Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri vergi idaresi tarafından aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?
A) Tapu ve Kadastro Sözleşmesi
B) Trampa sözleşmesi
C) Gelir Vergisi Kanunu
D) Türk Medenî Kanunu
E) Vergi Usul Kanunu

2.1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yıllara yaygın olan inşaat ve onarım işlerinden gelir elde eden kurumlar vergisi mükellefi bu kazancına ilişkin beyannamesini en son hangi tarihe kadar vermek zorundadır?
A) 31 Ocak 2016
B) 24 Şubat 2016
C) 25 Mart 2016
D) 25 Nisan 2016
E) 30 Haziran 2016

3.Birden fazla inşaat onarım işiyle uğraşan ''X'' şirketi, cari dönemde sahip olduğu tüm araçlarını ve vinçlerini inşaatını yürüttüğü beş inşaatta kullanmıştır. Buna göre cari
döneme ilişkin duran varlıkların amortisman giderlerinin inşaatlara dağıtımında kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnşaatta kullanılan duran varlık gün sayıları
B) İnşaatların cari dönemdeki maliyetleri
C) İnşaat işinde çalışan işçi sayısı
D) Duran varlık sayısı
E) İnşaatların hakediş bedelleri

4.Aşağıdakilerden hangisi inşaat taahhüt işletmeleri tarafından düzenlenen bilançonun aktifinde yer alacak unsurlardan biridir?
A) Satıcılar
B) Satılan Hizmet Maliyetleri
C) Gelecek Aylara Ait Giderler
D) Yurtiçi Satışlar
E) Faiz Gelirleri

5.''X'' işletmesi arsa (kat) karşılığı olarak 3.000.000 TL + KDV %1 gayrimenkul teslim alınmıştır. Bu bilgiye göre yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)710 Direkt İlkmadde ve Malzeme Hs 5.000.000 TL borçlandırılır.
B) 153 Ticari Mallar Hs alacaklandırılır.
C)600 Yurtiçi Satışlar Hs 3.000.000 TL alacaklandırılır.
D)659 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hs borçlandırılır.
E)252 Binalar Hs 3.000.000 TL borçlandırılır.

6.Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğine göre maliyet hesaplarından biri değildir?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Genel Üretim Giderleri
C) Çeşitli Giderler
D) Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri
E) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

7.''X'' inşaat işletmesi arsa(kat) karşılığı inşaat işinden elde ettiği 100.000 TL maliyetli daireyi 200.000 TL + KDV %1 satmış bedeli bankadaki hesaba yatırılmıştır. Bu bilgiye göre yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)391 Hesaplanan KDV Hs 2.000 TL borçlandırılır.
B)600 Yurtiçi Satışlar Hs 200.000 TL alacaklandırılır.
C)620 Satılan Mamuller Maliyeti Hs 100.000 TL borçlandırılır.
D) Bankalar Hs 202.000 TL borçlandırılır.
E)152 Mamuller Hs 100.000 TL alacaklandırılır.


8.Bir Arsa(kat) karşılığı inşaat işinde maliyetler şöyledir:
Direkt İşçilik Giderleri: 30.000 TL
İlkmadde ve Malzeme Giderleri: 70.000 TL
Genel Üretim Giderleri: 20.000 TL
Genel Yönetim Giderleri: 10.000 TL
KDV: 23.400 TL
Tüm ödemeler banka üzerinden yapılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Genel Üretim A) Giderleri Hs alacaklandırılır.
B) Genel Yönetim Giderleri Hs alacaklandırılır.
C) Bankalar Hs borçlandırılır.
D) Hesaplanan KDV borçlandırılır.
E)İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hs borçlandırılır.

9.''X'' işletmesi üretim maliyeti 1.000.000 TL olan konutları tamamlamıştır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?
A)600 Yurtiçi Satışlar Hs 1.000.000 TL alacaklandırılır.
B) Mamuller Hs 1.000.000 TL borçlandırılır.
C)730 Genel Üretim Giderleri Hs 1.000.000 TLborçlandırılır.
C)150 İlkmadde ve Malzeme Hs 1.000.000 TL alacaklandırlır.
E)151 Yarı Mamul Üretim Hs 1.000.000 TL borçlandırılır.

10.Arsa(kat) karşılığı inşaat işleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Başkasının arsası üzerine inşaat yapılmasıdır.
B)Arsa(kat) karşılığı inşaat yapan işletmelerin üretim işletmesi niteliğinde olmasıdır.
C)Arsa sahibine daire/işyeri tesliminin yapılmasıdır.
D)Tarafların bir sözleşme çerçevesinde işlerini yürütmesidir.
E)Arsa karşılığı inşaat işleri, inşaat taahhüt işi statüsü kazanmasıdır.

11.Kendi nam ve hesabına veya başkasına ait arsa üzerine inşaat faaliyeti sürdüren işletmelere ne ad verilir?
A) Taahhüt İşletmesi
B) Gayrimenkul İşletmesi
C) Özel İnşaat İşletmesi
D) Taşeron İşletme
E) Hizmet İşletmesi

12.Aşağıdakilerden hangisi Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderlerinden biridir?
A) Elektrik
B) Çimento
C) Amortismanlar
D) Sigorta
E) Çivi

13.Bir inşa işini, belirli bir sözleşme karşılığında başkasının nam ve hesabına yapan işletmeye ne ad verilir?
A) Özel İnşaat İşletmeleri
B) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul İşletmeleri
C) Kat Karşılığı Yapılan İnşaat İşletmeleri
D) Yap-sat İnşaat İşletmeleri
E) İnşaat Taahhüt İşletmeleri

14.Değer artış kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla sahip olunan varlıklara ne ad verilir?
A) Arazi ve Arsalar
B) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
C) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
D) Demirbaşlar
E) Binalar

15.İşletme, kiraya verdiği binayı boşaltıp yönetim işlerinde kullanmaya karar vermiştir. Binayı sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşletme binası
B) Yatırım amaçlı bina
C) Değerlenecek bina
D) Binalar
E) Yönetim binası

16.TMS 11 Standardına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme gelirleri işin yapıldığı dönemlerdeki gelir tablosunda gösterilir.
B)Tamamlanmış maliyet yönteminde, sözleşme maliyetleri işin yapıldığı dönemlerdeki gelir tablosunda gösterilir.
C)Sözleşme maliyetlerinin sözleşme gelirlerini aşan kısmı gider olarak kaydedilir.
D)Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme maliyetleri işin yapıldığı dönemlerdeki gelir tablosunda gider olarak gösterilmektedir.
E)Tahsil edilemeyen veya tahsil edilme durumu ortadan kalkan tutarlar için sözleşme gelirinde düzeltme yapılmamaktadır.

17.Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutara ne ad verilir?
A) Tasarruf Değeri
B) Maliyet Değeri
C) Kayıtlı Değer
D) Gerçeğe Uygun Değer
E) İtibari Değer

18.Türkiye'de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde finansal tablo hazırlama zorunluluğunda olan inşaat taahhüt işletmeleri yıllara yaygın inşaat
sözleşmelerine ilişkin gelir, maliyet, gider kâr veya zararı muhasebeleştirirken kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit Fiyatlı Sözleşme Yöntemi
B) Sözleşme Maliyeti Yöntemi
C) Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi
D) Maliyet Artı Kâr Sözleşmesi Yöntemi
E) Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi

19.İşletme yatırım amaçlı bina için 50.000 TL + KDV değerinde ek yatırımlar yapmış, bedelini bankadan havale etmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?
A) Bankalar Hs. 59.000TL borçlandırılır.
B) Binalar Hs. 59.000 TL alacaklandırılır.
C) Hesaplanan KDV Hs. 9.000 TL borçlandırılır.
D)Genel Yönetim Giderleri Hs. 50.000 TL alacaklandırılır.
E)Yatırım Amaçlı Binalar Hs. 50.000 TL borçlandırılır.

20.Aşağıdakilerden hangisi yıllara yaygın inşaat sözleşmesine bağlı olarak inşa faaliyetinde bulunan yüklenici işletmenin finansal tablolarında açıklamak zorunda olduğu bilgilerden biri değildir?
A) İstihdam edilen işçi sayısı
B)Tamamlanma yüzdelerinin nasıl hesaplandığı
C)Tamamlanma aşamalarının saptanmasında kullanılan yöntemler
D)Bilanço tarihinde hakkedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları
E)Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı

B D A C E C A E B E C B E B D B D C E A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,171 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL MUHASEBE 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,610 12.01.2019, Saat:19:54
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi