Forum Gündemi:

Editör
#1
(Son Düzenleme: 09.01.2019, Saat:18:54, Düzenleyen: Editör.) 1.İslam aile hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına devretmesine ne ad verilir?
A) Tefvîzü't-talâk
B) et-Talâku'l-muallak
C) Muhâlea
D) Talâku'l-fâr
E) Liân

2.Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerde esnekliği sağlayan unsur ve araçlardan biri değildir?
A)Hüküm çıkarmada kaynak ve metotların zengin olması
B)Detay hükümlerden çok genel prensipler öngörmesi
C) Bazı alanlarda bilinçli boşluklar bırakması
D)Temel esasların ayet ve hadislerle belirlenmesi
E) Zaruret prensibinin kabul edilmesi

3.Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde etkili faktörlerden biri değildir?
A) Fecrin doğması
B) Şafağın belirmesi
C) Fecrin kaybolması
D) Güneşin batması
E) Şafağın kaybolması

4.Fıkıh bilginlerinin istihâle konusundaki görüşleri ve değerlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bazı alimlere göre istihâle domuz dışındaki gıda ve ürünlerde olur; domuzun istihâlesinden söz edilemez.
B)İstihâlenin hiçbir şekilde haramı helale dönüştürücü etkisi yoktur.
C)Şafiilere göre irade ve isteğe bağlı olarak gerçekleşen istihale haramı helal kılmaz.
D)Alimlerin çoğunluğuna göre istihâlenin kendiliğinden gerçekleşmesiyle iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi arasında herhangi bir fark yoktur.
E)Kendiliğinden gerçekleşen istihâle ittifakla haramı helal hale getirir.

5.Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğlenceler hakkında tutumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı yarışmalara bizzat katılmıştır.
B) Bayram eğlencelerini tasvip etmiştir.
C) At yarışları düzenlemiştir.
D) Eğlenceleri bazen seyretmiştir.
E)Mescitte eğlence düzenlenmesine engel olmuştur.

6.Canlı vericiden yapılan organ nakli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İslam dünyasındaki ilim ve fetva kurulları ilke olarak, canlı vericiden organ nakline olumlu yaklaşırlar.
B)Hayatta olan bir kimsenin gözlerinden birinin başkasına nakli caiz değildir.
C)Ölüden diriye organ naklini caiz görenler canlıdan yapılan nakli de caiz görürler.
D)Bazı bilginler ölüden diriye organ naklini caiz gördüğü halde canlıdan nakli caiz görmezler.
E)İslam bilginlerinin çoğunluğu canlı vericiden organ naklini sadece alıcı açısından hayati tehlikenin varlığı durumunda caiz görürler.

7.Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere aldığı bir şeyin mülkiyetini, bedelini kira yoluyla aldıktan sonra devretmesine ne ad verilir?
A) Vadeli kiralama
B) Finansal kiralama
C) Finansal murabaha
D) Menfaati kiralama
E) Finansal satış

8.Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
B) Vekâlet akdine dayanması
C) Alışveriş akdine dayanması
D) Hesabın zarara karşı sigortalanması
E)Karşılıklı anlaşma ile kâr oranının tespit edilmesi

9.Alınacak belirli bir reel fazlalık karşılığında borç verme yoluyla oluşan faiz türüne ne ad verilir?
A) Para faizi
B) Cârî faiz
C) Bey' faizi
D) Nesîe faizi
E) Fazlalık faizi

10.‘‘Kaparonun satıcıda kalmasının caiz olmadığını’’ savunanların gösterdiği deliller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu işlem fasit şartlar barındırmaktadır. 
B)Kaparolu satış, akitten caymayı önleyici yaptırım niteliği taşır.
C) Sözleşme haksız iktisap taşımaktadır.
D)Bu tür bir sözleşmede riskli bir belirsizlik vardır.
E)Akit tamamlansa bile, baştan batıl olduğu için akit feshedilmelidir.

11.Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa ne ad verilir?
A) İnan
B) Müşâreke
C) Katılım
D) Murâbaha
E) Mudârebe

12.Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
A) Teslimin mümkün olması
B) Akit mahallinin mevcut olması
C) Akit mahallinin kusursuz olması
D) Akdin hükmünü uygulamaya müsait olması
E) Akde konu olan şeyin biliniyor olması

13.Kiracının mal sahibinden alacağı hava parasının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mal sahibinin daha yüksek bir fiyatla gayrimenkulünü kiraya verecek olması
B)Kiracının kiraladığı yere herhangi bir zarar vermemiş olması
C) Kira kontratı imzalanırken mal sahibi ile bu konuda anlaşmış olması
D) Hakkın bir bedel karşılığında satışının caiz olması
E)Mal sahibinin zamanından önce kira sözleşmesini sona erdirmesi

14.Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
A) Sigorta tazminatı
B) Sigorta güvencesi
C) Sigortalı
D) Sigortacı
E) Sigorta primi

15.Bir zimmînin İslam ülkesinde ticari faaliyetlerinde özgür olmasının İslâm hukukundaki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaşlık hakkına sahip olması
B)Ticari ilişkilerinin kendi dini hükümleriyle çatışmamış olması
C) Toplumsal hayatı ihlal etmemesi
D) Ticari ilişkilerin evrenselliği
E) Dini dokunulmazlığının bulunması

16.Asıl borçlunun çek ya da senedini, asıl alacaklısına erken ödemesi şartıyla borcunda indirim yapılması işleminin fıkhî hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Bu işlemin yasak olduğu hususunda sarih nass vardır.
B) Borçtan indirim yapmak faiz olup caiz değildir.
C)Bu durum çek ve senet kırdırmak gibi olup caiz değildir.
D) Bu işlem negatif faiz olup caiz değildir.
E)Borçlu ile alacaklı arasında cereyan eden bu işlem caizdir.

17.Menkul kıymetlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tahvil ve hazine bonolarının zekâtı kıymeti üzerinden ödenmelidir.
B) Gelire endeksli senetlerin zekâtı, yıl sonundaki anapara ile kârın toplamı üzerinden verilmelidir.
C)İntifa senetlerinin zekâtı sadece kıymeti üzerinden ödenmelidir.
D)Hisse senetleri yatırım amacıyla alınmışsa; değeri ile gelirinin toplamı, şirketin zekâta tabi olmayan mal varlığından çıkarılarak zekât hesaplanır.
E)Hisse senetleri ticareti yapılmak amacıyla alınmışsa, sermaye piyasası değeri üzerinden %2.5 oranında zekât verilmelidir.

18.Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?
A) Hisse senedi
B) Gelire endeksli senet
C) Maktu' tahvil
D) Hazine bonosu
E) Nominal değer

19.İslam hukukuna göre kısmi vatandaşlık haklarına sahip olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müste’men
B) Seferi
C) Zimmî
D) Ehl-i kitap
E) Harbî

20.Gayrimüslim ile iş ilişkilerinde işin meşruiyetini belirleyen temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu yararını bozmaması
B) Gayrimüslimin dinine göre yasak olmaması
C) Adalet ve eşitliğe uygun olması
D) Müslümanların yararına olması
E) Dinen haram ve hukuken yasak olmaması

A D C B E C B A D B E C D B A E C D A E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,757 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,519 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,685 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,613 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi