Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi çıkış işlemleri alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?
A) İzin çıkış bilgileri ekranı
B) Duruşma nedenli çıkış yapacak tutuklu/hükümlü ekranı
C) Süreli çıkış ekranı
D) Dış görev nedenli çıkış ekranı
E) Teslim etme ekranı

2. Tutuklu/hükümlülerin oda/koğuşlarının belirlenmesi, psiko-sosyal servis tarafından hazırlanan rapor ve değerlendirmelerin karara bağlanması amacıyla seçici kurul tarafından alınan karar işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim ve terbiye kurulu kararları alt modülü
B) Seçici kurul kararları alt modülü
C) Psiko sosyal işlemleri modülü
D) İdare kurul kararları alt modülü
E) Vardiya işlemleri modülü

3. Tutuklu/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup işlemleri modülü
B) Tanımlamalar modülü
C) Evrak işlemleri modülü
D) Yayın takip işlemleri modülü
E) Ziyaret işlemleri modülü

4. I. Dava türü
II. Taraf sayısı
III. Davadaki istek kalemi sayısı
IV. Davanın esası hakkındaki bilgiler
Yukarıdakilerden hangileri hukuk mahkemesi işlemlerinde, dava tevzi işlemi sırasında verilmesi gereken bilgilerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemesi işlemlerinde, karar modülü ekranlarından biri değildir?
A) Temyiz başvurusunun kaydedilmesi ekranı
B) Ek karar evrakının hazırlanması ekranı
C) Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi ekranı
D) Vakıf kararlarının tescil edilmesi ekranı
E) Seri dava karar bilgilerinin kaydedilmesi ekranı

6. Borçlunun bütün menkul ve gayrimenkullerinin alacaklıya olan borcunu karşılamaması durumunda talep üzerine alacaklı için alacağına dair belge
hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aciz belgesinin hazırlanması ekranı
B) Takibe esas meblağın gösterilmesi ekranı
C) Ödeme bilgileri ve borç bilgileri ekranı
D) Borçlu menkul ve gayrimenkul kayıt ekranı
E) Sıra cetveli gösterge ekranı

7. İcra iflas işlemlerinde vekil bilgilerinin değiştirilmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşan modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vekâlet sistemi kayıt modülü
B) Vekâlet sistemi giriş modülü
C) Vekil işlemleri bilgilendirme modülü
D) Vekil işlemleri alt modülü
E) Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi modülü

8. İcra işlemleri sırasında taraflara ait mal bilgilerinin sisteme kaydedilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşınır bilgilerinin girilmesi modülü
B) Mal modülü
C) Taşınmaz bilgilerinin hazırlanması modülü
D) Taşıt bilgilerinin hazırlanması modülü
E) Maaş bilgilerinin hazırlanması modülü

9. İcra dairelerinin takip süresi boyunca hazırlaması gereken evraklarının hazırlandığı modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebligat işlemleri modülü
B) Genel icra işleri takip modülü
C) Genel yazılar modülü
D) Vekil işlemleri bilgilendirme modülü
E) İlan tarihinin kaydedilmesi modülü

10. Yurtdışında yaşayan veya bulunan dosya ilgililerine yapılması öngörülen tebligat işlem bilgilerinin kaydedilmesi ve ilgili merciye üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtdışı tebligat için Bakanlığa üst yazı hazırlanması ekranı
B) Yurt dışında yaşayanlara ilişkin tebligat yapılması ekranı
C) Yurt dışı konsolosluklara tebligat yapılması ekranı
D) Yurt dışı posta havalesi gösterge ekranı
E) Yurt dışında bulunan malların bildirim tebligatı gönderilmesi ekranı

11. Aşağıdakilerden hangisi icra iflas işlemlerinde, tanımlar modülü ekranlarından biri değildir?
A) Dış kurum ekleme/güncelleme ekranı
B) Dosya detay görüntüleme ekranı
C) Alacak kalemleri tanımlama ekranı
D) İtiraz edilebilecek tebliğ evrakları ekranı
E) Genel faiz tanımlama ekranı

12. Aşağıdakilerden hangisi icra iflas işlemlerinde, bilirkişi alt alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?
A) Bilirkişi görevlendirilmesi ekranı
B) Bilirkişi teslim tutanağı ekranı
C) Posta alınması işlemleri ekranı
D) Bilirkişi araması ekranı
E) Bilirkişi değişikliği ekranı

13. İdari yargı işlemlerinde hâkimlerin görülen dava dosyasıyla ilgili girilen hatırlatma bilgilerinin güncellendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görüşme tutanağı
B) Hâkimin not defteri
C) Kodlu alan içerikleri tanımlama
D) Sistemde olmayan dosya girişi
E) Dava özet bilgileri

14. İdari yargı işlemlerinde dava dosyası için yapılacak bir işlemin, (bilirkişi incelemesi, keşif) mahkemenin bulunduğu yerde yapılamamasından dolayı başka bir mahkemeye gönderilmesi ve gönderildiği mahkemede işlemlerin yapılması faaliyetlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtiraz modülü
B) Temyiz modülü
C) Duruşma modülü
D) Talimat modülü
E) Posta modülü

15. Mahkemelerde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verildikten sonra dosyanın bulunan harç ve masrafları ile birlikte yetkili mahkeme veya Danıştay’a gönderilirken
oluşturulan listelerin hazırlandığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harç masraf reddiyatı hesaplama iptal
B) Banka hesabı tanımlama
C) Harç iade yazısı
D) Harç tahsil müzekkeresi
E) Yetki red listeleri hesaplama

16. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde parasal işlem yapılmamış ve dolayısıyla paraları maliyeye devredilecek dosyaların listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanaşımı listesi
B) Toplu posta rapor hazırlama
C) Harç/masraf iptali
D) Vezne kasa kapatma
E) Toplu reddiyat modülü

17. İdari yargıya ilişkin bölge idare mahkemesi ve vezne işlemlerinde, veznede dosya tevzi edilirken tevzi işleminin daha hızlı yapılabilmesi için çok kullanılan kurumların
daha önceden sisteme tanımlanıp kısa yol oluşturulması işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Posta masrafları girişi-güncellenmesi
B) Dış kurumlar güncelleme
C) Kodlu alan içerikleri tanımlama
D) Yazıcıların tanımlanması
E) Kurum listesine kurum ekleme

18. Aşağıdakilerden hangisi Adli Tıp Kurumu işlemlerinde, dosya görüntüleme işlemleri alt modülü kapsamındaki ekranlardan biri değildir?
A) Birimdeki dosyaları görüntüleme
B) Dosya bilgileri görüntüleme
C) Teslim alma tutanağı görüntüleme
D) Uzman dosyalarını görüntüleme
E) İade edilen rapor istemlerini görüntüleme

19. Aşağıdakilerden hangisi Adli Tıp Kurumu işlemlerinde, hasta kabul modülü kapsamındaki ekranlardan biri değildir?
A) Gözlem ID hasta kabul
B) Kıymetli eşya teslim alma
C) Para teslim alma
D) Gözlem hasta yatış kaydı
E) Yeni oturum belirleme

20. Daha önceden Adli Tıp Kurumu’na gelerek adli tıp numarası almış bir dosyaya, evrakın geldiği yerden istenen soruya istinaden cevabın yazıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel tutanak
B) Adli olgu ekleme-değiştirme-görüntüleme
C) Tekit yanıtı
D) Kapalı dosyayı açma
E) Dosya ilişkilendirme

E B D D A A D B C A B C B D E A E C E C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi