Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örf
B) İstihsan
C) Hiyel
D) İcmâ
E) Mürsel maslahat

2.Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir?
A) Istıshab
B) Temyiz
C) Tercih
D) Tahrîc
E) İstidlal

3.İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan yöntemlerden biridir?
A) İstihsan
B) Kitâb
C) İcmâ
D) Sahâbî sözü
E) Sünnet

4.Aşağıdakilerden hangisi cahiliye hukukunun özelliklerinden biri değildir?
A)Hukuki çekişmeler kabile reisleri veya kahinlerin hakemliğinde çözümlenmesi
B) Örf ve âdete dayanması
C) Yazılı bir hukuk sistemi olması Yaptırımın hukuki değil, sosyal nitelikli olması
D)Belli bir yasama yetkisi kullanılarak oluşturulmuş olmaması
E)Aşağıdaki hükümlerden hangisi gerçek anlamda ruhsattır?

5.Aşağıdaki hükümlerden hangisi gerçek anlamda ruhsattır?
A)Ölüm tehdidi altında olan kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
B)Açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan
kişinin haram gıdaları yemesi ve içmesi
C)Önceki şeriatlerdeki bazı ağır hükümlerin kaldırılması
D)Namazın ibadethane dışında kılınması halinde geçerli olması
E)Ramazanda yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmayı terk etmesi

6.Teklifi hükmün varlığını veya vacip olmasını engelleyen vaz‘î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şart
B) Mâni‘
C) Sebep
D) Rükün
E) İllet

7.Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından biridir?
A) Namazın farz olması
B) İcmaın hüccet oluşu
C) Bayram namazının vacip oluşu
D) Âlemin sonradan yaratılmış oluşu
E) Haber-i vahidin hüccet oluşu

8.Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet arızalarından biridir?
A) Uyku
B) Baygınlık
C) Akıl zayıflığı
D) Hezl
E) Akıl hastalığı

9.İçtihadın sürekliliği meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İçtihat kapısının kapanması, mezhep ve taklit olgusuyla ilişkilidir.
B)İçtihat kapısının kapanması, kurucu içtihat faaliyetinden mezhep içi içtihat faaliyetine geçilmesidir.
C)İçtihat kapısının kapanması, özgür düşünceye engel olmuştur.
D)Mutlak içtihat kapısının kapanması, kendi mecrasında sağlıklı bir sürecin sonucudur.
E)İçtihat kapısının kapanması, XIX. yüzyıla gelinceye kadar kayda değer bir tepki almamıştır.

10.Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarında "Muhâsemât" konusuna dahil olan bölümlerden biri değildir?
A) Kitâbu’s-sulh
B) Kitâbu edebi’l-kâdî
C) Kitâbu’ş-şehâdât
D) Kitâbu’d-da’vâ
E) Kitâbu’l-me’zûn

11.Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere aynî akitler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?
A) Ariyet
B) Vekalet
C) Kefalet
D) İcare
E) Havale

12.Bazı hukuki işlemler tek taraflı iradeyle, bazıları da karşılıklı iki iradeyle tamamlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
A) Vekalet
B) Kira
C) Kefalet
D) Havale
E) Emanet

13.Modern hukuk, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kola ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kapsamında yer almaz?
A) İş Hukuku
B) Medeni Hukuk
C) Mali Hukuk
D) İdare Hukuku
E) Anayasa Hukuku

14.Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabakâtu’l-fukâha
B) Kavaid
C) İhtilaf
D) Furûk
E) Hilâf ve hilafiyât

15.Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin mütekavvim mal olmasının temel sonuçlarından biridir?
A) Tazmine konu olması
B) Tedavülde olması
C) Fiziki varlığının olması
D) Müslümanlara yasaklanmış olması
E) Ehl-i kitaba serbest olması

16.Nikah akdindeki irade beyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Taraflar, irade beyanlarını velileri veya vekilleri vasıtasıyla yapabilirler.
B) Taraflar, irade beyanlarını bizzat yapabilirler.
C)İrade beyanlarının aynı mecliste olması gerekir.
D)İrade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartlarıarasında yer alır.
E)İrade beyanlarının birbirine uygun olarak yapılması gerekir.

17.Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Kanunilik ilkesi
C) Şahsilik ilkesi
D) Manevilik ilkesi
E) Vicdan ilkesi

18.Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zahiriler
B) Malikiler
C) Hanbeliler
D) Şafiiler
E) Hanefiler

19.Nikah akdinde şahit şartı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Şahit bulundurulmaksızın yapılan nikah fasittir.
B) Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir.
C)Şahitlerin bulunması, çoğunluğa göre sıhhat şartıdır.
D)Fasığın şahitliğinin geçerli olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.
E)Çoğunluğa göre iki şahidin bulunması yeterlidir.


20. I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A C E B A D C E A C B E A D C E B D
İSLÂM

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,760 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,523 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,964 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,691 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,618 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi