Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi İslâm Mezhepleri Tarihi’nin alanı ile ilgili bir konu değildir?

A)Mezheplerin günümüzdeki kurumları ve temsilcileri
B) Mezhep isimlerinin kaynakları
C) Mezheplerin iç bölünmeleri
D) Hangi mezhebin hak inancı benimsediği
E)Hangi mezhebin hangi ülke ve bölgede yaygın olduğu

2.Hz. Ebû Bekir’in halife olduktan sonra yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A)Ensar’a kendisinden sonra halife olabileceklerini bildirmek
B)Hz. Ali’yi ve Haşimoğulları’ndan bir kişiyi yardımcısı olarak atamak
C)Yalancı peygamberlerle ve zekat vermeyen kabilelerle mücadele etmek
D) Sa’d b. Ubâde’yi cezalandırmak
E) Hz. Ali’yi Kûfe valisi olarak atamak

3. İbâdiyye fırkasının kurucusu kimdir?
A) Abdullah b. İbâd
B) Abdullah b. Saffâr
C) Necde b. Âmir
D) Abdullah b. Vehb er-Râsıbî
E) Nâfi b. el-Ezrak

4.Aşağıdakilerden hangisi On iki İmam’dan biri değildir?
A) Hz. Ali
B) Muhammed el-Bâkır
C) Harun er-Reşîd
D) Muhammed el-Mehdî
E) Ali er-Rıza

5.Aşağıdakilerden hangisi Şii fırkalardan biri değildir?
A) İsnâaşeriyye
B) Keysâniyye
C) İmâmiyye
D) Sebeiyye
E) Harûriyye

6.Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan kişilerden biri değildir?
A) Abdullah b. Zübeyr
B) Hasan el-Basrî
C) Ebû'l-Abbas el-Kalânisî
D) Hâris el-Muhâsibî
E) İbn Küllâb el-Basrî

7.Nusayrîlikte, Hz. Peygamber’in (s.a.s) babası Abdullah’ın sessizliğini temsil eden ve sırları başkalarından gizlemek anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac
B) Zekat
C) Namaz
D) Oruç
E) Ziyaret

8.Bektaşilik’te “pir-i sânî” kabul edilen ve Bektaşîliği yeni bir ıslahat ve teşkilatlanmaya tabi tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalender Çelebi
B) Balım Sultan
C) Şah Kulu
D) Hacı Bektaş’ın kardeşi Menteş
E) Sersem Ali Baba

9.Aşağıdakilerden hangisi Yezidîler’in bayramlarından biri değildir?
A) Bülende Bayramı
B) Cemai Bayramı
C) Yezid Bayramı
D) Sarsaliya Bayramı
E) Firaş Bayramı

10.Gençleri ceme alıştırma, âdâb-erkân konusunda bilgilendirip tecrübe sahibi kılma, yol mefkuresi aşılama gibi amaçlarla yapılan muhabbet meclisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musahiplik erkanı
B) Muharrem erkanı
C) Dardan indirme erkanı
D) Koldan kopan erkanı
E) Abdal Musa cemi

11.“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı aşağıdakilerden hangisini sembolize eder?
A) Adaletli davranmayı
B) Eşitlik anlayışını
C) Uluhiyet inancını
D) Doğruluk inancını
E) Haksızlıktan kaçınmayı

12.Aşağıdakilerden hangisi Dürzilik'in kabul ettiği anlayışlardan biri değildir?
A) Hakim b. Emrillah’ın uluhiyetine inanma
B)Muhammed b. Hasan el-Askeri’nin mehdiliğine inanma
C) Yedi esası bilip yerine getirme
D) Hudûdu tanıma
E) Takammus

13.Aşağıdakilerden hangisi bâtınî fırkalardandır?
A) Mürcie
B) Eş’arilik
C) Bahailik
D) Mu’tezile
E) Nusayrilik

14.Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak özelliklerinden biridir?
A) Islahatçılık
B) Cebriyecilik
C) İnkılapçılık
D) Tabiatçı akılcılık
E) Mutlakiyetçilik

15.Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un üzerinde durduğu konular ve kavramlar arasında yer almaz?
A) Rabbani yöntem
B) Tasavvuf yolu
C) Tebliğ ve cihat
D) Cahiliyye toplumu
E) Saf tevhit akidesi

16.Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammediye
B) Bahâîlik
C) Bâbîlik
D) Mirzaîlik
E) Kâdıyaniyye

17.Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizmine yöneltilen tenkitlerden biri değildir?
A)Din aleyhtarı çevrelerle olan uzlaşık tutumları
B) Dini hayatlarındaki zaaf ve gevşeklikleri
C)Hadisleri bir tenkit süzgecinden geçirmeden kabul etmeleri
D) Oryantalist çözümlere yatkınlıkları
E) Dini geleneği sorgulamadaki aşırılıkları

18.Şiî mehdi tasavvurlarındaki yaygın ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehdi tasavvurlarında aynı zamanda nübüvvet düşüncesinin de bulunması
B)İmamların dünyaya mehdi olarak gönderildiği düşüncesi
C)İsnâaşeriyye’den bir imamın mehdi olamayacağı fikri
D)İmamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu düşüncesi
E) Mehdi ve mesihin aynı kişi olduğu düşüncesi

19.Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir?
A) Seyyid Ahmed Han
B) Elmalılı Hamdi
C) Said Nursi
D) Ebu’l-Hasan Nedvî
E) Fazlurrahman

20.Aşağıdakilerden hangisi Bahâilerin kutsal kitaplarından biridir?
A) Meşriku’l-Envâr
B) El-Akdes
C) Burhân
D) Berâhin-i Ahmediyye
E) Berâhin

D C A C E A D B E D C B E A B E C D A B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,757 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,685 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,613 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi