Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da uygulanmış olan ilk gridal kentsel plan örneğidir?
A) Galata bölgesi
B) Pera bölgesi
C) Süleymaniye Mahallesi
D) Selimiye ve İcadiye mahalleleri
E) Eyüp bölgesi

2.Türk Dil Kurumu Binası hangi anlayışla inşa edilmiş bir tasarımdır?
A) Ekspresyonizm
B) Organımsı Mimarlık
C) Yeni Brütalizm
D) İkinci Ulusal Mimarlık
E) Yeni Rejyonalizm

3.1400 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan, yirmi kubbesi ile çok ayaklı ulu camilerin en önemli örneklerinden biri olan cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) İznik Yeşil Cami
B) Bilecik Orhangazi Camisi
C) Bursa Ulu Camisi
D) Malatya Ulu Camisi
E) Edirne Ulu Camisi

4.Osman Hamdi Bey tarafından 1882 yılında kurulan ilk mimarlık okulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hassa Mimarlar Ocağı
B) Sanayi-i Nefise Mektebi
C) Düyun-ı Umumiye
D) Mühendishane-i Bahri Hümayun
E) Hendese-i Mülkiye Mektebi

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de apartmanlaşmanın önünü açmış olan yasadır?
A) Yapı ve Yollar Yasası
B) Belediye Yasası
C) Mühendislik ve Mimarlık Yasası
D) Kat Mülkiyeti Yasası
E) Umumi Hıfzıssıhha Yasası

6.Türkiye’de imar planlarını hazırlama ve hazırlatma yetkisi, istisnaları olmakla birlikte, merkezi yönetimden yerel yönetimlere hangi yasayla devredilmiştir?
A) 3194 Sayılı İmar Kanunu
B) 1580 Sayılı Belediye Kanunu
C) 3030 Sayılı Büyükşehir Kanunu
D) 6785 Sayılı İmar Kanunu
E)7116 sayılı İmar ve İskan Bakanlığı Kuruluş Yasası

7.“Gelenek”, “çevre”, “kentsel doku ve biçimler”, “ölçek” ve “tarihselliğe ilişkin kavramlar”a odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Brütalizm
B) Ekspresyonizm
C) Organımsı Mimarlık
D) İkinci Ulusal Mimarlık
E) Yeni Rejyonalizm

8.Osmanlı İmparatorluğu döneminde yangınlar sonucunda yok olup giden bir alandaki yolların genişletilmesi, binaların kâgir binalara dönüştürülmesi, yangın geçiren
bölgenin mevzi planının hazırlanması gibi nedenlerle kurulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat-ı Turuk Komisyonu
B) İmar Heyeti Komisyonu
C) Arazi Komisyonu
D) Belediye Yapı Komisyonu
E) Cemityet-i Umumiye-i Belediye Komisyonu

9.1960’larda mimarlık eğitiminden bağımsız bir kent planlama eğitimi kurumsallaşmış ve kent planlarını aşağıdakilerden hangisinin ilkeleri yönlendirmeye başlamıştır?
A) Yokahama Sözleşmesi
B) Atina Anlaşması
C) Burra Tüzüğü
D) Venedik Tüzüğü
E) Paris Anlaşması

10.Sofanın şekli ve yeri plan tipini oluşturan en önemli etkenlerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi buna göre oluşturulmuş bir geleneksel Türk evi plan türü değildir?
A) İç sofalı plan tipi
B) Yan sofalı plan tipi
C) Sofasız plan tipi
D) Orta sofalı plan tipi
E) Dış sofalı plan tipi

11.Kentlerdeki konutlar yap-satçılar eliyle yapılırken 1980'li yıllarda çıkan aşağıdaki yasalardan hangisi ile toplu konutlar için finansman kaynağı sağlanarak, konut sorununun çözümünde yeni bir döneme girilmiştir?
A) Emlak Yasası
B) Yapı ve Yollar Yasası
C) Belediye Yasası
D) Kat Mülkiyeti Yasası
E) Toplu Konut Yasası

12. yüzyılda yaptırılan “Akaretler”, hangi konut tipinin örneğidir?
A) Geleneksel Türk evi
B) Sıra ev
C) Banliyö evi
D) Apartman
E) Sayfiye evi

13.Osmanlı döneminde 19. yy’da yeni konut tiplerinin çıkmasıyla görülmeye başlanan “sıra evler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Biri yola diğeri arka bahçeye bakan iki oda ile aradaki merdiven ve servis mekânlarından oluşmaktadır.
B)İki, üç ya da dört katlılardır ve esas kat birinci kattır.
C)Sadece taş ve tuğla yapı malzemesi kullanılarak inşa edilmişlerdir.
D)Genellikle lojmanlar ile etnik ve dini cemaatlerin oluşturduğu toplu girişimler sonucu ortaya çıkmıştır.
E)Özellikle orta gelirlilerin yaşadığı yerlerde imar görmüş yapı adalarında dar parseller üzerinde yer alan konutlardır.

14.Aşağıdakilerden hangisi 1930’lar Modernizmi olarak da anılan kübik mimarinin konut örneklerinden biridir?
A) Cenap And Evi
B) Rıza Derviş Villası
C) Ağaoğlu Evi
D) Ragıp Devres Villası
E) Bahçeli Evkaf (Vakıf) Evleri

15.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Ulusal Mimarlık anlayışı ile tasarlanmış konutların mimari özelliklerinden biridir?
A) Geniş saçaklar, cumbalar
B) Köşe pencereleri
C) Yatay bant pencereler
D)Cephe boyunca sürekli balkon veya geniş veranda
E) Kesintisiz denizlik çizgileri


16.1951 yılında kurulan, hem ilke koyan hem de uygulamaya yönelik karar alan ve yasayla oluşturulmuş ilk kurum olması bakımından cumhuriyet döneminde mimari koruma yaklaşımları açısında önemli bir eşik oluşturan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
B) Onarım ve Koruma Kurulu
C)Türk Tarihi Eserlerini ve Anıtlarını Koruma ve Onarma Kurulu
D) Türkiye Ulusal Çalışmaları Koruma Kurulu
E) Ebniye-i Hassa Müdürlüğü

17.Aşağıdakilerden hangisi bir kültür varlığına yapılacak müdahalenin temel ölçütüdür?
A)Kültür varlığının kentin her yerinden görünmesini sağlamak
B)Kültür varlığının hacimsel olarak büyümesini sağlamak
C) Kültür varlığının turizm değerini artırmak
D) Kültür varlığının öz niteliğini korumak
E) Kültür varlığına yeni işlev yüklemek

18."Ebniye-i Hassa Müdürlüğü" hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) Abdülaziz
B) II. Abdülhamid
C) II. Murad
D) II. Mahmud
E) V. Mehmed Reşad

19.1974 tarihli Dünya miras konvansiyonuna göre, anıtların ve grup yapıların dünya miras listesine seçilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gereklidir?
A) Dikkat çekici büyüklüğe sahip olması
B) Turistik değere sahip olması
C)Tarih, sanat ya da bilim alanında uluslararası geçerliliği olan değerlere sahip olmaları
D) Kentsel dönüşüme olanak vermesi
E) Yeni kullanım olanaklarına sahip olması

20.Tarihi bir yerin çevresinde, onunla ilgili alanlar ve nesneler onun kültürel değerine değer katıyorsa korunmalıdır uyarısı aşağıdaki belgelerin hangisinde bulunur?
A) Avrupa Eski Eserleri Koruma Tüzüğü
B) Avrupa Konseyi Tüzüğü
C) Amsterdam Deklarasyonu
D) Antik Binaları Koruma Derneği Bildirgesi
E) Burra Tüzüğü

D E C B D A E A B B E B C D A A D D C E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,732 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL MUHASEBE 1 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,610 12.01.2019, Saat:19:54
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi