Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdaki belgelerden hangisiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda âyanların varlığı tanınmıştır?
A) 1839 Tanzimat Fermanı
B) 1856 Islahat Fermanı
C) 1808 Sened-i İttifak
D) 1876 Kanun-u Esasi
E) 1909 Anayasa Değişiklikleri

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde kurucu meclis içinde belirleyici olmuştur?
A) Danışma Meclisi
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Milli Birlik Komitesi
D) Temsilciler Meclisi
E) Milli Güvenlik Kurulu

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamalarının denetimini yapmakla yetkilidir?
A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yüksek Öğretim Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Sayıştay

4. İnsan hakları hangi savaştan sonra devletlerin iç meselesi olmaktan çıkmıştır?
A) II. Dünya Savaşı
B) Vietnam Savaşı
C) Altı Gün Savaşı
D) I. Körfez Savaşı
E) II. Körfez Savaşı

5. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş demokrasilerde vergi koyma yetkisine sahiptir?
A) Monark
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan
D) Parlamento
E) Bakanlar Kurulu

6. İçtüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
A) Bakanlar Kurulu
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) TBMM

7. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun olağan dönem Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin kaynağıdır?
A) Bütçe kanunu
B) Kesin hesap kanunu
C) Milletlerarası antlaşmalar
D) Yönetmelik
E) TBMM yetki kanunu

8. Aşağıdakilerden hangisi yıllık gelirlerin toplanması ve harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığının denetimini gerçekleştirir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM
E) Devlet Denetleme Kurulu

9. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetki ve görevlerinden biridir?
A) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
B) Vali ataması yapmak
C) Yargısal olarak anayasaya uygunluk denetimi yapmak
D) Belediye başkanlarını görevden almak
E) RTÜK üyelerini seçmek

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki %10’luk ulusal seçim barajıyla ulaşılmak istenen amacı ifade etmektedir?
A) Temsilde adaleti sağlamak
B) Yasama organını etkin hale getirmek
C) Bakanlar Kurulunu zayıflatmak
D) Yönetimde istikrarı sağlamak
E) Cumhurbaşkanının meşruiyetini artırmak

11. Aşağıdakilerden hangisi savaş ilanına karar verme yetkisine sahiptir?
A) TBMM
B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

12. Yasama bağdaşmazlığı kurumunun kabulüyle milletvekilleri aşağıdakilerden hangisinin etkisinden korunmak istenmiştir?
A) TBMM Başkanının
B) Yürütme organının
C) Üyesi olduğu siyasi partinin
D) Medyanın
E) Yargı organının

13. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etme görevine sahip kılınmıştır?
A) Cumhurbaşkanı
B) Kültür Bakanı
C) Başbakan
D) Bakanlar Kurulu
E) TBMM

14. Aşağıdakilerden hangisi vatana ihanetten dolayı Cumhurbaşkanını suçlama yetkisine sahiptir?
A) TBMM
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
D) Danıştay
E) Bakanlar Kurulu

15. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile hükümet sistemi olarak klasik parlamentarizmin dışına çıkıldığının bir göstergesidir?
A) Bakanlar Kurulunun zayıflatılması
B) Cumhurbaşkanının kapsamlı ve etkili yetkilerle donatılması
C) Yargı organının bağımsızlaştırılması
D) Milli Güvenlik Kurulu’nun anayasallaştırılması
E) Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi

16. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine başkanlık eder?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Milli Güvenlik Kurulu
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

17. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bireysel başvuruları kabul etme yetkisine sahiptir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Sayıştay
E) Kamu Denetçiliği Kurumu

18. Yargı bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisinin varlığı için zorunlu bir ilkedir?
A) Parlamenter sistem
B) Sosyal devlet
C) Serbest piyasa ekonomisi
D) Meşruti monarşi
E) Hukuk devleti

19. Aşağıdakilerden hangisi kendi üyelerinden birini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirme yetkisine sahiptir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Devlet Denetleme Kurulu

20. Anayasa Mahkemesi’nde bir kanun hakkında iptal davasını açma süresi ne zaman başlar?
A) TBMM Başkanı’nın kanunun kabul edildiğini açıklamasıyla
B) Hükümet sözcüsünün kabul edildiğini açıklamasıyla
C) Dava konusu kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması itibarıyla
D) Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasıyla
E) Yasama komisyonunun kanun tasarısını TBMM Genel Kurulu’na sevk etmesiyle

 C B D A D E E D E D A B A A B B C E C C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,633 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,431 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi