Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Cezanın aşağıdaki amaçlarından hangisi onun, toplumu oluşturan bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle toplumu suç işlemekten alıkoymasını ifade eder?
A) Özel önleme
B) Yerel önleme
C) Objektif önleme
D) Genel önleme
E) Kesintisiz önleme

2. Kanunda aksi belirtilmemişse süreli hapis cezası en fazla kaç yıldır?
A) 30
B) 20
C) 15
D) 10
E) 5

3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm hükümlülerin, haklarında uygulanacak rejimi, gönderilecekleri infaz
kurumunu ve bu amaçla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için tabi tutulacakları gözlem süresi en fazla kaç gündür?
A) 60
B) 30
C) 15
D) 10
E) 3

4. Kural olarak infaz kurumunun tamamında en geç ne kadar zamanda bir arama yapılır?
A) Haftada bir
B) On günde bir
C) Ayda bir
D) Üç ayda bir
E) Altı ayda bir

5. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezasının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemiyle, aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından ertelenebilir?
A) Cumhuriyet Başsavcılığı
B) İnfaz hâkimliği
C) Sulh ceza hâkimliği
D) Hükmü veren mahkeme
E) Ağır ceza mahkemesi

6. Hükümlülerin bulundukları infaz kurumundan başka bir kuruma nakilleri için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun olan üç tanesini belirten bir dilekçe vermeleri
B) Kaldırılmış olsa bile disiplin cezası almamış olmaları
C) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
D) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması
E) Gitmek istedikleri kurumun daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadıkları bir kurum olması

7. Sağlık Kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, kanunda gösterilen yakınlarından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinde bulunmasına bağlı olarak, infaz kurumunda geçirilen süreye bakılmaksızın ziyaret için hükümlüye, yol süresi hariç kaç gün mazeret izni verilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

8. Kanunda belirtilen koşulları sağlayan hükümlü, koşullu salıverme süresinin dolmasına en fazla ne kadar süre kala, koşullu salıverilme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanması suretiyle cezasının infazı imkânından faydalanabilir?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

9. Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki suçlardan hangisini işleyen hükümlülerin cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilir?
A) Yağma
B) Fuhuş
C) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
D) Rüşvet
E) Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

10. Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu idaresinin tüm personeli bakımından geçerli olan yükümlülüklerden biri değildir?
A) Dürüst davranma
B) Eşit işlem
C) İstihbarat toplama
D) Sır saklama
E) Tarafsız davranma

11. Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir?
A) İlk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
B) Beş yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
C) İlk kez suç işlemiş tüm hükümlüler
D) Altmış yaşından büyük tüm hükümlüler
E) Altmış yaşından büyük ve ilk kez suç işlemiş hükümlüler

12. İnfaz kurumundaki kurullarda karar alınırken oylama sonucunda eşitlik olursa ne şekilde hareket edilir?
A) Kurul dağıtılıp yeniden oluşturulur.
B) Hükümlünün lehine olan karara üstünlük tanınır.
C) Başsavcılığa görüş sorulur ve onun görüşü doğrultusundaki karara üstünlük tanınır.
D) Başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.
E) İnfaz hâkimliğine sorulur ve onun görüşü doğrultusundaki karara üstünlük tanınır.

13. Belirli haklardan yoksun bırakmaya ilişkin emniyet tedbirinin infazına ne zaman başlanır?
A) Mahkemenin, mahkûmiyete ilişkin ilama kesinleşme şerhini koymasıyla
B) Mahkûmiyetin ilişkin olduğu hapis cezasının infazına başlanmasıyla
C) Mahkûmiyete ilişkin ilamın Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasıyla
D) Hükümlünün infaza hazır olduğuna dair dilekçeyi savcılığa vermesiyle
E) Hükmün kesinleşmesinden itibaren on gün geçmesiyle


14. Hükümlü, tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olduğu süreli hapis cezasının ne kadarını infaz kurumunda iyi halli olarak geçirirse koşullu salıvermeden faydalanabilir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 2/3
D) 3/4
E) 4/5

15. Soruşturma evresinde tutuklunun ziyaretçi kabulünü aşağıdakilerden hangisi yasaklayabilir?
A) Hükmü veren mahkeme
B) Sulh ceza hâkimi
C) İnfaz hâkimi
D) Ağır ceza mahkemesi
E) Cumhuriyet savcısı

16. Cezai nitelikteki fiillerden kaynaklanan veya bunların işlenmesiyle ilgili olan eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesine ne ad verilir?
A) El koyma
B) Karantina
C) Müsadere
D) Ön ödeme
E) Uzlaşma

17. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden kasten yaralama nedeniyle üç yıl, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay
hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanması bakımından toplanmasına aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?
A) Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi
B) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
C) Yargıtay
D) Adalet Bakanlığı
E) Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi

18. Mahkûmiyet hükmünün yorumunda ya da çektirilecek cezanın hesaplanmasında duraksama olursa nereden karar istenir?
A) Yargıtay’dan
B) Cumhuriyet savcılığından
C) İnfaz hâkimliğinden
D) Adalet Bakanlığı’ndan
E) Hükmü veren mahkemeden

19. İnfaza ilişkin şikâyetlerden kaynaklı uyuşmazlıkları çözmekle yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sulh ceza hâkimliği
B) Hükmü veren mahkeme
C) Ağır ceza mahkemesi
D) İnfaz hâkimliği
E) Yargıtay

20. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?
A) Baro
B) Valilik
C) Belediye
D) Adalet Bakanlığı
E) Adli yargı il adalet komisyonu

D B A C A B A B C C A D B D E C E E D E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,234 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi