Forum Gündemi:

Editör
#1
1. Hukukun dallara ayrılmasında en yaygın olarak kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denkleştirme
B) Hakkaniyet
C) Özgürlük
D) Bireysellik
E) Eşitlik

2. Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
A) Olağan durumun aksinin ispatı, bunu iddia edene düşer.
B) Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek yoktur.
C) Fiili karineye dayanan taraf ispat yükünden kurtulur.
D) Kanuni karineye dayanan taraf ispatla yükümlü değildir.
E) Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.

3. Medeni Kanun’da haklara ve borçlara sahip olabilen varlığı ifade etmek için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan
B) Kişi
C) Birey
D) Topluluk
E) Cemiyet

4. Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?
A) Tespit davası
B) Durdurma davası
C) Önleme davası
D) Maddi tazminat davası
E) Vekâletsiz iş görme davası

5. “Tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesi”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüzel kişi için öngörülen gerekli organların oluşumunun tamamlanması
B) Tüzel kişinin en az 7 kişiden oluşması
C) Tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınması
D) Tüzel kişinin kuruluş için ilgili bakanlıktan izin alması
E) Tüzel kişinin sürekli bir amacının olması

6. Nişanlanma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nişanlama sözleşmesini yapacak olan kimselerin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
B) Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızasıyla dahi nişanlama sözleşmesi yapamazlar.
C) Tam ehliyetliler tek başlarına nişanlanabilirler.
D) Tam ehliyetsizler nişanlanma sözleşmesi yapamazlar.
E) Sınırlı ehliyetliler kimsenin rızasına bağlı olmadan nişanlanabilirler.

7. Olağan evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21
B) 18
C) 17
D) 16
E) 15

8. Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yokluk
B) Evlenmenin feshi
C) Evliliğin iptali
D) Mutlak butlan
E) Nisbi butlan

9. Evlilik birliği süresince eşler arasında gerçekleşen hukuki işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 20 yıl
E) 30 yıl

10. Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
A) Eşlerden birinin ölümü
B) Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
C) Başka bir mal rejiminin kabulü
D) Boşanma sebebiyle evliliğin sona ermesi
E) Hâkim kararıyla mal ayrılığına geçilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da yer alan aile konutunu korumaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?
A) Aile konutunun diğer eşin rızası olmadan devredilememesi
B) Aile konutunun maliki olan eşin üçüncü kişilere kefil olamaması
C) Aile konutunun üzerine diğer eşin rızası olmadan ipotek tesis edilememesi
D) Aile konutu üzerindeki hakların diğer eşin rızası olmadan sınırlanamaması
E) Aile konutuna ilişkin kira sözleşmesinin diğer eşin rızası olmadan feshedilememesi

12. Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?
A) Yoksulluk nafakası
B) İhtiyaç nafakası
C) Denklik nafakası
D) İştirak nafakası
E) Ayrılık nafakası

13. Evlat edinmede evlat edinen ve evlatlık arasında bulunması gereken en az yaş farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
B) 25
C) 20
D) 18
E) 15

14. Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evlenmenin iptali
B) Evlenmenin feshi
C) Evlenmenin yokluğu
D) Evlenmenin kesin hükümsüzlüğü
E) Evlenmenin geçersizliği

15. Ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın işlemi yaptığı sırada fiil ehliyetinden yoksun olmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüme bağlı tasarrufun yok sayılması
B) Ölüme bağlı tasarrufun kesin hükümsüz olması
C) Ölüme bağlı tasarrufun iptali
D) Ölüme bağlı tasarrufun feshi
E) Ölüme bağlı tasarrufun kısmen hükümsüz sayılması

16. Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır?
A) 1/4’ünü
B) 1/3 ’ünü
C) 1/2’sini
D) 3/4’ünü
E) Tamamını

17. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder?
A) Malvarlığı
B) Servet
C) Hazine
D) Mamelek
E) Tereke

18. Miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ferdi mülkiyet
B) Paylı mülkiyet
C) Elbirliği mülkiyeti
D) Müşterek mülkiyet
E) Müteselsil mülkiyet

19. Mirasa ehil olabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak ehliyetine sahip olmak
B) Fiil ehliyetine sahip olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) 15 yaşını doldurmuş olmak
E) 7 yaşını doldurmuş olmak

20. Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir?
A) Mirasın kabulü
B) Terekenin defterinin tutulması
C) Mirasın reddi
D) Miras hisselerinin devri
E) Resmi tasfiye

E E B E A B C D A B B D D C C A E C A D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,633 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,431 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi