Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden biridir?
A) Farklı toplumlarda farklı uygulanabilmesi
B) Bir ülkenin sadece vatandaşlarının faydalanabilmesi
C) Uluslararası zorunluluk halinde ihlal edilebilmesi
D) Öncelikli olması
E) Belirli sınıf veya zümreye ait olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da insanlar arasında ayrım yapılmasına karşı çıkan ve bu nedenle bulunduğu toplumdaki kast sisteminin adaletsiz olduğunu savunan düşünürdür?
A) Brahma
B) Gandhi
C) Buda
D) Mahatma
E) Konfüçyüs

3. 1982 Anayasası’na göre gözaltına alınan kişiler toplu olarak işlenen suçlar hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
E) 72

4. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in kurulmasındaki etkenlerden biridir?
A) İtalya ve Japonya arasındaki ittifakın korunmasının gerekliliği
B) Dünya barışının korunmasının gerekliliği
C) Avrupa devletlerinin denizaşırı topraklarının tehlike altında olması
D) SSCB’nin siyasi rejiminin tehlike altında olması
E) İnsan Hakları kavramının devletlerin içişlerine karışmak için bahane olarak kullanılması

5. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Komisyonun amacı, her türlü ayrımcılık da dâhil olacak biçimde ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele edilmesidir.
B) Komisyon, yabancı düşmanlığına karşı faaliyetlerde bulunur.
C) Komisyon, üye ülkelerin temsil edildiği hâkimlerden oluşmaktadır.
D) Komisyon’un üye ülkeler nezdinde bir yaptırım yetkisi yoktur.
E) Komisyon, amacı çerçevesinde üye devletler hakkında raporlar hazırlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Inter- Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımamıştır?
A) Arjantin
B) Ekvator
C) ABD
D) Şili
E) Kolombiya

7. Aşağıdakilerden hangisi Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’nun görevlerinden biridir?
A) İnsan haklarını ihlal eden devletler için Güvenlik Konseyine yaptırımda bulunma yetkisi vermek
B) Devlet başvurularını inceleyerek haksız bulduğu tarafı tazminata mahkûm etmek
C) Ağır insan hakları ihlallerinde bulunan devlet görevlilerini cezalandırmak
D) İnsan hakları ihlallerinde bulunan devletleri BM nezdinde kınamak
E) Taraf devletlere insan haklarına ilişkin öneri ve düşüncelerini aktarmak

8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı’nda tanınan haklardan biri değildir?
A) Grev hakkı
B) Zorla çalıştırılmanın yasaklanması
C) Ayrımcılık yasağı
D) Bireylerin istedikleri ülkenin vatandaşlığına geçebilme hakkı
E) Sağlık hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin koruduğu hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A) Din özgürlüğü
B) İfade özgürlüğü
C) Evlenme hakkı
D) Siyasi partilere girme özgürlüğü
E) Ücretsiz yükseköğrenim hakkı

10. Anadili Türkçe olmayan bir sanığın, yargılandığı bir mahkemede tercüman talebi kabul edilmeden hüküm giymesi halinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin koruduğu haklardan hangisi ihlal edilmiş olur?
A) Adil yargılanma hakkı
B) Din ve vicdan özgürlüğü
C) İfade özgürlüğü
D) Yaşam hakkı
E) Anadilde iletişim özgürlüğü

11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ayrımcılık yasağı kaçıncı maddede düzenlenmiştir?
A) 14.
B) 15.
C) 16.
D) 17.
E) 18.

12. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine göre evlenme ve aile kurma hakkı aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz?
A) Evlenmenin ulusal yasalar çerçevesinde gerçekleşmesi şartı
B) Aynı cinsiyete sahip kişiler arasındaki evlenme hakkının bulunması
C) Boşanma hakkı
D) Evlenme yaşının ulusal hukuk tarafından düzenlenebilmesi
E) Ulusal hukukun evlenmeye ilişkin usulleri düzenlerken hakkın özüne dokunmamasının şart olması

13. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan özgürlükleri korumak öncelikle taraf devletlerin görevidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, üye devletler bu görevlerini yerine getirmediği zaman devreye girer.”
ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A) Doğrudanlık
B) Yerindenlik
C) Hukuk devleti
D) İçişlerine karışmama
E) Açıklık

14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
A) Brüksel
B) Lüksemburg
C) Londra
D) Cenevre
E) Strazburg

15. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre “potansiyel mağdur” kavramı, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
A) Mağdur olan kişi ile şahsi bir bağın bulunması
B) Bir olaydan doğrudan etkilenmese bile etkilenme olasılığı olan kişiler
C) Bir olaydan sınırlı olarak zarar gören kişiler
D) Bir olayda birlikte zarar gören kişiler
E) Bir kanun uygulanmadan önce kanunun sözleşmeye aykırı olduğunu düşünen kişiler

16. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kaç yılında kabul etmiştir?
A) 1948
B) 1949
C) 1950
D) 1951
E) 1952

17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye
B) İtalya
C) Rusya
D) Polonya
E) Fransa

18. Türkiye için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan, işkence yasağı ihlali ile ilgili başvurular hangi yıllardan sonra önemli ölçüde azalmıştır?
A) 1960’lı
B) 1970’li
C) 1980’li
D) 1990’lı
E) 2000’li

19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları arasında yer alan, Ürper ve Diğerleri/Türkiye kararı aşağıdaki özgürlüklerden hangisine ilişkindir?
A) Yaşam hakkı
B) Kişi özgürlüğü
C) İfade özgürlüğü
D) Din ve vicdan özgürlüğü
E) Özel hayatın gizliliği

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin Salduz/Türkiye (27.11.2008) kararı, Türkiye’de hukuksal sürece hangi ilkeyi kazandırmıştır?
A) İfade özgürlüğü hakkı
B) Yaşam hakkı
C) Kötü muameleye maruz kalmama hakkı
D) Gözaltında avukat yardımından yararlanma hakkı
E) Gözaltında işkence edilmeme hakkı

D C D B C C E D E A A B B E B A C E C D

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,632 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,727 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,017 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,238 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,431 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi