Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İnsanın bir takım olaylar ve olumsuzluklar karşısında kızmasına neden olan beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nötrofil
B) Amigdala
C) Lenfosit
D) Prefrontal lob
E) Matriks

2.Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?
A) Kitlesel iletişim
B) Geleneksel iletişim
C) Sanal iletişim
D) Kültürlerarası iletişim
E) Bireylerarası iletişim

3.İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İletişim örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır.
B)İletişim bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir.
C)İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistemdir.
D)İletişim sosyal süreçler bakımından zorunlu olmayan bir bilimdir.
E)İletişim sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır.

4.Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerden beklenen davranışlardan biri değildir?
A) Kabullenici olmak
B) Başarılı olmak
C) Hırslı olmak
D) Etkin olmak
E) Bağımsız olmak

5.Çocuk benliğine sahip olan bir kişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Benmerkezcidir.
B) Sorumsuz davranır.
C) Yaratıcıdır.
D) Akılcıdır.
E) Kontrolsüzdür.

6.Düşüncenin belli işaret ve simgelerle tespit edilmesine ne ad verilir?
A) Biçem
B) Boğumlanma
C) Yazı
D) Ses
E) Anlatı

7.Aşağıdakilerden hangisi benliğin insan yaşamındaki görevlerinden biri değildir?
A) Gerçeğe uyum sağlamak
B)İçgüdülerden ve dürtülerden kaynaklanan güdüleri ortaya çıkarmak
C) Kavramları birleştirmek ve bütünleştirmek
D)Geleceğe ilişkin beklenti ve amaçları saptamak
E)Çevredeki nesne ve kişilerle bağlantı kurmak

8.Aşağıdaki konu başlıklarından hangisi kavramlar hakkında konuşmaya bir örnektir?
A) Fransa
B) Altın
C) Romantizm
D) Uyuma bozuklukları
E) İş görüşmeleri


9.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın niteliklerinden biri değildir?
A) Yıkıcı değil yapıcı olması
B) Sağlam bilgilere dayanması
C) Dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplaması
D) Konuşmacının kişiliğinden bağımsız olması
E) İlginç ve değerli konuları kapsaması

10.Kurdek ve Rodgon’un tanımladığı perspektif alma şekillerine göre “diğer kişinin bakış açısını fark etme” olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel perspektif alma
B) Kültürel perspektif alma
C) Algısal perspektif alma
D) Duygusal perspektif alma
E) Görsel perspektif alma

11.İletişimde dinleme becerisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dinleme işitmektir.
B)Dinleme becerisi doğal değildir, sonradan öğrenilir.
C)Dinleme sürecinin son basamağı idrak ve yorumlamadır.
D)Dinleme insanda otomatik olarak gerçekleşen bir durumdur.
E)Bir konuşmadaki bütün dinleyiciler aynı iletiyi alırlar.

12.Eric Berne tarafından ortaya atılan ve insan kişiliğini ana-baba, çocuk ve yetişkin benlik durumları olarak üç bölüme ayıran model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topografik Kişilik Kuramı
B) Bilgi Toplumu Kuramı
C) İhtiyaçlar Hiyerarşisi
D) Motivasyon-Hijyen Kuramı
E) Transaksiyonel Analiz

13.Aşağıdakilerden hangisi etki stratejileri sınıflandırmasında birincil stratejiler arasında yer alır?
A) Pazarlık
B) Koalisyon
C) Tasdik
D) Baskı
E) Israr

14.Liderin üstlendiği göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüne ne ad verilir?
A) Cezalandırma gücü
B) Uzmanlık gücü
C) Ödüllendirme gücü
D) Yasal güç
E) Karizmatik güç

15.“Başı evet anlamında sallamak” aşağıdaki sözsüz iletişim işlevlerinden hangisine bir örnektir?
A) Yerini alma
B) Resmetme
C) Vurgulama
D) Çelişme
E) Tekrarlama

16.Var olan davranışın devamını teşvik etme amacı taşıyan ikna edici mesaja ne ad verilir?
A) Güvenilirlik mesajı
B) Kesilme mesajı
C) Benimsetme mesajı
D) Süreklilik mesajı
E) Tasdik mesajı

17.Resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği kişisel alan düzeyine ne ad verilir?
A) İçli-dışlı mesafe
B) Özelleştirilmiş mesafe
C) Kişisel mesafe
D) Samimi mesafe
E) Toplumsal mesafe

18.“İknaya direnme” kavramı aşağıdaki ikna sürecinin karakteristik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Alıkoyma
B) Davranış
C) Dikkat
D) Kabul
E) İdrak

19.İletişim matrisi sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi sesli-sözel iletişim davranışlarından biridir?
A) Mimik
B) Okuma
C) Yazı
D) Ses tonu
E) Konuşma

20.  I. Dil
II. Estetik
III. Teknolojik gelişmişlik düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri maddi kültür ögeleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


B C D A D C B C D C B E A B A D E D E B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] ŞEHİRCİLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 3,278 12.01.2019, Saat:20:28
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BELEDİYE, İMAR VE GAYRİMENKUL MEVZUATI 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,411 12.01.2019, Saat:20:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] MİMARLIK TARİHİ 2016 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 4,171 12.01.2019, Saat:20:22
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] PAZARLAMA YÖNETİMİ 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,567 12.01.2019, Saat:20:11
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 2016 FİNAL ÇIKMIS SORULARI Editör 0 2,732 12.01.2019, Saat:20:03
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi