Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığına ne ad verilir?
A) Getiri
B) Risk
C) Arbirtaj
D) Sigorta
E) Aktüerya

2. Bir işletmenin dönen varlıkları 1.000 Türk Lirası ve kısa vadeli borçları 1.200 Türk Lirası ise, net işletme sermayesi kaç Türk Lirası’dır?
A) 2.200
B) 1.000
C) 100
D) -200
E) -300

3. Aşağıdakilerden hangisi bir bütçenin sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?
A) Tüm üretim faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte olması
B) Statik bir yapıya olması
C) Belirlenen strateji ve hedeflere uygun ve gerçekleştirilebilir olması
D) Kolaylıkla revize edilebilir olması
E) Basit ve anlaşılır olması

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin çalışma sermayesini ifade eder?
A) Dönen varlıkların toplamı
B) Duran varlıkların toplamı
C) Kısa vadeli yabancı kaynak toplamı
D) Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı
E) Toplam özsermaye

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen temel faktörlerden biri değildir?
A) Rekabet düzeyi
B) Üretim döngüsü
C) Üretim politikası
D) Kredi politikası
E) Hisse senedi ihracı

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemlerden biri değildir?
A) Kârlılık endeksi yöntemi
B) Net bugünkü değer yöntemi
C) İç kârlılık oranı yöntemi
D) Geri ödeme süresi yöntemi
E) Yıllık eşdeğer gider yöntemi

7. Alacakları tahsil edememe riskini azaltmak amacıyla, mal ve hizmet satışından doğan kısa vadeli ticari alacakların devredilmesi şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?
A) Leasing
B) Halka arz
C) Factoring
D) Barter
E) Otofinansman

8. Türkiye’de ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak ve
rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla 1990 yılında kurulan özel bütçeli kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkbank
B) KOSGEB
C) Eximbank
D) TÜBİTAK
E) Ulusal Ajans

9. Sermaye ya da nakit sıkıntısı çeken ancak orijinal projeleri ve büyüme potansiyeli olan küçük ölçekli işletmelere, sabit bir faiz ödemesi gerektirmeyen ve yeni sermayedarlar tarafından sağlanacak sermaye ile projelerini gerçekleştirme imkânı sağlayan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otofinansman
B) Melek sermaye
C) Ödenmiş sermaye
D) Risk sermayesi
E) Halka arz

10. Aşağıdakilerden hangisi Eximbank’ın girişimcilere sağladığı kredilerden biri değildir?
A) Kısa vadeli ihracat kredileri
B) Dünya Bankası kaynaklı krediler
C) Tarım kredisi
D) Avrupa Yatırım Bankası kredisi
E) Yurt dışı fuar katılım kredisi

11. İşletme faaliyetlerinden elde edilen kârların dağıtılmayıp özkaynaklara eklenmesine ne ad verilir?
A) Risk sermayesi finansmanı
B) Otofinansman
C) Yabancı kaynak finansmanı
D) Leasing
E) Factoring

12. Halka açılma kararı alan şirketin tanıtım faaliyetleri hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Halka arza hazırlık
B) Halka arz kararı
C) Halka arz sonrası
D) Değerlendirme
E) Halka arz

13. Aşağıdakilerden hangisi halka açık işletmelerin yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgileri kamuoyuna açıklama yükümlülüğünü ifade eder?
A) Kurumsal yönetim
B) Yatırımcı hakları
C) Kamunun aydınlatılması
D) Kurumsal sosyal sorumluluk
E) Bağımsız denetim

14. Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesinin ekonomiye sağlayabileceği katkılardan biri değildir?
A) Riskli yatırımları ortadan kaldırması
B) Teknolojik gelişmelere ivme kazandırması
C) Yenilikçi düşüncelerin yatırıma dönüştürülmesini sağlaması
D) Halka arzların artmasını sağlaması
E) Tasarrufların yatırıma dönüşmesinde etkili olması

15. Yatırımın, yatırım süresi sonunda nakde çevrilmesinde karşılaşılabilecek riske ne ad verilir?
A) Pazar riski
B) Kredi riski
C) Kur riski
D) İşletme riski
E) Likidite riski

16. Aşağıdakilerden hangisi özkaynak finansmanı sağlayan risk sermayesi şirketlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer almaz?
A) Yatırım yapılan işletmelerin hisse senetlerinden elde edilen kâr payı gelirleri
B) Danışmanlık ücretleri
C) Hizmet ücretleri
D) Faiz geliri
E) Yatırımların satışından elde edilen kârlar

17. Melek yatırımcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Risk sermayesine göre daha düşük riske maruz kalmaktadır.
B) Başarılı bir yatırımın yanında, kişisel fırsatların da peşindedir.
C) Yatırım yaptığı alanda kişisel deneyime sahiptir.
D) Şirketlerin yönetiminde aktif rol almak ister.
E) Girişimcileri işletmede yüksek ortaklık oranına sahip olmaya zorlayarak, girişimcinin çıkarlarını işletmenin performansına bağlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi krizler dolayısıyla başarısız olmuş işletmelerin finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik uygulamalardan biridir?
A) İşletme alacaklılarına ortaklık teklif edilmesi
B) Alacaklıların borcun bir kısmından vazgeçilmelerinin istenmesi
C) Küçülme yoluna gidilerek, eldeki envanterin bir kısmının nakde çevrilmesi
D) İşletme yönetiminin alacaklılara bırakılması
E) Borçlanma karşılığı verilen senetlerin konsolidasyonunun istenmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli hedeflerinden biri değildir?
A) Belli bir kâr düzeyini elde etmek
B) Belli bir gelir (ciro) düzeyine ulaşmak
C) Belli bir verimlilik düzeyini elde etmek
D) Düşük maliyetli üretim gerçekleştirmek
E) Ürün yelpazesine yeni ürünler eklemek

20. Aşağıdakilerden hangisi kriz yaşanacağına dair işletme içi sinyallerden biridir?
A) Ürün ve hizmetle ilgili müşteri şikayetlerinin olması ve artması
B) Karşılıksız çek ve senet sayısının artması
C) Kredi maliyetlerinde istikrarsız değişmeler olması
D) Faizlerde istikrarsızlık ve yükselme eğilimi olması
E) Kredi temininde zorluklar yaşanması

B D B A E D C B D C B E C A E D A C E A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,171 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,732 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi