Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Ana gayrimenkul en az kaç bağımsız bölümden oluştuğunda yönetici atanması mecburidir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

2. Aşağıdakilerden hangisi imar planlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Geneldir.
B) Yaptırımı vardır.
C) Esnektir.
D) Statiktir.
E) Alenidir.

3. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az kaç gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullar ile bir yıl uzatılmış sayılır?
A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
E) 180

4. Bir taşınmazın türünü, yapısız iken yapılı; ya da yapılı iken yapısız duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu kütüğünde yapılan işleme ne ad verilir?
A) Parselasyon
B) Cins değişikliği
C) İfraz
D) Tevhit
E) Tescil

5. Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının onaylanması yetkisi kime aittir?
A) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
B) Valilik Koordinasyon Kurulu
C) İller Bankası Koordinasyon Kurulu
D) Bölgesel Kalkınma Ajansı
E) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6. Düzenleme ortaklık payı olan yerlere aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Okul
B) İş merkezi
C) Park
D) Otopark
E) Karakol

7. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip manzara bütünlüğü içinde, halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarına ne ad verilir?
A) Tabiat parkları
B) Tabiat anıtı
C) Milli park
D) Tabiatı koruma alanı
E) Mesire alanı

8. Projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından belirlenen ve ilgili idareye karşı sorumlu olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimarlar
B) İnşaat mühendisleri
C) Mekanik mühendisleri
D) Fenni mesuller
E) Belediye kontrol mühendisleri

9. Kooperatiflerde bir üyenin, üyelikten çıkartılmasına kim karar verir?
A) Yönetim kurulu
B) Denetim kurulu
C) Kooperatif başkanı
D) Genel kurul
E) Kooperatiflerde üyenin isteği dışında çıkartma yapılamaz.

10. Kat malikleri kurulu önemli bir sebepten dolayı toplantıya çağrılacaksa, bu çağrı toplantı tarihinin en az kaç gün öncesinden kat maliklerine duyurulmalıdır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 10
E) 15

11. Devir hakkının kısıtlanmasına yönelik “sözleşmeden doğan önalım hakkı” şerhin verildiği tarihin üzerinden kaç yıl sonra sona erer?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 15
E) 30

12. Aşağıdakilerden hangisi yapı ruhsatının alınması sırasında gerekli olan belgelerden biri değildir?
A) Jeoteknik rapor
B) Kazı ruhsatı
C) Mimari proje
D) Isı yalıtım projesi
E) Teknik uygulama sorumluluğu sözleşmesi

13. Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede ne ad verilir?
A) Tapu senedi
B) Arsa payı
C) Gayrimenkul sertifikası
D) İnşaat ruhsatı
E) Sözleşme

14. TOKİ arsa üretmek amacıyla menkul kıymet ihraç ederse; bu menkul kıymetler ile ilgili hangi mevzuat hükümleri uygulanır?
A) BDDK
B) SPK
C) Borsa İstanbul
D) Tapu ve Kadastro
E) Maliye Bakanlığı

15. I. Eklentiler
II. Doğal ürünler
III. Bütünleyici parça
Yukarıdakilerden hangileri mülkiyet hakkı kapsamı içinde yer alır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

16. Türkiye’de modern anlamda ilk imar planlamasının yapıldığı il aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
B) İzmir
C) Ankara
D) Eskişehir
E) Bursa

17. Taşınmazların yerinin ve alanının arazi ve harita üzerinde belirtilip, hukuksal durumlarının ve üzerindeki hakların saptanması işlemine ne ad verilir?
A) Kadastro
B) Çap
C) Tevhit
D) İfraz
E) Parselasyon

18. Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine bitişik birden fazla taşınmazın; tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasına ne ad verilir?
A) Tevhid
B) İfraz
C) Tescil
D) Tefrik
E) Terkin

19. Kamulaştırılan taşınmazda, idarece işlem yapılmadığı için taşınmazı geri alma hakkı kazanan taşınmaz sahipleri; bu haklarını ne kadar süre kullanmazlar ise elde ettikleri bu hak düşer?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

20. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gereken belgeler dışında, hangi belgenin tapu yönetimine iletilmesi gerekir?
A) Yönetim planı
B) Kat malikleri listesi
C) Yapı kullanım izin belgesi
D) Numaratajlı proje
E) Bağımsız bölüm metrajları

2015 D D A B E B A D D E C B E B E C A A C C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL MUHASEBE 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,615 12.01.2019, Saat:19:54
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi