Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Eşya Hukukunda zilyetliğin korunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zilyetlik davalarını açma hakkı, fiilin üzerinden beş yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
B) Kuvvet kullanma hakkı, taşınır veya taşınmaz ayrımı yapılmaksızın kural olarak bütün zilyetlere tanınmıştır.
C) Saldırının men’i davası, zilyetliğe karşı girişilen haksız saldırıların durdurulmasını ve tekrarının önlenmesini amaçlar.
D) Zilyetliğin bir hakka karine olduğu, sadece taşınırlar bakımından söz konusudur.
E) Taşınır davası, önceki haklı zilyet tarafından, zilyetliğini kaybettiği şeyin iadesi istemiyle açılır.

2. Borçlar Hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını durduran sebeplerden biri değildir?
A) Alacağın bir Türk mahkemesi önünde istenmesinin hukuken imkansız olması
B) Hizmet sözleşmesinde evdeki hizmetçinin işverenden olan alacakları
C) Evlilikte eşlerin birbirinden olan alacakları
D) Borçlunun rehin vermiş, kefil göstermiş olması
E) Velayette çocukların ana babadan olan alacakları

3. Sigorta Hukukunda tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir?
A) Sigorta poliçesi
B) Sosyal sigorta
C) Müşterek sigorta
D) Sigorta primi
E) Sigorta tazminatı

4. Anayasa Hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi devlet tanımında ön plana çıkan ilkelerden biri değildir?
A) Eşitlik
B) Ülke
C) İnsan topluluğu
D) Kişilik
E) Egemenlik

5. Merkezi idarenin hiyerarşisine tabi olan valilerin merkez idarenin üstlendiği bir kamu hizmetini yürütmek konusunda
merkeze danışmadan idare adına karar alabilme yetkisine ne ad verilir?
A) Yerinden yönetim
B) İdari vesayet
C) Hiyerarşi
D) Organik idare
E) Yetki genişliği

6. Aşağıdakilerden hangisi Kamuoyu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla yapılan idarenin denetlenmesi yoludur?
A) Kamuoyu denetimi
B) Dolaylı denetim
C) İdari denetim
D) Doğrudan denetim
E) Siyasi denetim

7. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin vesayet yönetimine tabi uzman kamu tüzel kişileri arasında yer almaz?
A) Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Devlet Malzeme Ofisi
C) Türkiye İş Kurumu
D) Yüksek Planlama Kurulu
E) Radyo Televizyon Üst Kurumu

8. İdare Hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet malları kapsamında değerlendirilmektedir?
A) Pazaryeri
B) Okul
C) Parklar
D) Tarıma elverişli olmayan yerler
E) Meydanlar

9. Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen evreyi ifade eder?
A) Duruşma
B) Soruşturma
C) Kovuşturma
D) Duruşma Hazırlığı
E) Hüküm

10. Aşağıdakilerden hangisi cezanın özelliklerinden biri değildir?
A) Ceza kanuni olmalıdır.
B) Ceza bölünemez olmalıdır.
C) Ceza orantılı olmalıdır.
D) Ceza eşitlik ilkesine uygun olmalıdır.
E) Ceza kişisel olmalıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi suçu işleyen kişinin topluma yeniden kazandırılmasına hizmet eden Ceza Hukuku ilkesidir?
A) Kanunilik ilkesi
B) Kusur ilkesi
C) Mülkilik ilkesi
D) Şahsilik ilkesi
E) İnsancılık ilkesi

12. Türk Ceza Hukukunda mevcut suç işleme kararını icra etmesi için kişiyi yönlendirmeye ne ad verilir?
A) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek
B) Suç işlemeye teşvik
C) Suç işlenmesinden önce yardımda bulunmak
D) Fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak
E) Suç işleme kararını kuvvetlendirmek

13. Vergi hukukunda, kamusal güce dayalı olarak kamusal harcamaların finansmanı ve kamu idaresinin belirli edimleri ya da belirli kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan paraya ne ad verilir?
A) Harç
B) Resim
C) Veraset vergisi
D) Harcamalara katılma payı
E) Tahsil

14. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda düzenlenen vergi suç ve cezaları arasında yer almaz?
A) Kaçakçılık
B) Usulsüzlük
C) Kusur
D) Dolandırıcılık
E) Kaçakçılığa teşebbüs

15. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin kanunla koyulması, kaldırılması ve değiştirilmesi ile ilgili Vergi Hukuku ilkesidir?
A) Vergide adalet ilkesi
B) Vergide idarilik ilkesi
C) Vergide genellik ilkesi
D) Vergide hakkaniyet ilkesi
E) Vergide kanunilik ilkesi

16. Vergi konularının, verginin hesaplanmasına esas alınan değer ve miktarlarına ne ad verilir?
A) Verginin tarhı
B) Verginin tebliği
C) Verginin tahsili
D) Verginin matrahı
E) Verginin harcı

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyal güvenlik sistemine en son giren risktir?
A) İş kazası
B) Ölüm
C) İşsizlik
D) Analık
E) Hastalık

18. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunun uygulama kapsamı içinde yer alır?
A) Rehabilite edilenler
B) Sporcular
C) 55 işçinin çalıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı bir işyeri
D) Çıraklar
E) Ev hizmetlerinde çalışanlar

19. Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri bakımından en çok 30 gün süren işlerde yapılan sözleşme türüdür?
A) Tam süreli iş sözleşmesi
B) Kısmi süreli iş sözleşmesi
C) Süreksiz iş sözleşmesi
D) Belirsiz süreli iş sözleşmesi
E) Geçici süreli iş sözleşmesi

20. Sosyal Güvenlik Hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından biridir?
A) Yaşlılık
B) Malullük
C) Analık
D) Emeklilik
E) Ölüm

A D A A E B D B B B E E A D E D C C C C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,415 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi