Forum Gündemi:

Editör
#1
1.İnsanın dindar bir tabiata sahip olduğunu ve dinin kökeninin en eski insan atalarının kalıtımlarında var olan arketiplere dayandığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) W. James
B) A. Maslow
C) V. Frankl
D) C. G. Jung
E) E. Fromm

2.Bireyin sergilediği davranışların toplumun değerlerine uyup uymadığını denetleyen iç hakime ne ad verilir?
A) Çaresizlik
B) Kaygı
C) Vicdan
D) Suçluluk duygusu
E) Sıkıntı

3.Dindarlığın tecrübe (duygusal) boyutu ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dinî gelenek bünyesinde tapınma ve dine bağlılığı simgeleyen tören, âyin ve merasimler
B)Dinî inançlar, kurallar, görevler ve değerlerle ilgili bilgiler
C)Yaşanan ve uygulanan dinin, hayatın her alanına etkileri
D)Tabiatüstü kutsal bir varlık inancı ve bununla ilgili tasavvurlar
E)Allah ile ilişki halindeki inançlı insanda uyanan sezgiler, duygular ve algılar

4.Dinin birey üzerindeki fizyolojik etki ve işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Dindar bireylerin daha uzun yaşadıkları tespit edilmiştir.
B)Kanserle başa çıkmada dinin önemli bir işlevi vardır.
C)Dindarlar arasında intihar oranları daha azdır.
D)Dinî inanç ve uygulamaların organik hastalıkların tedavisinde olumlu etkileri her geçen gün daha fazla ortaya konmaktadır.
E)Tecrübi çalışmalar, genellikle dinî inanç ve uygulamaların beden sağlığını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

5.Aşağıdakilerden hangisi kırsal-kentsel kökenlilik ile dindarlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarından biridir?
A)Kırsal kökenlilerin dindarlık düzeyleri, kentlilerden daha yüksektir.
B)Şehirlilerin dindarlıkları, köylülerin dindarlıklarından daha içten ve samimidir.
C)İlçe ve kasabada yerleşik olanlar, dine daha az ilgi duyarlar.
D)Yerleşim yerleri ile dindarlık düzeyi arasındaki ilişki, tamamen belirsiz ve karmaşıktır.
E)Kentlilere göre günlük hayatta din, her şeyden daha önemlidir.

6.Yaşlılık dönemi dinî hayatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Yaşlılık her hâlükârda dindarlığı olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür.
B)Yaşlılık dönemi dindarlığı kaderci bir tevekkül ve teslimiyetle yakından ilişkilidir.
C)Yaşlılık döneminde din en önemli psiko-sosyal uyum faktörlerinden biridir.
D)Yaşlılık döneminde dinî inançların daha önemli hâle gelmesinde, ölümü anlamlandırma çabası önemli rol oynamaktadır.
E)Yaşlılık döneminde dua, ibadet ve dinî uygulamalardaki artış, geçmişi telafi çabasıyla ilişkilidir.

7.- Çelişki ve çatışmalar
- Sorgulama ve şüphe
- Suçluluk ve günahkârlık duygusu
Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erinlik
B) Çocukluk
C) Orta yaş
D) Ergenlik
E) Yaşlılık

8.Çocukların Tanrı'yı ve melekleri gerçek insanlar olarak düşündüğü Harm's Teorisi evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlaki aşama evresi
B) Gerçekçi evre
C) Bireysel evre
D) Fiziksel kendiliğindelik evresi
E) Peri masalları evresi

9.Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, “bireylerin değer verdiği, kendilerini adadığı, hizmet ettiği, yasaklarına uyduğu değer merkezleri ve güç imgeleri” olarak temsil edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnanç
B) İnanç aşamalarının boyutları
C) İnanç süreçleri
D) İnancın içeriği
E) İnanç aşamaları

10.Güven olarak adlandırdığı iman kavramını, daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı ve buna karşılık inancı daha kesin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Clark
B) Smith
C) Vergote
D) Fowler
E) Allport

11.İnanan kişinin imanını derinleştirme ve olgunlaştırma çabasına olumlu katkılarda bulunan şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadakat şüphesi
B) Arayış şüphesi
C) Kavramsal şüphe
D) Bencillik şüphesi
E) İnkârcı şüphe

12.Çocuklarda tasavvurların oluşumuna kaynaklık eden ve onların ilk Tanrı tasavvurların en derin ve en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkadaş grubu
B) Anne ve baba
C) Dinî çevre
D) Toplum
E) Okul

13.Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?
A) Dinî tecrübe
B) Dinî tasavvur
C) Tanrı tasavvuru
D) Dinî düşünce
E) Melek tasavvuru

14.Tanrı kavramının teologların düşüncelerine dayandığını, Tanrı tasavvurunun ise duygusal bir kabul olduğunu ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jung
B) James
C) Piaget
D) Freud
E) Rizzuto

15.Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dinî duyguları geliştirirler.
B) Dindarlığın toplumsal boyutunu oluştururlar.
C) Dinî inancı kuvvetlendirirler.
D) İbadet içinde yer alırlar.
E) Birlik ve bütünlük ruhunu canlı tutarlar.

16.Kur’an’da, “boyun bükerek, sessizce, korku ve ümitle dua edilmesini” belirten ayetle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Duanın kabul edilebilirliğinin şartları
B) Dua ederken korku duyulması gerektiği
C) Duadaki samimilik
D) Duada sessizliğin önemli olduğu
E) Dua edenin ümitvar olmasının önemi

17.Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin psikolojik etkilerini ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?
A) Dinî algılayış
B) İbadetin yapılış zamanı
C) İbadetteki samimiyet
D) Dinî bilgi
E) İbadetteki niyet

18.Aşağıdakilerden hangisi aşırı bir gerilim ve sıkıntının, dinî değişim öncesinin gerekli şartı olduğunu ileri süren psikologlardan biridir?
A) Jung
B) Adler
C) Stark
D) Freud
E) Frankl

19.Tövbede ilk önce aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
A) İnanç değişimi
B) Zihinsel değişim
C) Davranış değişimi
D) Duygusal değişim
E) Manevi değişim

20.Kişinin başından geçen dramatik bir olay, izlediği dinî bir toplantı, konuşma gibi dinî duygularının harekete geçmesiyle dindarlaşmaya karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebri
B) Duygusal
C) Entelektüel
D) Deneysel
E) Yeniden uyanış

D C E C A A D B D E A B C E D A B C B E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Thumbs Up [Final] DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,756 09.01.2019, Saat:20:55
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,518 09.01.2019, Saat:20:49
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] DİN SOSYOLOJİSİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,960 09.01.2019, Saat:20:39
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] KELÂMA GİRİŞ 2017 ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,685 09.01.2019, Saat:20:32
Son Yorum: Editör
Thumbs Up [Final] HADİS 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,611 09.01.2019, Saat:20:24
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi