Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin temel kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Esneklik
B) Sabit fikirlilik
C) Kararlılık
D) Liderlik
E) Yaratıcılık

2.Şirketin bilinçli olarak çekirdek bir grup ayırarak bu gruba sadece yeni işler tasarlama görevini verdiği iç girişimciliği teşvik modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırsatçı model
B) Savunucu model
C) Kolaylaştırıcı model
D) Adanmış model
E) Karmaşık model

3.  I. İkame etmek
II. Kaynaştırmak
III. Uyarlamak
IV. Elemek
Yukarıdakilerden hangileri örgütsel yaratıcılıkta kullanılan SCAMPER Tekniği'nde yer alır?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

4.İnovasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tek hedefi kâr değildir.
B)İnovasyonda başlangıçlar her koşulda mükemmel olmalıdır.
C)Sadece büyük şirketler tarafından yapılabilir.
D) İnovasyon ve Ar- Ge tamamen aynı şeydir.
E) Sadece toplumsal fayda üretir.

5.Aşağıdakilerden hangisi bir iş planı hazırlanırken kaçınılması gereken önemli noktalardan biri değildir?
A) Gerçekçi hedefler konulması
B) Taahhüt eksikliğinin varlığı
C) Tecrübe eksikliğinin varlığı
D) Olası engellerin tahmin edilememesi
E) Günceli yansıtmaması

6.Bir iş planı dosyasında en fazla iki sayfa tutulması gereken ve kuruluşun şu anki durumu, üreteceği mal ve hizmetleri vb. konuları içeren ve başlık sayfasından sonra gelen bölümüne ne ad verilir?
A) Finans planı
B) Pazarlama planı
C) İş planı özü
D) Yönetim planı
E) Üretim planı

7.  I. Deneyim eksikliği
II. Yeni rakipler
III. Tedarikçilerle yaşanan sorunlar
IV. Endüstride yaşanan istenilmeyen gelişmeler
Yukarıdakilerden hangileri iş planındaki önemli riskler bölümünde yer alır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

8.İdeal bir iş planının uzunluğu bütün plan ve ekler dahil ortalama (yaklaşık) kaç sayfa olabilir?
A) 10-30
B) 40-80
C) 90-120
D) 130-150
E) 170-200

9.Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK’ın girişimcilere sağladığı destek programlarından biri değildir?
A)Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
B) Proje Pazarları Destekleme Programı
C)Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
D) Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
E) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

10.Fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat kârlılığın azaldığı, işletmelerin gelişimindeki üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyüme aşaması
B) Olgunluk aşaması
C) Başlangıç aşaması
D) Sonuç aşaması
E) Gerileme aşamas

11.Aşağıdakilerden hangisi EUREKA’nın amaçlarından biri değildir?
A) Kaliteli ürün, metod ve hizmetler geliştirmek 
B)Sanayi ve araştırma kurumlarını kaynaştırmak
C) Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak
D) Maliyetleri artırmak
E) Sınırları aşan iş birliği sağlamak

12.Melek yatırımcılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Risk sermayedarlarına oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
B)Risk sermayedarlarına göre daha az risk alırlar.
C)Risk sermayedarlarına göre daha yüksek yatırım oranlarına sahiptirler.
D)Finansmanına yardımcı olunacak yatırımlarda kendi paralarını kullanırlar.
E)Yatırım yaptıkları işletmelerin karar süreçlerine katılmazlar.

13.İçe dönük gelişme stratejilerindeki girişimcilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Diğer bir adı da ihracata yönelik sanayileşme stratejisidir.
B)Uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir düzeye gelinceye kadar yurt içi üretimin; dış ticaret politikaları, çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir.
C)İçe dönük gelişme stratejisinin iki aşaması vardır. Birinci aşamada dayanıklı tüketim malına yönelik üretim yapan sanayiler kurulur.
D)İçe dönük gelişme stratejisinin ikinci aşamasında ise ileri teknoloji ürünü ara mallarda da ithal ikamesi başlar.
E)İthal ikamesi uygulamasının temel koşullarından biri; yavru sanayii korumaktır.

14.Tâbi olunabilecek vergiler, gelişmiş ülkelerdeki girişimciliği yaratan ulusal unsurlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Kültürel yapılarıyla
B) Para politikalarıyla
C) Vergi yapılarıyla
D) Teknolojik yapılarıyla
E) Sosyal yapılarıyla

15.Amerika'da girişimcilikle ilgili ilk eğitim Harvard Business School'da kaç yılında verilmeye başlanmıştır?
A) 1947
B) 1954
C) 1967
D) 1972
E) 1980

16.İthal ikameci sanayileşme stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalatı özendirmek
B) İthalatı serbest bırakmak
C)İthal ürünleri imal edecek yerli imalat sanayini teşvik etmek
D)Dış piyasalardan ithalat yapan girişimler oluşturmak
E)Dış ticaretin ithalat üzerine kurulmasını sağlamak

17.Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemiyle ilgili uygulamalardan biri değildir?
A) Sosyal sermayeyi artırmak
B)Kaynakların dağılımıyla ilgili eşitliği desteklemek
C)İnovasyon (yeni ürün ve hizmetler) oluşturmak
D) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
E) Ücret eşitsizliğinin artmasını sağlamak

18.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bir yenilikçi olduğunu vurgulamaktadır?
A) James
B) Coral
C) Schumpeter
D) Musso
E) Grey

19.Aşağıdakilerden hangisi; girişimciyi, alternatif kullanımlar arasında kaynakların bir tahsisçisi olarak görür?
A) Baggini
B) Kirzner
C) Nabokov
D) Auster
E) Kravitz

20.Üreticiler, tedarikçiler ve müşteriler gibi ilişkili ve karşılıklı bağımlı unsurların ortak bir coğrafyada yoğunlaşmalarına ne ad verilir?
A) Forward
B) Forfaiting
C) Leasing
D) Factoring
E) Kümelenme

B D E A A C E B D B D D A C A C E C B E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,170 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,566 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,732 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi