Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
A) Özetleme
B) Sınıflandırma
C) Kişisel iletişim
D) Analiz ve Yorum
E) Kayıtlama

2. Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan, finansal tabloların varsayımlarından biri değildir?
A) Muhasebenin tahakkuk esası
B) Önemlilik ve birleştirme
C) Netleştirme
D) Taraflı sunum
E) İşletmenin sürekliliği

3. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
A) Alınan Çekler
B) Sermaye
C) Kasa
D) Bankalar
E) Diğer Hazır Değerler

4. Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden hemen önce
B) Faaliyetine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterlerini içinde bulundukları yılın Aralık ayı içinde
C) Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden önce
D) Aynı defterleri ertesi yıl da kullanmak isteyenler kullanacağı yılın Ocak ayı içinde
E) Defterleri dolanlar devam tasdiki için kullanmaya başlamadan önce

5. Emir işletmesi 26 Aralık tarihinde 12.000 + 1.800 TL KDV ye (L) malını satın almıştır. İşletme, 5.000 TL nakit, 6.000 TL çek vererek ve kalanını bankadaki mevduat hesabından havale ederek ödemiştir. Bu bilgilere göre 26 Aralık’taki yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 6.000 alacaklı
B) Ticari Mallar hesabı 12.000 borçlu
C) Kasa hesabı 5.000 alacaklı
D) Alıcılar hesabı 13.800 alacaklı
E) İndirilecek KDV hesabı 1.800 borçlu

6. Türk Ticaret Kanunu’na göre işletmeler muhasebe kayıtlarını Türkçe ve Türk Lirası cinsinden tutmak zorundadır. İşletme kasasındaki yabancı paralarının miktarını
yabancı para cinsinden takip etmek isterse, aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanır?
A) Yabancı Paralar Kasası hesabı
B) Kasa hesabı
C) Bankalar hesabı
D) Alınan Çekler hesabı
E) Nazım hesaplar

7. “E” işletmesi, 20 Haziran 2014 tarihinde alış kuru 2,75 Türk Lirasından 6.000 Euro almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasa Hesabı borçlu 16.500 ; Bankalar Hesabı alacaklı 10.500 ve Kasa Hesabı alacaklı 6.000
B) Kasa Hesabı borçlu 6.000; Kasa Hesabı alacaklı 6.000
C) Bankalar Hesabı borçlu 16.500 ; Kasa Hesabı alacaklı 6.000 ve Kambiyo Kârları Hesabı alacaklı 10.500
D) Kasa Hesabı borçlu 6.000 ve Bankalar hesabı 10.500; Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 16.500
E) Kasa Hesabı borçlu 16.500; Kasa Hesabı alacaklı 16.500


8. Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İşletmenin en likit kalemidir.
B) Kasaya para girişi olduğunda Kasa hesabı alacaklandırılır.
C) Sadece kasadaki yabancı paralar hakkında bilgi verir.
D) Kasa hesabı, alacak kalanı verebilir.
E) İşletmenin bankadaki parası hakkında bilgi verir.

9. “A” işletmesi, sürekli müşterisi olan “B” işletmesine 3.000 TL ye “C” malını peşin satmıştır.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
A) Kasa Hesabı
B) Yurtiçi Satışlar Hesabı
C) Alıcılar Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı
E) Satıcılar Hesabı

10. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Alacaklar grubunda yer alır?
A) Alıcılar hesabı
B) Alacak Senetleri hesabı
C) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
E) Şüpheli Alacaklar hesabı

11. Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır?
A) Bankalar Hesabı
B) Satıcılar Hesabı
C) Alıcılar Hesabı
D) Ticari Mallar Hesabı
E) Alacak Senetleri Hesabı

12. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları, ciro yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır?
A) Protesto
B) Temlik cirosu
C) Takibe alma
D) Provizyon
E) Havale

13. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?
A) Yatırım fonu katılma belgesi
B) Hazine bonosu
C) Hisse senedi
D) Gelir ortaklığı senedi
E) Kâr zarar ortaklığı belgesi

14. “A” İşletmesi 1.3.2014 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 300 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 TL nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi tahvillerinin tamamını 1.7.2014 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Bu bilgilere göre, 1.7.2014 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bankalar Hesabı 435.000 alacaklı
B) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 300.000 alacaklı
C) Menkul Kıymetler Satış Kârları Hesabı 135.000 borçlu
D) Bankalar Hesabı 300.000 borçlu
E) Menkul Kıymetler Satış Zararı Hesabı 135.000 borçlu

15. Aşağıdakilerden hangisi “gelir ortaklığı senedi”nin özelliklerinden biri değildir?
A) Köprü, baraj vb. kamu kurumlarının gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlerdir.
B) Senet sahipleri bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi üzerinde herhangi bir hak sahibi değildir.
C) Senet sahiplerine ödemenin yapılmaması halinde ortaklığın iflasının talep edilmesi imkansızdır.
D) Sadece kâra değil aynı zamanda zarara da ortak olunur.
E) Tek bir özellik dışında tamamen tahvil özelliği taşımaktadır.

16. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hisse senetlerinin hamiline ya da nama yazılı olması mümkündür.
B) Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli yatırım amacı ile edinilebilir.
C) Hisse senetleri kayıtlı değerinin altında veya üstünde bir değerle satılabilir.
D) Hisse senetleri nominal değeri dışında bir değer üzerinden alınıp satılabilir.
E) Hisse senetleri, anonim şirketler ile kamu kurumlarının, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ihraç edilir.

17. Can İşletmesinin 2013 dönemi sonunda Ticari Mallar hesabının borç tutarı 24.000 Türk Lirası ve alacak tutarı 16.000 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletmenin 2014 dönem başı mal stoku kaç Türk Lirasıdır?
A) 8.000
B) 15.000
C) 18.000
D) 26.000
E) 44.000

18. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlarından biri değildir?
A) Satın alma fiyatı
B) İthalat vergileri
C) Nakliye giderleri
D) Yükleme ve boşaltma maliyetleri
E) Vade farkları

19.Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
800
160
960 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS. 760.01 Nakliye Gideri 191 İNDİRİLECEK KDV HS. 191.02 Satış Giderlerine Ait İnd.KDV 320 SATICILAR HS.
A) Satın alınan bir malın alış giderine
B) Kredili mal alışına
C) Satılan mala ilişkin bir satış giderine
D) Satılan bir malın iadesine
E) Satın alınan bir malın iadesine

20. “AB” işletmesinin 31.12.2014 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 2.500 Türk Lirasıdır. “AB” işletmesi 2015 yılında 24.000 Türk Lirası mal almış ve almış olduğu malların 3.200 Türk Liralık kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde 1.600 Türk Lirası mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı 32.000 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre, “AB” işletmesinin 2015 yılı brüt satış kârı veya zararı kaç Türk Lirasıdır?
A) 11.200 kâr
B) 10.300 kâr
C) 5.700 kâr
D) 5.700 zarar
E) 10.300 zarar

C D B A D E E A A D C B C B D E A E C B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,414 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi