Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin kazanılma yollarından biri değildir?
A) Miras yoluyla kazanma
B) Aslen kazanma
C) Kusursuz kazanma
D) Tesisen kazanma
E) Devren kazanma

2. Aşağıdakilerden hangisi eklentidir?
A) Evin duvarları
B) Dolabın anahtarı
C) Geminin yelkeni
D) Evin penceresi
E) Otomobilin direksiyonu

3.Alacak hakkının nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nisbi haklardandır.
B) Yararlanma hakkıdır.
C) Kişisel haklardandır.
D) Mutlak haklardandır.
E) Malvarlıksal haklardandır.

4.Kişinin olayları yanlış algılayıp, bunları yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasının sonucu meydana gelen yanılmaya ne ad verilir?
A) Saikte yanılma
B) Gerçek yanılma
C) Açıklamada yanılma
D) Hukuken yanılma
E) Algılama yanlışı

5.Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğü halinde borçluya tanınan olanaklardan biridir?
A) Sözleşmeden dönme
B) Sözleşmenin iptali
C) Sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü
D) Munzam zararın tazmini
E) Sözleşmenin yorumlanması

6.Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün koşullarından biri değildir?
A) Alacaklı temerrüdünün olmaması
B) Muaccel bir borç
C) İfası mümkün bir borç
D) İfa için ihtarda bulunulması
E) Aşırı ifa güçlüğünün bulunulması

7.Sebepsiz zenginleşmeden borç doğduğu hallerde zamanaşımı geçse bile borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan def’i aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ödemezlik def’i
B) Ayıp def’i
C) Takas def’i
D) İptal def’i
E) Daimi def’i

8.Alacağın devrinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebebe bağlı tasarruf işlemi
B) Sebepten soyut taahhüt işlemi
C) Sebebe bağlı taahhüt işlemi
D) Sebepten soyut tasarruf işlemi
E) Sebepten soyut kazandırıcı işlem

9.A, tarlasını B ‘ye bağışlamış ancak B’nin her yıl tarla gelirinin %10’unu köylülere bırakmasını istemiştir. Taraflar arasındaki bağışlama sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüklemeye bağlı bağışlama
B) Bozucu şarta bağlı bağışlama
C) Geciktirici şarta bağlı bağışlama
D) Elden bağışlama
E) Karma bağışlama

10.Aşağıdakilerden hangisi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?
A) Finansal kiralama sözleşmesi
B) Kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesi
C) Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesi
D) Kira sözleşmesi
E) Tek satıcılık sözleşmesi

11.Aşağıdaki satış türlerinden hangisi iradi şarta bağlı satış niteliğindedir?
A) Kısmi ödemeli satış
B) Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış
C) Artırmayla satış
D) Beğenme koşuluyla satış
E) Örnek üzerine satış

12.Ticari taksitli satışın tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Noter önünde onaylama şeklinde
B) Noter önünde düzenleme şeklinde
C) Nitelikli yazılı şekil
D) Adi yazılı şekil
E) Sözlü şekil

13.Aşağıdakilerden hangisi kiralanandaki ayıp nedeniyle kira sözleşmesinin feshedilmesinin koşullarından biri değildir?
A) Kiralananda ayıp bulunmalı
B) Ayıp kiralananın kullanılmasını imkansız kılmalı
C) Ayıp önemli olmalı
D)Kiralayana ayıbı gidermesi için uygun bir süre verilmeli
E)Kiralayan verilen bir sürede ayıbı gidermemiş olmalı

14.Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçinin borçlarından biri değildir?
A) Sadakatli davranma
B) İşgörme
C) İşverenin emir ve talimatlarına uyma
D) Eşit işlem yapma
E) Özen gösterme

15.Aşağıdakilerden hangisi kullanım ödüncü sözleşmesine konu edilemez?
A) Bisiklet
B) Para
C) Elbise
D) Altın bilezik
E) Otomobil

16.Eser sözleşmesinde yüklenicinin ücret alacağı muacceliyet tarihinden itibaren ne kadar süre sonra zamanaşımına uğrar?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

17.Bir kimseye, başka bir kimsenin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona ait olmak üzere yükleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vekâlet sözleşemesi
B) Eser sözleşmesi
C) Garanti sözleşmesi
D) Kefalet sözleşmesi
E) Ariyet sözleşmesi

18.Kefalet sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi şekil
B) Adi yazılı şekil
C) Nitelikli yazılı şekil
D) Herhangi bir şekle tabi değildir.
E) Noterde düzenleme şeklinde

19.Aşağıdakilerden hangisi vekilin özel temsil yetkisine sahip olmasını gerektiren hukuki işlemlerden biri değildir?
A) İflasın ertelenmesi
B) Sulh olma
C) Taşınmazın kiraya verilmesi
D) Hâkimin reddi
E) Davayı kabul

20.Borçluya kefalet eden kefilin güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müteselsil kefalet
B) Rücua kefalet
C) Adi kefalet
D) Kefile kefalet
E) Mücerret kefalet

C B D A A E E D A E D C B D B E A C C B

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,633 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,431 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi