Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Mesleki davranışlarla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkındaki inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğuna ne ad verilir?
A) Tarafsızlık
B) Meslek etiği
C) Kurum kültürü
D) Kamu yararı
E) Danışmanlık

2.Aşağıdakilerden hangisi ticari gayrimenkullere örnektir
A) Üretim ve imalat fabrikaları
B) Petrol rafineleri
C) Montaj atölyeleri
D) Bahçe
E) Otoparklar

3.Aşağıdakilerden hangisi konutların özelliklerinden biri değildir?
A) Her bir konutun benzersiz olması
B) Yüksek derecede heterojen mallar olmaları
C)Yalnızca tüketim malı olmaları, yatırım malı olmamaları
D) Uzun ömürlü olmaları
E) Taşınamaz olmaları

4.Aşağıdakilerden hangisi bir gayrimenkul ile ilgili reklamın aldatıcı ve yanıltıcı olduğunu gösteren durumlardan biri değildir?
A)Reklamı yapılan gayrimenkulle ilgili verilen sözlerin yerine getirilmemesi
B)Reklamı yapılan gayrimenkul fiyatının açık ve net olarak sunulmaması
C)Reklamda, gayrimenkul ile ilgili ifadelerin abartılı unsurlar içermesi
D)Reklamda, tüketicilerin farklı algılamasına neden olan bazı sıfatların kullanılması
E)Gayrimenkul reklamında yer alan iddialar ile gerçek arasında fark olmaması

5."Doğrudan finansman sistemi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Konut sahibi olmak için kişisel tasarrufları yetersiz olan ve ek kaynağa ihtiyaç duyan bireylerin, bu ihtiyaçlarını kişisel ilişkilerle, kaynak fazlasına sahip birey veya kurumlardan temin etmelerine doğrudan finansman sistemi denir.
B)Doğrudan finansman sistemi genellikle konut sektörünün çok iyi organize olduğu gelişmiş ülkelerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
C)İhtiyaç duyulan kaynak, genellikle insanların yakın ilişki içerisinde bulunduğu yakın çevreden temin edilmektedir.
D)Kaynağı tasarruf eden ve bu kaynağı kullanacak bireyler, aracı olmaksızın bir araya gelmektedirler.
E)Sistemin en önemli özelliği, ihtiyaç duyulan ek kaynağın aracısız temin edilmesidir.

6."Gayrimenkul değerinin günün rayicine göre belirlenmesine yönelik olan ve sonuçlarından borç verenin, kredi kullananın, sigorta şirketinin ve yatırımcıların karar verme sürecinde faydalandıkları temel çalışma"ya ne ad verilir?
A) Gayrimenkul tanıtımı
B) Gayrimenkul analizi
C) Gayrimenkul denetimi
D) Gayrimenkul sigortası
E) Gayrimenkul pazarlaması

7.Gayrimenkul analizi sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A)Değerlendirmeyi yapan kişiler pazar verilerini toplayıp analiz ederler.
B)Değerlendirilecek ya da değer biçilecek olan mülkiyet hakları tespit edilir.
C)Değerlendirmeyi yapan kişiler değer tahmininin geçerli olduğu tarihi belirlerler.
D)Analize konu olan mülkün fiziksel ve yasal kimliği tespit edilir.
E)Değerlendirmeyi yapan kişiler değerlendirmenin amacını tespit ederler.

8.4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, konut finansman sisteminde “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu” düzenlenmesi hangi amaçla zorunlu hale getirilmiştir?
A) Bankalara olan güveni artırmak
B) Gayrimenkul firmalarının imajını düzeltmek
C) Etik kodlar geliştirmek
D) Şeffaflığı artırmak
E) Finans sektörünü geliştirmek

9.Gayrimenkul piyasasında, belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılması veya aşılması durumunda yükleniciye ödenen ek tutarlara ne ad verilir?
A) Sözleşme maliyeti
B) Teşvik ödemeleri
C) Sözleşme geliri
D) Sigorta geliri
E) İnşaat geliri

10.Gayrimenkul piyasasında, müşteri tarafından ödenmiş olsun olmasın bir sözleşmeyle ilgili yapılan işlerin faturalanmış tutarlarına ne ad verilir?
A) Hakedişler
B) Katlanılan maliyetler
C) Net tutar
D) Alınan avanslar
E) Varlıklar

11.Aşağıdaki inşaatlardan hangisi özel uzmanlık gerektiren inşaatlar içinde yer almaz?
A) Yol
B) Liman
C) Apartman
D) Köprü
E) Baraj

12.Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve yapılması gereken açıklamalara ilişkin esasları belirleyen standart aşağıdakilerden hangisidir?
A) TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standartı
B) TMS-8 Muhasebe Politikaları
C)TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları
D)TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standartı
E)TMS-18 Hasılat Standartı

13. I. Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı 
II. Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler
III. Devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının saptanmasında kullanılan yöntemler
Yukarıdakilerden hangileri bir yüklenici işletmenin finansal tablolarında açıkladığı hususlar içinde yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

14.Rutin sorulara ve örgüt içindeki işlem akışına yanıt veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhasebe ve finansman sistemleri
B) Coğrafik bilgi sistemleri
C) İşlem süreci sistemleri
D) Satış ve pazarlama sistemleri
E) Toplam kalite yönetimi

15.Diğer insanlara olan davranışlarımızı yöneten prensip ve standartlara ne ad verilir?
A) Etik
B) Strateji
C) Kimlik
D) Kişilik
E) İyilik

16.Bilgisayarı veya ağı davetsiz misafirlerden koruyan yazılım ve donanımlara ne ad verilir?
A) Spam
B) Kimlik hırsızlığı
C) Güvenlik duvarı
D) Bilgi bloğu
E) Spyware

17.Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojisindeki çıktı araçları içinde yer alır?
A) Yazıcı
B) Fare
C) Barkod tarayıcı
D) Taşınabilir bellek
E) Klavye

18.Etik kod oluşturma sürecinin onay'dan sonraki ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kodların yazılması
B) Karşılaştırma
C) Ekibin oluşturulması
D) Kodların konularına göre sınıflanması
E) Etik konuların belirlenmesi ve tanımlanması

19.Aşağıdakilerden hangisi emlakçılık mesleğinin eğitiminin zorunlu olduğunun anlaşılmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?
A) Emlakçılığın uluslararası piyasalarda olması
B) Sektörde görülen ciddi aksaklıklar
C) Bu sektörde etik dışı davranışların yaygınlığı
D)Toplumun sektöre ve emlakçıya olan güvensizliği
E) Sektörde ilkel satış tekniklerinin kullanılması

20.Aşağıdakilerden hangisi etik kodların büyük önem taşımalarının nedenlerinden biri değildir?
A)Bireyin daha önce karşılaşmadığı bir etik sorun karşısında bilgi verme görevi yapmaları
B)Etik olmayan davranışlardan bireyi caydırmaları
C)Meslek erbapları arasında ortaya çıkan tartışmaları artırmaları
D)Meslek erbaplarını ve meslek örgütlerini etik açıdan değerlendirmede ahlaki ölçüt olmaları
E)Bireyin çalıştığı kuruma olan sadakatini güçlendirmeleri


B E C E B B D D B A C D E C A C A C A C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,284 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,414 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,177 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,571 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,736 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi