Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin işlevlerinden biridir?
A) Soy çizgisini belirlemesi
B) Cinsel kimliği oluşturması
C) Bireylere ekonomik özgürlük sağlaması
D)Tüketim arttığı için ekonomik güçsüzlüğe neden olması
E)Aile içi iş bölümünün evlilik ile birbirine karışması

2.Boş yuva sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Bazıları için tamamen yeni bir başlangıç ve olasılıklara açılan bir kapı olabilir.
B)Çocukların evden ayrılması üzerine anne babanın yaşadığı dönemi ifade eder.
C)Ülkemizde aile üyeleri arasında kurulan bağların hala güçlü olması nedeniyle boş yuva sendromuna az rastlanmaktadır.
D) Her zaman depresyona yol açar.
E)Genç yetişkin çocuklu ailelerle, yetişkin yaşta çocuğu olan ailelerde görülür.

3.Aşağıdakilerinden hangisi çatışmaların ortaya çıkmasını engelleyen iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Geri bildirimde bulunma
B) Sözsüz iletişimi doğru kullanma
C) Sempati
D) Dinleme
E) Ben dilini kullanma

4.Toprağa dayalı üretim ilişkilerine sahip olan tarıma dayalı kırsal alanlarda hangi aile tipi daha sık görülür?
A) Babasoylu aile
B) Geleneksel geniş aile
C) Monogamik aile
D) Patrilokal aile
E) Çoklu modern çekirdek aile

5.Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşaması için ilk öncelikli mutlak gerekli olan uğraşılardan biridir?
A) Dinlenme
B) Eğlenme
C) Sohbet etme
D) Barınma
E) Gezme

6.Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı Toplumların gelişen hızlı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değişiklikler sonucunda karşı karşıya bulunduğu tehditlerden biri değildir?
A)Yeni cinsiyet rollerinin aile hayatı üzerinde etkilerinin olması
B) Boşanmaların azalması
C)Kadınların iş gücü pazarına katılımının artması
D)Aile yaşam düzeninin istikrarsız ve çok çeşitli olması
E) Yaşlılık ve nüfus azalması

7.Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin devlet içinde kurumsallaşma süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A)Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile
B) Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile
C) Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile
D) Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı ile
E)Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu ile

8.Ailenin üstlendiği ve yerine getirdiği roller, fonksiyonlar ve işlevler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişiklik gösterir?
A)Anne ve babaların ailelerini artık daha fazla önemsememelerine
B)Anne ve babaların ailelerine yeterince zaman ayıramamalarına
C)Endüstrileşme sonucu ailelerde görülen yapısal değişikliklere
D) Ailelerin daha rahat yaşama isteğine
E) Gelişen teknolojiye ve zamana

9.Teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece uygar ülkelerde gelişir.
B) İnsanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür.
C)İnsanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir.
D) Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsar.
E)Kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür.

10.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplum yapısında aile içinde yerine getirilen işlevlerden biri değildir?
A) Eğitim
B) Toplumsallaşma
C)Aile bireylerinin tamamını gelir getirici bir işte çalıştırma
D) Çocuk-yaşlı-özürlü bakımı
E) Sosyal güvenlik

11.Endüstri ile teknoloji arasındaki farkı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Endüstri bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi, teknoloji ise bilgilerin seri üretime geçirilmesi ile ilgili faaliyetlerdir.
B)Endüstri kullanıma hazır hale getirilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar, teknoloji ise üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirir.
C)Endüstri bilgi üretir, teknoloji ise üretilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar.
D)Endüstri ile teknoloji aynı kavramı ifade etmektedir.
E)Endüstri bilgileri kullanır, teknoloji ise bilgi üretir.

12.Teknolojinin başlangıcı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yazının bulunması
B) Ateşin bulunması
C) Bilimin başlangıcı
D) İnsanın kendisinin başlangıcı
E) Sanatın başlangıcı

13.Türk Medeni kanununa göre en az kaç yaşında olanlar evlenebilir?
A) 14 yaşını dolduranlar
B) 15 yaşını dolduranlar
C) 16 yaşını dolduranlar
D) 17 yaşını dolduranlar
E) 18 yaşını dolduranlar

14.Aşağıdakilerden hangisi evliliğin şiddet içerdiği ve güvensiz olduğunun belirtileri arasında yer almaz?
A)İşler yolunda gitmediğinde sürekli eşini suçlamak
B)Yalan söylemek, verdiği sözleri sürekli unutmak
C)Eşinin kendinin her söylediğini yapmasını beklemek
D)Sürekli eşini eleştirmek, hakaret etmek, başkalarının önünde aşağılamak
E)Sorun çözme becerilerini geliştirmek için yardım almayı kabul etmek

15.Aşağıdakilerden hangisi boşanma nedenlerinden olan eşe karşı kötü ve onur kırıcı davranışlara bir örnek değildir?
A) Eşe karşı fiziksel şiddet
B) Eşin özgürlüğünü kısıtlamak
C) Eşin istediklerini almamak
D) Eşe hakaretlerde bulunmak
E) Eşin sağlığını ihmal etmek

16.Üreme hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kısır olanlar ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle doğurganlığı aksamış olanların üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakkı sınırlıdır.
B)Hiç kimse başka bir kişi tarafından (eşi dahil) cinsel ilişki için zorlanamaz.
C)Hiçbir kadının yaşamı gebelik nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır.
C)Hiç kimse, belli gruplar arasında ayrımcılık etkisi yapan herhangi bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı programına tabi tutulamaz.
D)Genç kızlar yaşamlarını tehlikeye atan gebeliklerden korunma hakkına sahiptir.


17.Aşağıdakilerden hangisi anne-çocuk sağlığını olumsuz etkileyen riskli gebeliklerden biri değildir?
A)2 yıldan kısa aralıklarla olan gebelikler
B) 4 ve daha fazla sayıda olan gebelikler
C) 7 yıl ara ile olan gebelikler
D) 18 yaşından önceki gebelikler
E) 35 yaşından sonraki gebelikler

18.Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunun evli çiftlere yüklediği sorumluluklardan biri değildir?
A) Aynı iş yerinde çalışma
B) Birlikte yaşama
C) Yardımcı olma
D) Çocuk bakımına birlikte katkıda bulunma
E) Sadık olma

19.Aşağıdakilerden hangisi için gebeliği önleyici mini haplar uygun aile planlaması yöntemi değildir?
A)Her gün aynı saatte hap almayı hatırlayabilecek kadınlar
B) Tanı konmamış vajinal kanaması olanlar
C) Emziren kadınlar (6 haftadan sonra)
D) Sigara içen kadınlar
E)Henüz kürtaj olmuş veya kendiliğinden düşük geçirmiş kadınlar

20.Nişanlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tazminat talebi için nişanı bozan tarafın kusurlu olması gerekir.
B)Nişanın bozulmasından sonraki ilk yılda tazminat talebinde bulunulabilir.
C)Türk medeni kanuna göre nişanlılık bir evlenme vaadidir.
D) Nişanın bozulması tazminat hakkı doğurur.
E)Tazminatı sadece nişanlanmış kişi isteyebilir.

A D C B D B E E A C B D D E C A C A B E

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] PSİKOLOJİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR Editör 0 2,867 25.01.2019, Saat:22:44
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] BİREYLER ARASI İLETİŞİM 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,338 25.01.2019, Saat:22:39
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL BESLENME 2018 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,676 25.01.2019, Saat:22:33
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,145 25.01.2019, Saat:21:59
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi