Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Konut yapı kooperatiflerinin zorunlu organları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu
B) Genel Kurul, Yönetim Kurulu
C) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu
D) Danışma Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu
E) Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu, Danışma Kurulu

2. Kooperatifin tasfiye kararının verildiği andaki durumunu gösteren bilançoya uygulamada ne ad verilir?
A) Denetim Bilançosu
B) Bilanço
C) Tasfiye Bilançosu
D) Mali bilanço
E) Ödemeler Bilançosu

3. Aşağıdakilerden hangisi kooperatif ana sözleşmesine konacak ihtiyari hükümlerden biri değildir?
A) Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar
B) Kooperatifin süresi
C) Kooperatifin birliklerle ilişkileri
D) Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar
E) Kooperatifin toplanması hakkındaki hükümler

4. Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkili asli organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetçiler Kurulu
B) Danışma Kurulu
C) Ana sözleşme ile oluşturulmuş bir organ
D) Tasfiye memurları
E) Yönetim Kurulu

5. Kooperatif ünvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her kooperatifin bir ünvanı olmalıdır.
B) Ünvanda kooperatif kelimesi yer almalıdır.
C) Kooperatif ünvanı gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.
D) Kooperatif ünvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilebilir.
E) Kooperatif adını ancak kooperatifler kanununa göre kurulan teşekküller kullanabilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi denetçilik sıfatını sona erdiren hallerden biri değildir?
A) Denetçinin istifası
B) Denetçinin azli
C) Denetçinin kooperatife memur olması
D) Denetçinin kooperatif ortaklığını yitirmesi
E) Denetçinin fiil ehliyetini kaybetmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi konut yapı kooperatifleri hakkında bir dağılma nedeninin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit ederek mahkemeye bildirir?
A) Genel Kurul
B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Mahkeme
E) Vergi Dairesi

8. Konut yapı kooperatiflerinde ana sözleşme metninin kurucu ortaklar tarafından üzerinde değişiklik yapılarak kabul edilmesi halinde kuruluşa izin verecek olan makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
B) Vergi Mahkemesi
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatı
D) Ticaret Odası
E) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

9. “Kentleşme”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kent sayısı ve kentlerde yaşayan nüfusun artması
B) Kente göçün artması
C) Gecekondulaşmanın artması
D) Ekonomik ve toplumsal yapının gelişmesi
E) Yaşam biçimlerinin değişmesi

10. ICHO, aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?
A) Uluslararası Kooperatifler Birliği
B) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
C) Uluslararası Çalışma Örgütü
D) Dünya Konut Kooperatifleri Birliği
E) Uluslararası Konut Kooperatifleri Organizasyonu


11. Genel Kurul toplantısına bakanlık temsilcisinin gelmemesi durumunda ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplantının iptal edilmesi
B) Durumun mahalli idare amirine bildirilmesi
C) Toplantının ertelenmesi
D) Toplantının yapılması
E) Durumun ticaret odasına bildirilmesi

12. Kooperatiflerde ortakların kooperatife giriş ve çıkış sisteminde hangi kooperatifçilik ilkesi geçerlidir?
A) Ortağın demokratik yönetimi ilkesi (bir ortağa bir oy)
B) Özerklik ve bağımsızlık ilkesi
C) Ortaklıkta gönüllülük ve açıklık ilkesi (açık kapı)
D) Kooperatiflerarası işbirliği ilkesi
E) Toplum yararını gözetme ilkesi

13. Aşağıdakilerden hangisi kooperatif ortaklarının Genel Kurula katılma hakkına bağlı haklarından biri değildir?
A) Görüşmelere katılma
B) Denetleme
C) Öneri yapma
D) Yönetim ve denetim kurullarına seçilme
E) Toplantı tutanaklarını imzalama

14. İflas dışındaki dağılma hallerinde tasfiye süreci aşağıdakilerden hangisinin vereceği tasfiye kararı ile başlar?
A) Sadece Yönetim Kurulunun
B) Genel Kurul ya da Mahkemenin
C) Yönetim Kurulu ya da Mahkemenin
D) Sadece Genel Kurulun
E) Tasfiye Kurulu ya da Mahkemenin

15. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şirket türlerinden hangisinin iflası hakkındaki hüküm kooperatifler hakkında da uygulanır?
A) Kollektif Şirket
B) Limited Şirket
C) Komandit Şirket
D) Adi Şirket
E) Anonim Şirket

16. Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebeplerin açıkça gösterilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kooperatifler Kanunu
B) Ana Sözleşme
C) Yönetmelik
D) Ticaret Kanunu
E) Ortaklık Senedi

17. Kuruluş işlemlerini tamamlamış olan bir kooperatif, tescile kadar hangi kanuna tabi olur?
A) Ticaret Kanunu
B) Kooperatifler Kanunu
C) Vergi Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) Arsa Kanunu

18. Yönetim Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Türk vatandaşı olmalıdır.
B) Yönetim Kurulu üye ve yedekleri kooperatif ortağı olmalıdır.
C) Tüzel kişiler de Yönetim Kurulu üyesi olabilir.
D) Yönetim Kurulu üyeleri mal bildiriminde bulunmalıdır.
E) En az dört üyeden oluşur.

19. Modern anlamda İngiltere’de kurulan ilk kooperatifin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketim
B) Üretim
C) Kredi
D) Pazarlama
E) Sulama

20. Aşağıdakilerden hangisi kooperatifler Kanunu’nun 3. maddesine göre tescil ve ilan edilecek hususlar arasında yer almaz?
A) Kooperatifin süresi
B) Kooperatifin ünvan ve merkezi
C) Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
D) Kooperatifin amaç ve konusu
E) Ana sözleşme tarihi

A C D E D D C C A E B C B B E B D E A A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,171 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,733 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi