Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Aşağıdakilerden hangisi “İslam ahlakının etkin olması” ifadesini tanımlar?
A) Toplumsal kalkınmadır.
B) İnsanlar arasındaki eşitliğin sağlanmasıdır.
C) Müslümanların İslam’a uygun şekilde yaşamasıdır.
D) İslami kuralların öğrenilmesidir.
E) Bilimde ileri gidilmesidir.

2. Diktatörlükler genellikle aşağıdaki toplumların hangisinde toplumsal düzenin güç esasına dayalı olarak inşa ve muhafaza edilmesi gayretinde esasını bulur?
A) Disiplinli
B) Ahlaki düzenin hakim olduğu
C) Tembel
D) Güçsüz
E) Ahlaki düzenin yok olduğu

3. Kuralcı ahlak teorilerinin ortak özelliği  ahlaki davranışları; önermeler, emirler, yasaklar ya da iyi, kötü fiillerin tasviri şeklinde ifade etmeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuralcı ahlak teorisiyle ilgili ifadelerden biri değildir?
A) Hz. Peygamber muhatabı konuşurken onu dikkatlice dinlerdi.
B) Yalan söyleme!
C) Dosdoğru ol!
D) Akıl iyi ve kötüyü belirler.
E) Cömertlik iyidir.

4. İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?
A) Estetik
B) Siyaset
C) Felsefe
D) Ahlak
E) Bilim

5. İslam ahlakına göre, adalet kavramını, varlık bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cesaret
B) Tevazu
C) Tevhid
D) İbadetler
E) Peygamber sevgisi

6. Hz. Peygamber, iyilik yapılması gereken kimseleri belirtirken anne-babadan sonra aşağıdakilerden hangisini zikrediyor?
A) Kız ve erkek kardeşler
B) Teyze ve dayı
C) Amca ve hala
D) Üzerimizde hakkı bulunanlar
E) Babaanne ve anneanne

7. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin mayası olarak nitelendirilmeye en layıktır?
A) Paylaşım
B) Karşılıklı sevgi ve saygı
C) Cömertlik
D) Vefa
E) İkram

8. Ahlaki duyguların oluşmasının ilk kaynağı olarak nitelendirilebilecek, sosyal görev ve sorumlulukların hissedilip yaşanıldığı ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Sokak
C) Okul
D) Kreş
E) Toplum

9. Ahlaki emirleri şartlı ve şartsız emir şeklinde ikiye ayıran ve ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nietzsche
B) J. Locke
C) Berkeley
D) Schopenhauer
E) Kant

10. Toplumda adeta bir kontrol mekanizması oluşmasını sağlayan ahlak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçükleri sevmek
B) Başkalarıyla iyi geçinmek
C) İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak
D) Büyükleri saymak
E) Doğruluk

11. Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?
A) Öfke
B) Arzu
C) Hâkim
D) Düşünme
E) Fail

12. Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp, onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrat
B) Kant
C) Platon
D) J. Locke
E) Descartes

13. "Hizmetinizde kullandığınız kimseler sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin" hadisi, erdem-ekonomi ilişkisinin hangi düzeyine denk düşmektedir?
A) Maksimum
B) Minimum
C) Mutedil
D) Müstakil
E) Müşterek

14. İslam ahlakında ve klasik felsefi ahlakta erdemsizlik sayılan, aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevap-günah
B) İyi-kötü
C) Radikal-ılımlı
D) Faydalı-zararlı
E) İfrat-tefrit

15. İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızade gibi ünlü ahlakçıların işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merhamet
B) Yardımlaşma
C) Sevgi
D) Cesaret
E) İffet

16. Farabi'nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evren
B) Aile
C) Toplum
D) Dünya
E) Birey

17. Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deontolojik ekoloji ve erdem ekolojisi
B) Ödev ekolojisi ve fayda ekolojisi
C) Yeşil barış ekolojisi ve koruma ekolojisi
D) Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
E) Teolojik ekoloji ve teleolojik ekoloji

18. "Hayvanlara yapılan iyiliğin sevabı var mıdır?" sorusuna Peygamberimiz aşağıdaki
cevaplardan hangisini vermiştir?
A) Yoktur, iyilik insanlarla ilgilidir.
B) Her canlıya iyiliğin sevabı vardır.
C) Yoktur, ama vicdanı rahatlatır.
D) Hayvanın insana yararlılığına göre değişir.
E) Vardır, ama fazla değildir.

19. Milli park veya yeşil kuşak uygulaması ilk defa hangi şehirlerde uygulanmıştır?
A) Medine, Bağdat
B) Mekke, Kudüs
C) Kahire, İstanbul
D) Bağdat, Şam
E) Mekke, Medine

20. Kur'an'da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?
A) 600
B) 500
C) 400
D) 300
E) 200

 C E D D C A B A E C A B A E C D D B E B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,770 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,530 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,970 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,699 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,626 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi