Forum Gündemi:

Editör
#1
İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ

1. İhtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en

üstünde yer

alan, kişisel bütünlük ve insanın kendi

potansiyelini görebilmesi ile ilgili olan

ihtiyaç

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik ihtiyacı

B) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

C) Fizyolojik ihtiyaç

D) Saygı görme ihtiyacı

E) Sevgi ve bağlanma ihtiyacı

2. İşletmenin stratejik niyetini misyona

uygun

olarak fakat daha belirli ve somut bir

içerikte

belirten, ama yine de genellemeler içeren

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedef

B) Vizyon

C) Değer

D) Misyon

E) Amaç

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın

(iş)

çevresinde yer almaz?

A) Ekonomi

B) Tedarikçiler

C) Rakipler

D) Sendikalar

E) Müşteriler

4. Aşağıdaki işletmelerden hangisinin

üretim

araçlarının mülkiyeti başka ülke

girişimcilerine

aittir?

A) Karma işletme

B) Kamu işletmesi

C) Yabancı sermayeli işletme

D) Komandit şirket

E) Hizmet işletmesi

5. Aşağıdaki araştırmalardan hangisi

işletmenin

faaliyette bulunabilmesi için gerekli mali

kaynakların ya da işletme sermayesinin

tespiti, gelir-gider ve maliyet tahminleri

gibi

başlıklar üzerinde odaklanmaktadır?

A) Sosyal araştırma

B) Finansal araştırma

C) Yasal araştırma

D) Ekonomik araştırma

E) Teknik araştırma

6. İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin

belirlenmesine ilişkin araştırmalara göre

toplam satışlarının %40’ından fazla ihracat

yapan işletme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneysel ihracatçı işletme

B) Doğrudan yatırım yapan işletme

C) Dolaylı yatırım yapan işletme

D) Konsinye ihracat yapan işletme

E) İleri düzey ihracatçı işletme

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde

pratik

kapasiteyi artırma yollarından biri

değildir?

A) Üretim süreçlerini iyileştirmek

B) İleri teknoloji kullanmak

C) İşgörenlerin motivasyonunu artırmak

D) Geleneksel iş yöntemlerini kullanmak

E) Standardizasyona dikkat etmekA

8. Bir işletmenin stratejik yönünü

belirleyen ve

bir bütün olarak tüm işletmeden sorumlu

olan yöneticiler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst düzey yöneticiler

B) Orta düzey yöneticiler

C) Alt düzey yöneticiler

D) Kalfalar

E) Çalışanlar

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi bir

bütün

olarak görebilmeyi ve sistemin parçaları

arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi sağlayan

bilişsel yeteneği ifade etmektedir?

A) Kavramsal beceri

B) Beşerî beceri

C) Teknik beceri

D) Empati

E) Duygusal zekâ

10. Aşağıdakilerden hangisi hammadde ve

malzemenin tedariki sırasında dikkat

edilecek

uygunluk kriterlerinden biri değildir?

A) Miktar uygunluğu

B) Teknoloji uygunluğu

C) Zaman uygunluğu

D) Kalite uygunluğu

E) Fiyat uygunluğu

11. Aşağıdakilerden hangisi üretim

yöntemine

göre üretim tiplerinden biri değildir?

A) Birincil (primer) üretim

B) Analitik üretim

C) Proje üretim

D) Sentetik üretim

E) Fabrikasyon üretim

12. Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol

yöntemlerinden biri değildir?

A) Gözle kontrol yöntemi

B) Çift kutu yöntemi

C) Bilgisayarlı tümleşik sipariş yöntemi

D) Sabit sipariş miktarı yöntemi

E) ABC yöntemi

13. Namına hareket ettiği kişi ya da

kuruluş

adına mülkiyete sahip olmaksızın malın alım

ya da satımında aracılık eden kişi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretici Acentesi

B) Satış Acentesi

C) Komisyoncu

D) Simsarlar (Brokerler)

E) Müzayede firmaları

14. Aşağıdakilerden hangisi reklamın

işlevlerinden biri değildir?

A) Bilgi verme

B) İkna etme

C) Hatırlatma

D) Değer katma

E) Alışkanlıkları değiştirme

15. Aşağıdakilerden hangisi tek tür

kolayda

ya da beğenmeli malın pek çok çeşidini

ve ana ürünün yanında tamamlayıcı

ürünleri de satan mağazalardır?

A) Özel mağazalar

B) Departmanlı mağazalar

C) Hipermarketler

D) Sınırlı türde ürün satan mağazalar

E) Genel mağazalarA

16. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe

uygulamalarında ve mali tabloların

düzenlenmesinde, belli kişi ve grupların

değil, tüm toplumun çıkarlarının

gözetilmesini ve bilgi üretiminde gerçeğe

uygun, tarafsız ve dürüst davranılması

gerektiğini ifade eden muhasebe temel

ilkesidir?

A) Önemlilik ilkesi

B) İhtiyatlılık ilkesi

C) Kişilik ilkesi

D) Sosyal sorumluluk ilkesi

E) Tutarlılık ilkesi

17. “………………………….., vadeli satış yapan

firmaların bu satıştan doğan alacak

haklarının finansman kuruluşları tarafından

satın alınmasıdır.”

Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Factoring

B) Finansman bonosu

C) Tahvil

D) Leasing

E) Müşteri avansları

18. Aşağıdaki rasyolardan hangisi işletme

faaliyetlerinde varlıkların ne ölçüde

etkin kullanıldığını ölçmektedir?

A) Kaldıraç rasyoları

B) Likitide rasyoları

C) Kârlılık rasyoları

D) Faaliyet rasyoları

E) Değerleme rasyoları

19. Aşağıdakilerden hangisi iş analizinde

kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Gözlem yöntemi

B) Birebir görüşme yöntemi

C) Günlük tutma yöntemi

D) Birleşik yöntem

E) Performans değerlendirme yöntemi

20. Aşağıdakilerden hangisi işe yeni

başlayan bir kişiye

uygulanacak oryantasyon programı

kapsamında

değildir?

A) Çalışma arkadaşlarına uyumda yardım

ve

çalışma ortamının benimsetilmesi

B) Alacağı görevin niteliğini ve kendinden

ne

beklendiğinin açıkça belirtilmesi

C) Kendisinden önce aynı işi yapan

işgörenlerin

üstün yönlerinin anlatılması

D) Verilen görevi başarabilecek bilgi ve

beceriye

sahip olduğuna dair moral verilmesi

E) Örgüt kurallarının ve şirket kültürünün

net bir

şekilde anlatılması

21. Her işgörenin performansının diğer

işgörenlerden

bağımsız olarak kendi iş tanımı kapsamında

değerlendirildiği performans değerlendirme

yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırmalı standartlar yaklaşımı

B) Kesin standartlar yaklaşımı

C) Amaç-sonuç yönelimli yaklaşımı

D) Direkt indeks yaklaşımı

E) 360 derece performans değerleme

Yaklaşımı

22. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde

araştırma-geliştirme fonksiyonunun

amaçları arasında yer almaz?

A) Yeni ürün ve süreçleri geliştirmek

B) Mevcut ürün ve malzemeler için yeni

kullanım alanları bulmak

C) Yeni teknikler bulmak veya mevcut

üretim tekniklerini geliştirmek

D) Rakip işletmeler karşısında rekabet

gücünü korumak

E) Satış sonrası hizmetleri geliştirmekA

23. İşletmelerin teknolojik yenilik yapma

konusunda güçlü bir işletmenin uydusu ve

alt

kuruluşu gibi çalıştığı yenilik stratejisi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımlı strateji

B) Saldırgan yenilik stratejisi

C) Taklitçi strateji

D) Geleneksel strateji

E) Fırsatları izleme stratejisi

24. Aşağıdakilerden hangisi halkla

ilişkilerin

özelliklerinden biri değildir?

A) Örgütlere özgü bir faaliyettir.

B) İlgili çevrelere yönelik bir faaliyettir.

C) İletişim, anlayış, kabul ve iş birliğidir.

D) Bir yönetim fonksiyonudur.

E) Çalışanları motive etme sürecidir.

25. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde

halkla ilişkilerin genel olarak yerine

getirdiği işlevlerden biri değildir?

A) Öneri ve danışmanlık hizmeti sunmak

B) Kurumsal yayınların kaynağı olmak

C) Müşteri (toplum) ilişkilerini

geliştirmek

D) Uygun çalışma iklimi yaratmak

E) Kamuoyu oluşturmaK


CEVAP ANAHTARI

B E A C B E D A A B C C D E A D A D E C B E

A E DKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İNDİR Sosyal Hizmet Bilimine Giriş Tüm Üniteler Ders Notu Editör 1 8,082 27.11.2016, Saat:21:51
Son Yorum: dönüş
  Ata Aöf İktisada Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 5,448 14.10.2016, Saat:00:09
Son Yorum: Editör
  Ata Aöf Lojistiğe Giriş Çıkmış Sorular Editör 0 3,269 14.10.2016, Saat:00:04
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi