Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi tutuklama anlamındadır?
A) Yasama
B) Mevkufiyet
C) Yürütme
D) Yargı
E) Kamu

2. Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin özelliklerinden biri değildir?
A) Açıklık
B) Sadelik
C) Bilimsel tutarlılık
D) Tek biçimlilik
E) Kesinlik

3. Dilekçenin sağ üst kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Davanın açıldığı mahkemenin adı
B) Dilekçenin verildiği tarih
C) Vekilin adı ve soyadı
D) Davacının adı ve soyadı
E) Davanın konusu

4. Bir dilekte ya da şikâyette bulunmak amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli, imzalı mektuba ne ad verilir?
A) Belge
B) Tebligat
C) Tutanak
D) İstida
E) Noter Belgesi

5. Yazışmalar Yönetmeliği’ne göre kâğıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ikincil bölümde bulunur?
A) Başlık
B) Konu
C) İlgi
D) Tarih
E) Adres

7. Aşağıdakilerden hangisi hukuk davalarında mahkemenin işten (dosyadan) el çekmesi sonucu doğurur?
A) Nihai karar
B) Ara karar
C) Keşif
D) Tespit
E) Bilirkişi

8. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hüküm değildir?
A) Beraat
B) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi
C) Davanın düşmesi
D) Ceza verilmesine yer olmadığı
E) Keşif

9. Muvakkat rehin açığı belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Alacaklının adı ve soyadı
B) Borçlunun adı ve soyadı
C) Rehnedilenin takdir edilen kıymeti
D) Takdir edilen kıymete göre açık kalan miktar
E) Harcın altın karşılığı

10. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İlamı veren mahkemenin adı
B) İlamın tarihi ve numarası
C) Alacaklının ad ve soyadı
D) Borçlunun ad ve soyadı
E) Çocuğun cinsiyeti

11. Davet kâğıdında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Daveti yapan icra dairesini adı
B) Arttırmanın yeri
C) Dosya no
D) İcra müdürünün mühür ve imzası
E) Alacaklının ad ve soyadı

12. Adî tasfiye ve iflâsın açılması ilânında “İflasın açıldığı tarih”den önce aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) İflas dairesi
B) Dosya no
C) İflas müdürünün adı
D) Müflisin adı, soyadı ve adresi
E) İflas müdürü imza ve mühür

13. Basın İlan Kurumu’nun şubesinin bulunmadığı yerlerde resmi ilanların yayınlanmasına aşağıdakilerden hangisi aracılık eder?
A) Belediye
B) Muhtarlık
C) Valilik
D) Noterlik
E) Adliye

14. Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligat çeşitlerinden biridir?
A) Özel tebligat
B) Resmi tebligat
C) Yargısal tebligat
D) İlan yoluyla tebligat
E) Yurt içi tebligat

15. Aşağıdakilerden hangisi kullandırmaya yönelik sözleşmelerden biridir?
A) Kira
B) Vekâlet
C) Vedia
D) Hizmet
E) Eser

16. Aşağıdakilerden hangisi tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlem anlamına gelen adlardan biri değildir?
A) Belge
B) Akit
C) Mukavele
D) Bağıt
E) Sözleşme

17. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmelerden biridir?
A) Eser
B) Ariyet
C) Kefalet
D) Satış
E) Hizmet

18. Türkiye Noterler Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir.
B) Protokol kurallarına uygun olarak resmi törenlere katılır.
C) Merkezi İstanbul’dadır.
D) Oda başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği görevleri ücretsiz görülür.
E) Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanunu’na göre noter kâtibi olabilme şartlarından biri değildir?
A) Devlet Memurları Kanunu’nda yazılı şartlara sahip bulunmak
B) Ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak
C) Altı aylık adaylık süresini geçirmek
D) Yeterliği noter tarafından onaylanmış olmak
E) En az iki yabancı dil belgesine sahip olmak

20. Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren gerçek kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Noter
B) Hâkim
C) Savcı
D) Avukat
E) Kâtip

B D B D B C A E E E B D C C A A D C E A

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 5,627 12.01.2019, Saat:17:23
Son Yorum: Editör
  [Final] TİCARET HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,724 12.01.2019, Saat:17:20
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,014 12.01.2019, Saat:17:13
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] İCRA İFLAS HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIS SORULAR Editör 0 3,233 12.01.2019, Saat:17:10
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] CEZA HUKUKU 2015 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 3,427 12.01.2019, Saat:17:05
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi