Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İşletmelerde yapılan araştırma geliştirme fonksiyonu daha büyük oranda aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine yönelik olarak yapılır?
A) Temel araştırma
B) Uygulamalı araştırma
C) Araştırma felsefesi
D) Bilimsel etik
E) Teorik araştırma

2. İşletmelerin tüm çevre bileşenlerini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel çevre
B) Finansal çevre
C) Ekonomik çevre
D) Küresel çevre
E) Üst çevre

3. Etik açısından klasik görüşün savunduğu fikirler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Yöneticilerin sosyal sorumluluğu toplumun refahını korumak ve iyileştirmektir.
B) İşletmeler sadece tümüyle ekonomik kurumlar değildirler.
C) İşletme yönetiminin tek sosyal sorumluluğu hissedarlar için kârı maksimize etmektir.
D) Toplum işletmelerin sosyal, politik, yasal ve doğal çevre ile ilgili meselelerle uğraşmasını bekler.
E) İşletme bütününde takım ruhu oluşturmak yönetimin görevidir.

4. İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geriye doğru dikey büyüme
B) Yatay büyüme
C) İleri doğru dikey büyüme
D) Ürün farklılaştırma
E) Pazara nüfuz etme

5. Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonel
B) Görevsel
C) Teknik
D) Kavramsal
E) Beşeri

6.“Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ve belirlenmesi” şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneltme
B) Planlama
C) Örgütleme
D) Kontrol
E) Koordinasyon

7. İşletmelerde yönetim türlerinden olan ailesel yönetimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması durumudur.
B) Sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin siyasal düşünce ve amaçlara sahip belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu yönetim türüdür.
C) İşletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir.
D) İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesidir.
E) Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır.


8. İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
A) Program
B) Bütçe
C) Proje
D) Politika
E) Prosedür

9. Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Standartlaştırılmış ürünleri kesintisiz olarak üretmek
B) Belirli bir ürünü büyük miktarlarda üreterek verimliliği en üste çıkarmak
C) Bir ürünü otomasyona dayalı olarak en kısa sürede üretebilmek
D) Çalışanların çalışma tempolarıyla iş akış hızını uyumlu hale getirmek
E) En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmak

10. Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beğenmeli ürünler
B) Özellikli ürünler
C) Dayanıklı ürünler
D) Kolayda ürünler
E) Endüstriyel ürünler

11. Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarına yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
A) Kuponlar
B) Örnek ürün dağıtımları
C) Satış toplantıları ve gezileri
D) İndirimler
E) Hediye ürünler

12. Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasında takip ettiği yoldur.
B) Bir üreticinin ürünlerini tüketiciye herhangi bir aracıdan yararlanmaksızın doğrudan satmasıdır.
C) Ürünlerin, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi  için, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan biçimde sunulmasıdır.
D) Ürünlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama örgütlerinin oluşturduğu yapıdır.
E) Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır. 

13. Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından biraraya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?
A) Eğitim ve geliştirme
B) Özlük işleri
C) İşe alma
D) İnsan kaynakları planlaması
E) Personel envanteri

14. Yapılan araştırmaların personel bulma yöntemleri arasından en iyi adayı bulma konusunda daha başarılı olduğunu ortaya çıkaran personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışan tavsiyelerine göre personel adayı bulma
B) İnternet aracılığıyla personel adayı bulma
C) Eğitim kurumlarından personel adayı bulma
D) İlan vererek personel adayı bulma
E) Meslek kuruluşları ya da iş kurumlarından personel adayı bulma


15. İnsan kaynakları fonksiyonu süreçleri arasında yer alan performans yönetim sistemi hangi aşamalardan oluşur?
A) Performansın izlenmesi, performansın duyurulması, performansın yayınlanması
B) Performansın planlanması, performansın geri bildirimi ve performansın güncellenmesi
C) Performansın karşılaştırılması, performanstaki açıkların bulunması ve yaptırımların uygulanması
D) Performansın planlanması, performansın değerlendirilmesi ve performansın geliştirilmesi
E) Performans üzerinde uzlaşma, performansın eğitime yansıtılması ve performansın maliyete etkilerinin belirlenmesi

16. Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotasyon
B) Eşgüdümleme
C) Oryantasyon
D) Denetleme
E) Yenileme eğitimi

17. Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden biri olan ‘’ilgililik’’ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Muhasebe bilgisinin önemli hata ve ön yargı içermemesi, bilgi kullanıcılarına bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğine güvenmeleri konusunda güvence verebilmesidir.
B) Bilginin kararları etkileme gücüne sahip olması, bilginin gelecekteki olayları tahmin etmek veya geçmiş olayları doğrulamaya yardımcı olmasıdır.
C) İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesini sağlayabilmesidir.
D) Finansal tabloların mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.
E) Finansal bilginin nihai kararların alınması sırasında kullanılır derecede önem taşıyan bilgiler olmasıdır.

18. Temel bilanço eşitliğinde yer alan varlıklar aşağıdakilerden hangilerinin toplamı olarak ifade edilir?
A) Yabancı kaynaklar ve yatırımlar
B) Borçlar ve yatırımlar
C) Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar
D) Dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar
E) Hazır değerler, Geçici yatırımlar ve Alacaklar

19. Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlar arasında yer alır?
A) Satışların kârlılığı oranı
B) Likidite oranı
C) Karşılaştırma oranı
D) Faaliyet oranları
E) Cari oran

20. Bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
A) Kâr
B) Gider
C) Maliyet
D) Varlık
E) Hasılat

B D C A E B A B E D C E D A D C B C A E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,414 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi