Forum Gündemi:

Editör
#1
LOJİSTİĞE GİRİŞ

1. Taşıma türünün müşterinin ihtiyacına

göre

uyarlanabilme özelliği aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Hız

B) Güvenirlik

C) Ulaşılabilirlik

D) Esneklik

E) Çok yönlülük

2. I-RO- RO

II-RO- LA

III-ULD

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da

hangileri

intermodal taşıma şekillerinden biri

değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

3. İşletmelerin, terminallere giriş

ücretleri ve

elleçleme işlemi için katlandıkları

maliyetler

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terminal maliyetleri

B) Sabit maliyetler

C) Değişken maliyetler

D) Taşıma maliyetleri

E) Lojistik maliyetleri

4. Yaş meyve, dondurma veya ilaç gibi

belirli bir

sıcaklıkta bulunması gereken ürünlerin

taşınması için geliştirilen ve sıcaklığı

istenen

düzeyde tutan konteyner türü

aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Frigofirik konteyner

B) Flat-Rack konteyner

C) Tank konteyner

D) Üstü açık konteyner

E) Kuru yük konteyneri

5. I-Taşımacılık hızını artırırlar.

II-Maliyetleri düşürürler.

III-Kapasitenin verimli kullanılmasını

sağlarlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da

hangileri konteynerler için doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I,II ve III

6. I- Otoban ücretlerinin sürekli artışı

II- Kara yollarının altyapı eksiklikleri

III- Deniz yollarının altyapı eksiklikleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Türkiye ‘de RO-RO taşımacılığının önem

kazanmasının nedenlerindendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

7. I-İntermodal taşımacılığı engeller.

II- Elleçleme süreçlerini azaltır.

III- Paketleme, depolama vb. pek çok

lojistik fonksiyonunu bir arada barındırır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

lojistik köyler için doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi depolama

sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Kabul

B) Depolama

C) Sipariş hazırlama

D) Sevkiyat

E) Pazarlama

9. Ürünlere yönelik işlemlerin

gerçekleştirilebildiği depolar

aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yarı mamul depoları

B) Nihai ürün depoları

C) Ham madde depoları

D) Kamu depoları

E) Lojistik depolar

10. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yerinin

seçiminde kullanılan yöntemlerden değildir?

A) Faktör puanlama yöntemi

B) Yük-uzaklık yöntemi

C) Ulaştırma modeli

D) Korelasyon modeli

E) Atlama taşı modeli

11. Aşağıdakilerden hangisi paketlemenin

temel

fonksiyonlarından biri değildir?

A) Koruma

B) Bölme

C) Uygunluk

D) İletişim

E) Üretim

12. I-Taşıma maliyetlerini azaltabilir.

II-Firma imajında herhangi bir etkiye

sahip değildir.

III-Atık ürünlerin azaltılmasına sebep

olabilir.

Yukarıdaki kullanılan ifadelerden hangisi

ya da hangileri paketleme için yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

13. I- Malzemenin istenen zamanda

bulunmasını

sağlar.

II- Güvenli taşıma ile malzeme hedeflenen

yere taşınır.

III-Yüksek maliyetli çözümler sunar.

Elleçleme için verilen yukarıdaki

ifadelerden

hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve IIIA

2012ORT12-1 28 Diğer sayfaya geçiniz 

14. I- Transit rejimi

II- İhracat rejimi

III- Gümrük antrepo rejimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

gümrük rejimlerine ilişkin gümrük

kanunundaki sınıflandırmada yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi taşıma

sigortalarından biri değildir?

A) Emtia nakliyat sigortası

B) Depo işleten sorumluluğu sigortası

C) Nakliyecinin sorumluluk sigortası

D) Kıymet nakliyat sigortası

E) Tekne ve navlun sigortası

16. Aşağıdakilerden hangisi ürün geri

kazanım

yollarından biri değildir?

A) Yeniden kullanım

B) Tamir etme

C) Yeniden üretim

D) Geri dönüşüm

E) Muayene etme

17. Aşağıdakilerden hangisi malların

üretim

ve dağıtımının, çevresel ve sosyal

faktörleri göz önüne alınarak en uygun

şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder?

A) Tersine lojistik

B) Yeşil lojistik

C) Sağlık lojistiği

D) Enerji lojistiği

E) Kentsel lojistik

18. Ürünlerin nihai müşteriye ulaştırılması

ile ilgilenen ve işletmeden müşterilere

doğru gerçekleştirilen lojistik aktiviteler

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil lojistik

B) Tersine lojistik

C) Outbound lojistik

D) Inbound lojistik

E) Tedarik zinciri

19. I-Stok bulundurulmaz.

II-Büyük miktarlarda siparişler verilir.

III-Kapasite esnektir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

JIT

(tam zamanında üretim) için doğru

değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I ve III

20. Lojistik işletmesinin kara yolu taşıma

faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla

oluşturduğu araç topluluğu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Flo

B) Gabari

C) Çekici

D) Konteyner

E) Römork

21.

.

Aşağıdakilerden hangisi demir yolu

taşımacılığı için yanlıştır?

A) Bekleme ücretleri dingil sayısına göre

hesaplanır.

B) Eşyanın bekleme süresi en fazla 15

gündür.

C) Bekleme ücreti gün başına

yapılmaktadır.

D) Hat işgal ücreti ilk beş gün sonunda

alınmaktadır.

E) Depolama ücreti otomobil vb. eşyalar

için gün başına hesaplanmaktadır.A

2012ORT12-1 29 Diğer sayfaya geçiniz 

22. Demir yolu taşımacılığında; eşyanın

kabının

açılması, yeniden ambalajlanması, numune

alınması vb. işlemler neticesinde alınan

ücret aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manipülasyon ücreti

B) Depolama ücreti

C) Hat işgal ücreti

D) Sejür ücreti

E) Taşıma ücreti

23. I-Taşıma sözleşmesinde süre

yazılmamışsa yükleme için 12 saat

süre tanınmaktadır.

II-Taşıma tamamlanmadan gönderen,

malın alıcısını değiştirme hakkına

sahiptir.

III-Mal taşımacıya teslim edildiği anda

taşıma başlamaktadır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

CIM mevzuatına göre doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

24. I- Çevreye çok az zarar vermektedir.

II- İlk yatırım maliyetleri düşüktür.

III- Ağır yük taşımaları kara yolu

taşımacılığından daha kısa sürede

gerçekleştirilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

nehir taşımacılığı ile ilgili olarak

doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

25. I- Diğer taşıma şekillerine göre daha

yavaştır.

II- Diğer taşıma şekillerine göre daha

ekonomiktir.

III- Diğer taşıma şekillerine göre yatırım

maliyetleri yüksektir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

boru hatları ile ilgili olarak doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, 2 VE 3
CEVAP ANAHTARI:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D C A A E D C E E D E B D E B E B C B A D A D D DKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İNDİR Sosyal Hizmet Bilimine Giriş Tüm Üniteler Ders Notu Editör 1 8,085 27.11.2016, Saat:21:51
Son Yorum: dönüş
  [Deneme] Ata Aöf Lojistiğe Pekiştirme Soruları - Cevapları Editör 0 3,794 14.10.2016, Saat:00:12
Son Yorum: Editör
  Ata Aöf İktisada Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 5,467 14.10.2016, Saat:00:09
Son Yorum: Editör
  Ata Aöf İşletme Bilimlerine Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 26,936 14.10.2016, Saat:00:07
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi