Forum Gündemi:

Editör
#1
1.Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?
A)Bilgilerin gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olması
B)Bilgilerin birikerek gelişmesi
C) Bilgilerin eleştiriye kapalı olması
D) Bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması
E) Bilgilerin genellenebilir olması

2.Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) İç geçerlilik
B) Test-tekrar test güvenilirliği
C) İçsel tutarlılık
D) Dış geçerlilik
E) Yapı geçerliliği

3.Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köhler
B) Skinner
C) Wundt
D) Freud
E) Ebbinghaus

4.Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak, ölçülebilen birey davranışları ile ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyolojik
B) İnsancıl
C) Davranışsal
D) Evrimsel
E) Psikodinamik

5.Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dopamin
B) GABA
C) Aseltilkolin
D) Glutamat
E) Serotonin

6.Ormanda yürüyüş yaparken burnumuza gelen kokunun duman kokusu olduğunu kavramamız aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Tanıma
B) Algılama
C) Dönüşüm
D) Etiketleme
E) Duyumsama

7.Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?
A) Merkezi sinir
B) Motor sinir
C) Spinal sinir
D) Kafa siniri
E) Duysal sinir

8.Bireyin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcıl kararı alacaklarını savunan karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif
B) Duyusal
C) Zihinsel
D) Betimleyici
E) Mantıksal

9.Parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsü kimdir?
A) Mayo
B) Hawthorne
C) Weber
D) Marx
E) Taylor

10.Annenin çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirerek, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
A) İçsel saplanma
B) Kendine yontan atıf hatası
C) İçsel bastırma
D) İçsel atıf
E) Temel atıf hatası

11.İşyerinde beşeri sermayenin yükselmesine ve yeni bilgilerin öğrenilmesine doğrudan yardımcı olan insan kaynakları faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir
A) İş tasarımı
B) Güdüleme
C) Yetki delege etme
D) İş güvencesi
E) Eğitim programı

12.Eski hükümlülerin bir şirkette çalışmaya başladıklarında çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Grup birliği
B) Mobbing
C) Grup kutuplaşması
D) Önyargı
E) Düşmanlık

13."Emeğe saygı ve dayanışma bilincinin kazandırılması, ortak değer yaratılması" durumu sendikanın hangi fonksiyonunu ifade eder?
A) Sosyal
B) Etik
C) Kültürel
D) Ekonomik
E) Demokratik

14.Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
A) Kendine yontan atıf hatası
B) Ayrımcılık
C) Dış gruba yönelik önyargı
D) Asgari grup etkisi
E) Dış grup homojenliği yanılgısı

15.Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel uyumsuzluk
B) Davranışsal niyet
C) Davranışsal kontrol algısı
D) Öznel norm
E) Bilişsel tutum

16.Sadece markasına sempati duyduğu için bireyin o marka telefon satın almak istemesi aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisidir?
A) Duygusal
B) Bilişsel
C) Davranışsal
D) Yargısal
E) İşlevsel

17.Çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler belirleyerek ve onları zihinsel olarak destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkileşimci
B) Geleneksel
C) Karizmatik
D) Dönüştürücü
E) Çalışan odaklı

18.Bir ürüne talebi arttırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar verilmesi pazarlama iletişimi bileşenlerinden hangisidir?
A) Satış promosyonu
B) Halkla ilişkiler
C) Kişisel satış
D) Bütünleşik pazarlama
E) Doğrudan pazarlama

19.Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgenişletim
B) Korumacı
C) Evrenselcilik
D) Yenilik
E) Özaşkınlık

20.İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile
B) Rol odaklı
C) Eyfel kulesi
D) Kuluçka makinesi
E) Güdümlü füze

C D B C E B C A E B E D A E D A D A B C

Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Exclamation [Final] BİREYLER ARASI İLETİŞİM 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,327 25.01.2019, Saat:22:39
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] GENEL BESLENME 2018 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,664 25.01.2019, Saat:22:33
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,308 25.01.2019, Saat:22:25
Son Yorum: Editör
Exclamation [Final] TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 2017 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI Editör 0 2,145 25.01.2019, Saat:21:59
Son Yorum: Editör

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar:

1 Ziyaretçi