Forum Gündemi:

Editör
#1
iNFAZ HUKUKU 1-7. ÜNİTELER DERS ÇALIŞMA SORULARI

1:Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları
gösteren bağımsız hukuk dalına ne denir?
=İNFAZ HUKUKU
2:Giyotin ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
=1792 YILINDA
3:Hapishanelerin biline ilk modeli hangisidir?
=1596 AMSTERDAM DA AÇILAN RASPHUİS
4:İslam ceza hukukunda bu hukukun açıkca yasaklandığı cezalandırma biçimleri dışındaki cezalardan
miktarının ve türünün değiştirilmesi yargılayan makamın yetkisinde olana ne denir?
=TAZİR
5:İnfazın amacı nedir?
=GENEL VE ÖZEL ÖNLEMEYİ SAĞLAMAK ,TOPLUMU SUÇA KARŞI KORUMAK HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN
SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK .
6:Cezanın toplumu oluşturan bireyler üstündeki etkisiyle toplumu suçlu üzerindeki caydırıcı etkisiyle de
suçluyu suç işlemekten alıkoyma amacına ne denir?
=ÖNLEME
7:Osmanlı döneminde hürriyet bağlayıcı cezalar hangi dönemde kabul edilmeye başlanmıştır?
=TANZİMAT DÖNEMİNDE
8: Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına
ne denir?
=MADDİ CEZA HUKUKU
9:Hükümlünün hürriyeti bağlayıcı ceza süresini cezaevine alındığı tarih ve tahliye olunacağı tarihleri
gösteren belgeye ne denir?
=MÜDDETNAME
10:İnfaz hukukunca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ceza infaz kurum ve kurallarda oluşan yapıya
ne denir?
=İNFAZ SİSTEMİ
11:İlamların infazında yetkili merci hangisidir?
=CUMHURİYET SAVCISI
12:İnfazın koşulu hangisidir?
=KESİNLEŞMİŞ BİR HÜKMÜN VARLIĞI
13:Kademeli bir serbeslik sistemi hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını kaç devreye ayırmaktadır?
=3
14:Hangisi ceza ertelemenin koşuludur?
=2 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKUMİYET
15:Tipe uygun hukuka aykırı kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan
yaptırıma ne denir?
=CEZA
16:Yasada suçun asil karşılığı olarak öngörülen cezaya ne denir?
=ASLİ CEZA
17:Asıl ceza ya ek olarak belirlenen cezaya ne denir?
=FER`İ CEZA
18:Tck da öngörülen hapis cezaları nelerdir?
=AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ,MÜEBBET HAPİS ,SÜRELİ HAPİS CEZASI
19:Tck nın benimsediği para cezası sistemi hangisidir?
=GÜN PARA CEZASI SİSTEMİ
20:Hükümlü defterine kayıtlı şeyler nelerdir?
=ADI SOYADI,İŞLEDİKLERİ SUÇ,CEZALARIN TÜRÜ VE SÜRESİ,MAHKUMİYET İLAMINN TARİH VE
NUMARASI ,İNFAZA BAŞLADIĞI GÜN
21:Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla uzmanların hükümlünün kişiliğini çok
yönlü inceledikleri devreye ne denir?
=GÖZLEM
22:Hükümlünün aynı mekanda kalmasının doğurduğu sonuçlar nelerdir?
=BAŞ BOYUN AĞRILARI,OMUZ AĞRILARI,DEPRESYON,ANKSİTEYE ,MİDE AĞRILARI,BDEBSEL
HASTALIKLAR
23:Hükümlüler neye göre gruplandırılırlar?
=İLK DEFA SUÇ İŞLEYENLER,TERÖR SUÇLULARI ,TEHLİKE HALİ TAŞIYANLAR,AKLİ VE BEDENSEL
DURUM İÇERENLER,YAŞ İTİBARİYLE ÖZEL BULUNANLAR,SUÇ TÜRLERİ,HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ
24:İnsan bedenin açlığa dayanma sınırı kaç gündür?
=70 GÜN
25:Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu hangisi tarafından belirlenir?
=ADALET BAKANLIĞI
26:ikenli tel duvarlar ve elektonik izleme ile sağlamaya çalışılan güvenliğe ne denir?
=PASİF GÜVENLİK
27:Faili yeniden topluma kazandırmayı ifade etmeye ne denir?
=RESOSYALİZASYON
28:İnfaz personel i ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı ilişki ve iletişim ile sağlanacak güvenliğe ne
denir?
=AKTİF GÜVENLİK
29:Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek topluma
yenidne kazandırılmasını ifade eden sisteme ne denir?
=BİREYSELLEŞTİRME
30:İnfaz hukuku unsurları nelerdir?
=KİŞİ UNSURU,FİZİKİ UNSUR,HİZMET UNSURU,PERSONEL UNSURU
İNFAZ HUKUKU ORTAK ÇIKMIŞ SORULAR //BAHAR
İNFAZ HUKUKU FİNAL VE BÜTÜNLEMEDE AYNI ÇIKAN SORULAR //bahar
1:AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İNFAZ KURUMU UNSURLARINDAN DEĞİLDİR?
=COĞRAFİ UNSUR
2:HAPİSHANELERİN EN ESKİ MODELİ HANGİSİDİR?
=AMSTERDAMDA AÇILAN RASPHUİS
3:MÜDEETNAME KAÇ NÜSHA HALİNDE DÜZENLENİR?
=2
4:HÜKÜMLÜLER AİLELERİYLE BAĞLARINI SÜRDÜRMELERİ GÜÇLENDİRMELERİ VE DIŞ DÜNYA İLE
UYUMLARINI SAĞLAMALARI AMACIYLA VERİLEN İZNE NE DENİR?
=ÖZEL İZİN
5:GENEL AF ÇIKARMA YETKİSİ KİME AİTTİR ?
=TBMM
6:BERAAT CEZA VERİLEMEİNE YER OLMADIĞI MAHKUMİYET GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ
DAVANIN REDDİ VE DÜŞMESİ KARARLARININ HUKUK DİLİNDEKİ ORTAK ADI HANGİSİDİR?
=HÜKÜM
7:HÜKÜMLÜLERİN KOŞULLU SALIVERİLMESİNE HANGİSİ KARAR VERİR ?
=HÜKMÜ VEREN MAHKEME
8:HÜKÜMLÜLERİN DURUŞMA HASTALIK VEYA SINAV GİBİ NEDENLERLE GEÇİCİ OLARAK İNFAZ
KURUMU DIŞINA ÇIKRATILMASINA NE DENİR?
=SEVK
9:İZLEME KURULU ÜYELERİNİ HANGİSİ SEÇER ?
=ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU
10:KANUNDA SUÇUN ASIL KARŞILIĞI OLARAK GÖSTERİLEN CEZAYA NE DENİR?
=ASLİ CEZA
11:HÜKÜMLÜ MAZERET İZNİ TALEBİNİN REDDİNE KARŞI MAKAMLARDAN HANGİSİNE İTİRAZ
EDEBİLİR?
=İNFAZ HAKİMLİĞİNE
12:KAÇ YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR İŞLEDİKLERİ FİİLDEN DOLAYI KAVUŞTURULAMAZ VE
HAKLARINDA CEZA VERİLEMEZ ?
=12
13:CEZANIN İNFAZINI KİM İZLER VE DENETLER ?
=CUMHURİYET SAVCISI
14:İNFAZA İLİŞKİN ŞİKAYETLERİ HANGİSİ İNCELER ?
=İNFAZ HAKİMLİĞ,İ
15:HÜKÜMLÜNÜNBİR İNFAZ KURUMUNDAN DİĞER BİR İNFAZ KURUMUNA GÖTÜRÜLMESİNE NE
DENİR ?
=NAKİL
16:TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI EN FAZLA KAÇ YIL HAPİS CEZASINA
MAHKUM EDİLEN KİŞİNİN CEZASI ERTELENEBİLİR?
=2
17:HANGİSİNİN ÖZE AF ÇIKARMA YETKİSİ VARDIR ?
=CUMHURBAŞKANININ
18:BİR KİŞİNİN İZLMEME KURULUNDA GÖREV ALABİLMESİ İÇİN MESLEĞİ İLE İLGİLİ EN AZ KAÇ YIL
ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKİR ?
=35
19:HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNDAYKEN ASKERLİK ÇAĞINA GİRMESİ HALİNDE BU DURUM
HANGİSİNE BİLDİRİLİR ?
=HÜKÜMLÜNÜN KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNE
20: BİR YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZALARINA NE DENİR ?
=KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI
21:İNFAZ KURUMUNUN TAMAMINDA AYDA E AZ KAÇ DEFA ARAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR ?
=1
22:HÜKÜMLÜ VEKALETNAMESİ OLAMYAN AVUKATLARIYLA AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASI
ÇERÇEVESİNDE EN ÇOK KAÇ KEZ GÖRÜŞME HAKKINA SAHİPTİR ?
=3
23:HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA FORMUNU İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN
SERVİSLERDEN HANGİSİ DÜZENLER ?
=PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ
24:18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ BİR HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERMEDEN
YARARLANABİLMESİ İÇİN EN AZ KAÇ YILINI İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRMESİ GEREKİR ?
=12
25:İNFAZA İLİŞKİN ŞİKAYETLERİ HANGİSİ İNCELER ?
=İNFAZ HAKİMİ
26:CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE HÜKÜM NE ZAMAN VERİLİR ?
=SON DURUŞMANIN SAMA ERDİĞİ AÇIKLANDIKTAN SONRA
27:HÜKÜMLÜNÜN HABERLEŞME VE İLETİŞİM KURMA HAKKIYLA İLGİLİ İFADELERDEN AHNGİSİ
DOĞRUDUR ?
=HÜKÜMLÜLER İDARENİN KONTROLÜNDEKİ ÜCRETLİ TELEFONLA GÖRÜŞME YAPABİLİRLER
28:GÖZLEM MERKEZİNDEKİ GÖREVLİLERİ GÖZLEM SONUNDA HÜKÜMLÜYE AİT DOSYAYI NEREYE
GÖNDERİR ?
=ADALET BAKANLIĞINA
29:İNFAZ KURUMUNDAKİ DIŞ GÜVELİĞİ KİM SAĞLAR ?
=JANDARMA
30:HANGİSİ ZORLA BESLENMEDNİN TANIMIDIR ?
=BESLENMENİN KİŞİNİN ÖZGÜR İRADESİNİN HERHANGİBİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILARAK
GERÇEKLEŞTİRLMESİDİR
31:ZORUNLU HALLER DIŞINDA İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ HAFTADA KAÇ SAAT
ÇALIŞMALARI ESASTIR ?
=40
32:TEKERRÜRE İLİŞKİN SÜRELER NE ZAMAN BAŞLAR ?
=HÜKMÜN İNFAZ EDİLME TARİHİNDNE İTİBAREN
33:herhangibir nedenle BOŞALAN İZLEME KURULU ÜYELİKLERİNE EN GEÇ KAÇ AY İÇERSİNDE YENİ
ÜYE SEÇİLİR ?
=2
34:İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİKENLİ TEL DUVARLAR VE ELEKTRONİK İZLEME İLE SAĞLANMAYA
ÇALIŞILAN GÜVENLİĞE NE DNEİR?
=PASİF GÜVENLİK
35:izleme KURULU BAŞKANLA BİRLİKTE KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR ?
=5
İNFAZ HUKUKU 2008 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI//BAHAR
İNFAZ HUKUKU 2008 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI//BAHAR
1:İnfaz hukukunun kapsamıyla ilgili hangisi doğrudur?
=İNFAZ HUKUKU CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ İNFAZINI YANİ YERİNE GETİRİLMESİ
KONUSUYLA İLGİLENİR VE BUNA İLİŞKİN ESASLARI İLKELERİ VE USULLERİ GÖSTERİR.
2:İlk çağlarda verilen cezaların infazıyla ilgili ifadelerden hangisi yalnıştır?
=SUÇUN İŞLENMESİNDE SADECE SUÇLUNUN DEĞİL TOPLUMUNDA KUSURU OLABİLECEĞİ
DÜŞÜNCESİ EGEMENDİ.
3:Hangisi tanzimatın kabulü ile yürürlüğe giren 1840-1851-1858 yıllarında ceza kanunları ile ortaya
çıkan gelişmelrden biri değildir?
=HAPİSHANELERİN ADALET BAKANLIĞINA BAĞLANMASI
4:Yürürlükten kaldırılan bir yasanın sonraki fiillerde uygulanmasına devam edilmesine ne dennir?
=İLERİYE YÜRÜME
5:Ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 2/2 maddesinde yer alan ceza ve güvenlik
tedbirlerinin infazında zalimane ,insanlık dışı,aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz
düzenlemesiyle ilkelerden hangisi ifade edilir?
=İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ
6:Faliyetlerle hukuk kurallarına bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet için
hangisi kullanılır?
=HUKUK DEVLETİ
7: Suç adı verilen insan davranışının yapısınnı inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk
dalına ne denir?
=MADDİ CEZA HUKUKU
8:Ceza muhakemsi kanununun 223/1maddesine göre hüküm ne zaman verilir?
=DURUŞMANIN SONA ERDİĞİ AÇIKLANDIKTAN SONRA
9:Hangisi hüküm niteliğindeki kararlardan biri değildir?
=DURUŞMAYA ARA VERİLMESİ
10:Yargıtayın temyiz talebini reddetmesi sonucu hangisidir?
=HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
11:Cezaların infazını hangiis izler ve denetler?
=CUMHURİYET SAVCISI
12:Mahkemelerden savcılığa giden ilamlar nereye kaydedilir?
=İNFAZ DEFTERİNE
13:Hangisi cezanın özelliklerinden biridir?
=DEVLETE AZ YÜK GETİRMESİ
14:Bir yıl veya daha kısa süreli verilen hapis cezalarına ne denir?
=KISA SÜRELİ HAPİS
15:Cezanın türünün süresinin mahkumiyet ilamının tarihinin ve numarasının kaydedildiği defter
hangisidir?
=HÜKÜMLÜ DEFTERİ
16:Yabancı bir hükümlünün ceza infaz kurumuna alımı başka kuruma nakli veya hastaneye yatırılması
hallerinde kendisi buna ayzılı olarak akrşı çıkmazsa bu durum hangisine bildirilir?
=UYRUĞU BULUNDUĞU DEVLETİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİĞİNE VEYA KONSOLOSLUĞUNA
17:Hükümlünün ceza infaz kurumundayken askerlik çağına girmesi halinde bu durum kurumlardan
hangisine bildirilir?
=HÜKÜMLÜNÜN KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNE
18:Hükümlüleri gözleme yetkisi ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna göre
makamlardan hangisine aittir?
=GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİNE
19:Hükümlülerin gözleme yetkisine sahip olan kişiler gözlem sonunda hükümlülerin dosyalarını nereye
gönderirler?
=ADALET BAKANLIĞI
20:Hükümlünün avukatı ile konuştuklarının duyulamayacağı bir yerde görüşülebilmesi için gerekli
imkanların sağlanması hükümlü haklarının hangisinin kapsamında değerlendirilir?
=SAVUNMA HAKKININ
21:Hükümlü avukat mesleğinin icrası kapsamında avukatları ile vekaletnamesi bulunmaksızın en fazla
kaç defa görüşebilir?
=3 KEZ
22:Hükümlünün yaptığı telefon görüşmelri ile ifadelrden hangisi doğrudur?
=HÜKÜMLÜ ALTSOY,ÜSTSOY,KARDEŞ AYDA EŞİNİN AĞIR HASTALIK DUURMUNDA KURUMA AİT
TELEFONDAN DERHAL YARARLANABİLİR.
23:Çocuk hükümlülerin çalıştırılması ancak ilgili ifadelerin hangisine doğrudur?
=ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI ANCAK MESLEK EĞİTİMİNE YÖNELİK OLMALIDIR.
24:Hangisi dikenli tel ,duvar veya eloktronik izlemeyle sağlanmaya açlışılan güvenliği ifade eder?
=PASİF GÜVENLİK
25:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 83/1 maddesine göremhangisi ilişkisini
belgelendirmek koşulu ile hükümlüyü haftada birkez ziyaret edebilecek kimselerden değildir?
=YENGESİ
26:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna göre hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirilme
programlarının oluşturlumasında gözetilen ölçütlerden değildir?
=HÜKÜMLÜNÜN EKONOMİK DURUMU
27:Hükümlü ile ziyaretçinin her türlü maddi temasının önlendiği koşulların hazır bulunan görevli
tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve bu iş için ayrılan özel yerde yapılan görüşmeye ne
denir?
=KAPALI GÖRÜŞ
28:İnfaz kuurmlarının iç güvenliği bakanlıklardan hangiisne bağlı dır?
=ADALET BAKANLIĞI
29:Hangisi hükümlünün bulundurulabileceği elektronik eşyalardan değildir?
=BİLGİSAYAR
30:İnfaz kurumun tanamamında ayda en az kaç defa arama yapılması zorunludur?
=1 DEFA


ALINTIDIR.YAZAN ARKADAŞIN EMEĞİNE SAĞLIK.

Furkan Tekin
#2
Thanks
vurgac
#3
Çok TSK emeğimize sağlık


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,634 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,954 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,169 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,358 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,407 12.01.2019, Saat:17:00
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi