Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş

Medeni Hukuku 2 Doping Bilgiler

  • Derecelendirme: 5/5 - 2 oy
  • Beğen
2
Konuyu Beğen
1
#1
Medeni hukuk 2 tekrar(Alıntıdır)Geri alma hakkı, sebebin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Bağışlama türleri;
-Bağışlama sözü verme
-Elden bağışlama
-Koşula bağlı bağışlama
-Mükellefiyete bağlı bağışlama
-Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama
-Bağışlayana dönme koşullu bağışlamalardır.
Sözleşme akdedilirken taraflarca belirlenen ya da belirlenebilir görünen miktara semen (bedel) denir.
Atipik sözleşmeler üç gruba ayrılır. Bunlar;
-Karma sözleşmeler
-Bileşik sözleşmeler
-Kendine özgü sözleşmelerdir.
Kendisine önerilen, gereği gibi ifayı haklı bir sebep bulunmaksızın reddeden alacaklının durumuna, alacağın temerrüdü denir.
Hukuka aykırılık sebepleri, genel sebep ve özel sebep olmak üzere iki gruba ayrılır.
Haksız fiilin öğeleri şunlardır:
-Davranış
-Hukuka aykırılık
-Zarar
-Nedensellik bağı
-Kusur
Haksız fiilden doğan zararın, zararı verene tazmin ettirilmesine hukuki sorumluluk denir.
Her iki tarafında anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak uygunsuzluk yaratmalarına Muvazaa denir.
Açık artırmada, kişinin rakibini kızdırmak için, aslında almayı istemediği tablo için yüksek fiyat önermesi zihnî kayıttır.
Hukuksal işlemin kanunun öngördüğü geçerlilik öğelerinin kanunun öngördüğü nitelikte olmaması haline Kesin Hükümsüzlük (Butlan) denir.
Hukuksal işlemin kurucu öğelerinde eksiklik varsa hukuksal işlem yokluk yaptırımına tabi tutulur. Bu şekilde işlem, hukuken hiç doğmamış sayılır.
Hukuksal işlemin öğelerinin eksikliğinde kullanılan yaptırımlar şunlardır:
-Yokluk
-Kesin hükümsüzlük (Butlan)
-İptal
-Eksiklik
}#2
Bakalım
}


    Medeni Hukuku 2 Doping Bilgiler
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi