Housing
C) Cablenegar Township Kota
D) Kanchanjunga
E) Habitat ‘67

9. Aşağıdakilerden hangisi gecekondu mahallelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Başkalarına ait bir yerde yapılması
B) Arsa sahibinden izinsiz yapılması
C) Ruhsatsız olması
D) Her gelir grubundan bireyleri barındırması
E) Teknik inşaat koşullarının bulunmayışı

10. Farklı sebeplerle zaman içerisinde eskimiş, yıpranmış ya da terkedilmiş kent dokusunun, günün koşullarına göre yeniden canlandırılarak veya yeniden inşa
edilerek kente kazandırılması durumuna ne ad verilir?
A) Kent sağlığı
B) Çevresel dönüşüm
C) Kentsel yıkım
D) Kentsel kazanım
E) Kentsel yenileme

11. Aşağıdakilerden hangisi merkez köylerin seçiminde kullanılan kıstaslardan biridir?
A) Arazi yapısı
B) Su kaynaklarına uzaklığı
C) Ekonomik ve tarımsal gelişme gücü
D) Etnik yapı
E) Var olan yeşil saha büyüklüğü

12. Aşağıdakilerden hangisi metropolitan alan ölçütlerinden biri değildir?
A) Nüfus büyüklüğü
B) Nüfus yoğunluğu
C) Donatılardaki çeşitlilik
D) Ulaşım sistemlerinin gelişmişlik düzeyi
E) Tarım alanlarında çalışan işgücü oranı

13. “Metropolitan district” ifadesinin ilk kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Kanada
C) Avustralya
D) ABD
E) Yeni Zelanda

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki büyükşehirlerden biri değildir?
A) Sakarya
B) Kütahya
C) Samsun
D) Erzurum
E) Mersin

15. Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir planlamasının başlıca araçlarından biridir?
A) Kentsel yenileme
B) Bölgeleme
C) Kentsel dönüşüm
D) Kooperatifleştirme
E) Toprak reformları

16. Amaçların ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenme sürecine ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Geliştirme
C) Planlama
D) Düzenleme
E) Yenileme

17. Büyükşehir planlamasında oluşturulacak plan aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Çeşitli amaçlar için ayrılan imar bölgelerini
B) Nüfus yoğunluğunun dağılımını
C) Alt yapı tesislerini
D) Kamuya ait bina ve alanları
E) Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanacaGı yerleri

18. Türkiye’nin ilk yavaş şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seferihisar, İzmir
B) Bafra, Samsun
C) Ezine, Çanakkale
D) Arpaçay, Kars
E) Elmadağ, Ankara

19. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Yeşil Bina Konseyi bulunmaktadır?
A) Yunanistan
B) Portekiz
C) Danimarka
D) İskoçya
E) Romanya

20. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye bir örnektir?
A) Kremlin
B) Kapadokya
C) Gobi Çölü
D) Alpler
E) Niyagara Şelalesi
 
A A D C C B D E D E C E D B B C B A E A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,171 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,733 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL MUHASEBE 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,610 12.01.2019, Saat:19:54
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi